Strona 1 z 1

mail() i uwierzytelnienie

PostNapisane: 14 marca 2004, o 00:59
przez ZiLas
Cze¶æ.

Z tego co mi wiadomo, funkcja mail() w PHP pozwala na wys³anie email'a. :lol:
Napisa³em wiêc niewielki skrypt, który wysy³a ¶ci¶le okre¶lon± wiadomo¶æ na jeden adres (w domenie tlen.pl)
Niestety. wiadomo¶æ nie dosz³a :? Sprawdzi³em logi, a tu:

[14-Mar-2004 00:45:36] PHP Warning: mail(): SMTP server response: 550 5.7.1 Relaying to <#####@tlen.pl> denied (authentication required) in test.php on line 10

Z tego co zrozumia³em, to chodzi o uwierzytelnienie (chyba? :?) Przyczyta³em (chyba z 10 razy) Manual PHP (nie ca³y, ofcoz) i niezauwa¿y³em nic na ten temat. :(
Czy móg³ by mi kto¶ z forumowiczów pomóc w rozwi±zaniu mojego problemu??

Bêdê bardzo wdziêczny za wszelkie sugestie z tym zwi±zane.

Dziêki.

PostNapisane: 14 marca 2004, o 01:12
przez ZiLas
Ju¿ wiem co by³o przyczyn±. "Tyæke" ¼le skonfigurowany serwer Mail :)