Globalne obiekty i typy

To okienko pozwala na dodanie nowego globalnego obiektu o określonym typie do grupy obiektów wybranej w ustawieniach pliku definicyjnego dla skryptów. Edytor pliku definicyjnego pozwala na tworzenie i modyfikację istniejącej definicji wybranego języka skryptowego, która jest wykorzystywana w funkcjach dynamicznych podpowiedzi oraz na zakładce Języki programowania.

Okno składa się z następujących pól:

Lista globalnych obiektów i ich typów
Lista ta zawiera globalne zmienne typu obiektowego oraz przypisane im typy obiektowe. Do zdefiniowanych tutaj zmiennych można odwoływać się z poziomu języka skryptowego.

Nazwa obiektu Nazwa obiektu, któremu przypisany zostanie typ. Obiekt specjalny o nazwie "_root_" oznacza typ, do którego własności i metod odwoływać się można bez podania nazwy obiektu.

Typ
Wybierz typ opisujący podaną zmienną obiektową. Typ zależy od wybranej grupy obiektów. Nowe typu można przypisywać korzystając z okienka Nowego typu obiektowego.

Pokrewne tematy

Do góry