Dodaj własność do listy...

Wybierz z listy własność, którą chcesz dodać do listy skróconych własności CSS, a następnie kliknij OK. Wybrana pozycja zostanie dodana na koniec listy w oknie Edytora pliku definicyjnego CSS.

Pokrewne tematy

Do góry