Nowy typ lub własność typu obiektowego

To okienko pozwala na dodanie nowego typu obiektowego do grupy obiektów wybranej w ustawieniach pliku definicyjnego dla skryptów. Edytor pliku definicyjnego pozwala na tworzenie i modyfikację istniejącej definicji wybranego języka skryptowego, która jest wykorzystywana w funkcjach dynamicznych podpowiedzi oraz na zakładce Języki programowania.

Okno składa się z następujących pól:

Nazwa typu
Wprowadź tutaj lub zmodyfikuj nazwę tego typu obiektowego.

Opis typu Wprowadź opis edytowanego typu obiektowego.

Wsparcie w wersjach języka
Wprowadź informację o wsparciu ze strony poszczególnych wersji języka skryptowego.

Pokrewne tematy

Do góry