Switch to full style
Forum dyskusyjne poświęcone zagadnieniom tworzenia grafiki na potrzeby WWW, obróbki zdjęć, korzystania z programów graficznych, etc.
Odpowiedz

Konkurs na szatê graficzn±

2 maja 2007, o 15:27

Konkurs na szatê graficzn±

Zarz±d Samorzadu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego og³asza konkurs otwarty na zaprojektowanie i wykonanie w pe³ni funkcjonalnej szaty graficznej funkcjonuj±cej w ramach CMS Joomla.
Regulamin konkursu dostêpny pod adresem http://www.samorzad.uw.edu.pl/konkurs
Przewidziana nagroda finansowa.
Odpowiedz