Strona 1 z 1

komentarze javadoc - szybsze wybieranie

PostNapisane: 12 grudnia 2003, o 10:30
przez giaur
Witam,

z rado¶æi± odkry³em, ¿e mo¿na w Paj±czku dodawaæ komentarze w stylu Javadoc. Niestety, nie jest to zbyt wygodne. Korzystam z phpDocumentor http://phpdocu.sourceforge.net/ dla którego domy¶lnym formatem komentarza jest
/** ... */
wiêc je¿eli mam klasê w PHP, to za ka¿dym razem przy wstawianiu komentarza muszê wybieraæ ¿e chcê wstawiæ komentarz Javadoc. Bior±c uwagê sposób w jaki siê to robi (kliknij na maleñkim trójk±ciku obok wielgachnego OK) nie jest to specjalnie wygodne i koñczy siê tym, ¿e wpisuje /** rêcznie. :?
Czy nie mo¿na by zamie¶ciæ gdzie¶ kontrolki która pozwala³aby ustaliæ, ¿e chcê by dany format komentarza by³ domy¶lnym ? :?:

Nie znalaz³em nic na ten temat w pomocy programu ale mo¿e da siê to ju¿ zrobiæ ??

pozdrawiam
giaur