Zakładka "Inspektor znaczników"

Zakładka "Inspektor znaczników" służy do tworzenia i reedycji znaczników. Umożliwia edycję znaczników w różnych językach, dla których zostały wprowadzone dane w Edytorze plików definicyjnych znaczników TDF.

Zakładkę Inspektor znaczników włączysz za pomocą panelu po lewej lub skrótu klawiszowego CTRL+2, a także z menu pod przyciskiem pokazanym powyżej czy z Menu głównego / Wyświetl. Zakładka ta otwierana jest też po użyciu skrótu F6, gdy kursor stoi w obrębie znacznika.

Obecnie obsługiwane są języki wg następujących specyfikacji:

 • HTML 4.01
 • MathML 2.0
 • P3P 1.0
 • RSS 2.0
 • SMIL 1.0
 • SVG 1.0
 • WML 1.1
 • WML 1.2
 • WML 1.3
 • WML 2.0
 • XTHML 1.0
 • XTHML 1.1

Za pomocą tej zakładki edytowane mogą być znaczniki, które nie posiadają dedykowanych okien edycyjnych.

Okno zakładki podzielone zostało na trzy części:

 • Menu inspektora
 • Listy atrybutów i zdarzeń oraz opis znacznika
 • Okienko podglądu

Menu

W menu dostępne są następujące pozycje:

Grupa
Zawiera listę obsługiwanych przez inspektora języków znacznikowych. Ustawienia dla języków możesz edytować za pomocą Edytora plików definicyjnych znaczników TDF Jeśli Pająk nie może określić, w jakim języku znaczników tworzony jest dokument, domyślnie przyjmowane jest, iż jest to HTML 4.01. Jeśli wybrałeś inny język, zablokuj wybór za pomocą przycisku z kłódką umieszczonego po prawej stronie listy.

Znacznik
Zawiera listę wszystkich znaczników wybranej grupy.

Wstawienie znacznika
Wstawia nowy znacznik wraz z ustawionymi atrybutami i zdarzeniami.

Pomoc
Otwiera to okno pomocy.

Lista atrybutów i zdarzeń

Atrybuty
Zawiera listę atrybutów obsługiwanych przez wybrany znacznik. Obok nazwy atrybutu jest pole, w które możesz wpisać wartość. Jeśli dana wartość jest np. kolorem, klasą CSS itp., możesz skorzystać z narzędzia uruchamianego za pomocą kliknięcia w przycisk, który pojawi się z prawej strony tego pola. Ułatwi to podanie prawidłowej wartości dla danego atrybutu.

Zdarzenia
Zawiera listę zdarzeń obsługiwanych przez wybrany znacznik. W polu z prawej strony wpisz nazwę funkcji, która obsłuży zdarzenie. Możesz również stworzyć nową funkcję klikając na strzałkę, która pojawi się z prawej strony tego pola.

Opis znacznika

Pod listą atrybutów i zdarzeń znajduje się pole opisu znacznika zawierające jego opis. Przykładowo, dla znacznika A języka HTML opis będzie wyglądał następująco:

Nazwa: A
Opis: Tworzenie połączeń między dokumentami
Status: Normalny
Zamknięcie: Wymagane

Okienko podglądu

Okienko podglądu znajduje się u dołu zakładki. Umożliwia ono podgląd formatowania wybranego znacznika przed wstawieniem go do dokumentu.

 Wybór wykorzystywanej przeglądarki
Kliknij, aby wybrać przeglądarkę używana do przeglądania w tej zakładce. O ile jest zainstalowana w systemie (czytaj więcej na ten temat), możesz skorzystać z przeglądarki:

 • MS Internet Explorer
 • Mozilla

Podgląd z użyciem arkuszy stylów bieżącego dokumentu
Ten przycisk jest przełącznikiem umożliwiającym podglądanie formatowania bieżącego znacznika (wybranego u góry zakładki), przy czym do jego formatowania zostaną użyte arkusze stylów utworzone w bieżącym dokumencie otwartym w edytorze, bądź do tego dokumentu dołączone. W ten sposób możesz na bieżąco obserwować, jak będzie dany element wyglądał w bieżącym dokumencie i jaki wpływ na znacznik mają wprowadzane przez Ciebie zmiany w inspektorze.

Pokrewne tematy

Do góry