Menu główne - Narzędzia / Weryfikacja kodu

Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do weryfikacji poprawności składni (różnych języków) w dokumencie.

Sprawdź odsyłacze
Kliknij, aby sprawdzić poprawność odsyłaczy w dokumencie. Wyniki sprawdzania zostaną umieszczone na dolnym panelu wyników. Dodatkowo możesz poprawić wielkość liter w odsyłaczach - służą do tego polecenia umieszczone w podmenu rozwijanym po kliknięciu w strzałkę z prawej strony polecenia.

Sprawdź składnię znaczników
Kliknij, aby sprawdzić poprawność składni dokumentu. Wyniki sprawdzania składni pokazane będą na dolnym panelu.

Sprawdź poprawność znacznika
Kliknij, aby sprawdzić poprawność składni bieżącego znacznika HTML.

Sprawdź składnię CSS
Kliknij, aby sprawdzić poprawność składni arkuszy CSS i ich zgodność ze specyfikacją. Za pomocą menu rozwijanego strzałką z prawej strony polecenia możesz wybrać rodzaj specyfikacji CSS, zgodnie z którą chcesz przeprowadzić weryfikację.

Pokrewne tematy

Do góry