Nowa własność lub metoda

To okienko pozwala na dodanie nowej własności lub metody dla typu obiektowego z grupy obiektów wybranej w ustawieniach pliku definicyjnego dla skryptów. Edytor pliku definicyjnego pozwala na tworzenie i modyfikację istniejącej definicji wybranego języka skryptowego, która jest wykorzystywana w funkcjach dynamicznych podpowiedzi oraz na zakładce Języki programowania.

Okno składa się z następujących pól:

Nazwa własności
Wprowadź tutaj lub zmodyfikuj nazwę własności.

Typ własności lub metody
Zaznacz przełącznik odpowiadający typowi własności lub metody, którą definiujesz.

Lista argumentów funkcji
Wprowadź tutaj listę argumentów przyjmowanych przez funkcję. Argumenty powinny być oddzielone przecinkami, zaś każdy z nich powinien składać się z określenia typu oraz nazwy (oba wyrazy powinny być oddzielone spacją - zgodnie ze składnią). Opcjonalne argumenty mogą być ujęte w nawiasy kwadratowe.

Typ rezultatu
Wybierz typ rezultatu zwracanego przez funkcję. Możesz wybrać jeden z typów zdefiniowanych na liście typów za pomocą okienka Nowy typ lub własność typu obiektowego.

Typ rezultatu tablicy
Wybierz typ rezultatu tablicy zwracanego przez funkcję. Możesz wybrać jeden z typów zdefiniowanych na liście typów za pomocą okienka Nowy typ lub własność typu obiektowego.

Opis własności
Wprowadź opis edytowanej własności języka, który będzie wyświetlany w dynamicznej podpowiedzi oraz na liście Języki programowania.

Wsparcie w wersjach języka
Wprowadź informację o wsparciu ze strony poszczególnych wersji języka skryptowego np. js10.

Na samym dole okienka znajdują sie dodatkowe opcje pozwalające na określenie dodatkowych własności metody lub właściwości.

Pokrewne tematy

Do góry