Element języka skryptowego

To okienko pozwala na dodanie nowego elementu (metody lub własności) do listy własności i metod zdefiniowanych dla języka skryptowego (JavaScript lub VBScript) w ustawieniach pliku definicyjnego dla skryptów. Edytor pliku definicyjnego pozwala na tworzenie i modyfikację istniejącej definicji wybranego języka skryptowego, która jest wykorzystywana w funkcjach dynamicznych podpowiedzi oraz na zakładce Języki programowania.

Okno składa się z następujących pól:

Nazwa własności
Wprowadź tutaj lub zmodyfikuj nazwę własności.

Typ własności
Zaznacz przełącznik odpowiadający typowi własności, którą definiujesz.

Typ rezultatu
Wybierz typ rezultatu zwracanego przez funkcję.

Lista argumentów funkcji
Wprowadź tutaj listę argumentów przyjmowanych przez funkcję. Argumenty powinny być oddzielone przecinkami, zaś każdy z nich powinien składać się z określenia typu oraz nazwy (oba wyrazy powinny być oddzielone spacją - zgodnie ze składnią). Opcjonalne argumenty mogą być ujęte w nawiasy kwadratowe.

Opis własności
Wprowadź opis edytowanej własności języka.

Wsparcie w wersjach języka
Wprowadź informację o wsparciu ze strony poszczególnych wersji języka skryptowego.

Pokrewne tematy

Do góry