Edytor pliku definicyjnego dla PHP - Nowa funkcja PHP

To okno służy do dodawania definicji nowej funkcji dla pliku definicyjnego PHP. Za pomocą znajdujących się w tym oknie pól możesz stworzyć definicję funkcji, dzięki czemu Pająk będzie potrafił ją obsługiwać z poziomu dynamicznych podpowiedzi oraz zakładki Języki programowania. W oknie znajdują się następujące pola:

Nazwa funkcji
W tym polu wprowadź nazwę funkcji np. strlen.

Typ rezultatu
To pole pozwala okreslić jakiego typu jest rezultat zwracany przez funkcję. Rezultat może być następującego typu:

  • void
  • string
  • int
  • float
  • bool
  • array
  • object
  • mixed

Lista argumentów funkcji
Wprowadź tutaj listę argumentów przyjmowanych przez funkcję. Argumenty powinny być oddzielone przecinkami, zaś każdy z nich powinien składać się z określenia typu oraz nazwy (oba wyrazy powinny być oddzielone spacją - zgodnie ze składnią PHP/C/C++). Opcjonalne argumenty mogą być ujęte w nawiasy kwadratowe. Na przykład dla funkcji strlen będzie to string str.

Wersja PHP
W tym polu wprowadź informację o wsparciu ze strony poszczególnych wersji PHP dla funkcji, którą dodajesz lub modyfikujesz, np. PHP 3, PHP 4.

Pokrewne tematy

Do góry