Zakładki głównego okna programu

Główne okno programu jest podzielone na liczne części logiczne pełniące różne funkcje. Szerszy opis głównego okna znajdziesz w innym temacie. Tutaj skupimy się na zakładkach powszechnie dostępnych w głównym oknie.

Zakładki w Pająku mają postać animowanych obszarów, między którymi przełacza się po kliknięciu w pasek tytułowy zakładki lub przycisk oznaczony strzałką, który zmienia zakładkę na kolejną. W ten sposób zbudowane są zakładki na lewy i prawym panelu oraz w części środkowej głownego okna programu. Jedynie na dolnym panelu układ zakładek jest poziomy, aby umożliwić umieszczenie większej liczby elementów na niewysokim obszarze.

Zakładki w panelu po lewej

Panel po lewej można wyświetlić lub ukryć za pomocą skrótu klawiszowego F9, polecenia Menu głównego / Wyświetl lub przycisku na pasku przycisków oznaczonego ikoną pokazaną powyżej. Panel po lewej składa się z następujących zakładek:

  • Moje serwisy - zakładka pozwala na zarządzanie plikami znajdującymi się na dysku lokalnym
  • Inspektor znaczników - zakładka inspektora znaczników pozwala na dynamiczną modyfikację znaczników, w których znajduje się kursor.
  • Inspektor CSS - zakładka inspektora CSS pozwala na dynamiczną modyfikację selektorów stylów używanych w dokumentach lub dowiązanych do dokumentów arkuszach stylów.
  • Makrokody - zakładka ta pozwala na dostęp do tzw. makrokodów, czyli fragmentów kodu programów, które mogą być umieszczane w dokumentach.

Zakładki w panelu po prawej

Panel po prawej można wyświetlić lub ukryć za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+F9, polecenia Menu głównego / Wyświetl lub przycisku na pasku przycisków oznaczonego ikoną pokazaną powyżej. Panel po prawej składa się z następujących zakładek:

  • Moje serwery - zakładka umożliwia zdalną pracę na wybranym serwerze FTP lub WebDAV.
  • Inspektor MySQL - zakładka umożliwia pracę z serwerem baz danych MySQL.
  • Nawigator - zakładka nawigatora umożliwia łatwą nawigację po kodzie źródłowym dokumentu czy to HTML, PHP czy innym.
  • Języki programowania - zakładka ta zawiera zestaw definicji dla kilku języków programowania wspieranych przez Pająka.

Zakładki główne na środku

Zakładek głównych nie można ukryć. Są one bowiem miejscem gdzie tworzy się i testuje dokumenty. Możesz się jednak między nimi przełączać za pomocą klikania oraz skrótów klawiszowych (F10 dla zakładki Tworzenie oraz F11 dla zakładki Przeglądanie).

Zakładka dolnego panelu wyników

Na tej zakładce wyświetlane są wyniki działania różnych funkcji Pająka, np. wyszukiwania. Zakładki znajdujące się tutaj opisane zostały w temacie poświęconym dolnemu panelowi.

Pokrewne tematy

Do góry