Switch to full style
Forum dyskusyjne poświęcone programowi Pajączek 5 NxG. Wysyłaj tutaj tylko wiadomości dotyczące tego programu.
Odpowiedz

pliki bez rozszerzenia

29 maja 2004, o 18:15

Witam,

próbujê budowaæ stronê w oparciu o ForceType (urle typu http://mojastrona.pl/to/jest/fajny/url), wiec mam kilka plików bez ¿adnego rozszerzenia. Próbowa³em dodaæ pliki bez rozszerzenia do listy plików widzianych przez Paj±czka wpisuj±c tam *. (nic po kropce) ale nic z tego - za ka¿dym gdy chcê edytowaæ taki plik Paj±czek pyta mnie "czy na pewno". Irytuj±ce zw³aszcza gdy mam ich kilka do obróbki.

Proszê o pomoc
giaur
www.giaur.qs.pl

Re: pliki bez rozszerzenia

30 maja 2004, o 16:09

30 maja 2004, o 17:19

Odpowiedz