Switch to full style
Forum dyskusyjne poświęcone programowi Pajączek 5 NxG. Wysyłaj tutaj tylko wiadomości dotyczące tego programu.
Odpowiedz

Problem z uruchomieniem Paj±czka

10 maja 2004, o 22:11

Paj±czek przesta³ mi sie uruchamiaæ.
Przeinstalowa³em go, uruchomi³ siê, ale po wpisaniu kodów odblokowuj±cych znów nie chcia³ sie uruchomiæ.
Wiêc go znów przeinstalowa³em i to samo.
PILNIE PROSZÊ O POMOC !

Mój numer GG: 3004710

Re: Problem z uruchomieniem Pajączka

11 maja 2004, o 11:13

ROZWI¡ZANIE PROBLEMU

11 maja 2004, o 12:22

Odpowiedz