Switch to full style
Forum dyskusyjne poświęcone programowi Pajączek 5 NxG. Wysyłaj tutaj tylko wiadomości dotyczące tego programu.
Odpowiedz

XHTML 1.1 i walidator

5 marca 2005, o 22:08

Gdy używam XHTML 1.1 (pajączek 5.4.0) to walidator zgłasza mi następujący komunikat

Znacznik <html... > nie może być głównym znacznikiem dokumentu w języku XMTML 1.1 !

Walidator na stronie W3C nie pokazuje tego błędu.

Z czego to wynika ?

6 marca 2005, o 00:09

To przeoczenie z naszej strony. Zapomniałem oznaczyć znacznika <html> jako znacznika nadrzędnego dla XHTML 1.1. Proszę wejść zatem do edytora plików definicyjnych TDF (SHIFT+F8). Z listy na górze wybrać XHTML 1.1. Następnie na liście znaczników odnaleźć znacznik HTML i zaznaczyć go. Pod listą znaczników znajdują się przyciski. Proszę wcisnąć ten oznaczony czerwoną kulką. Wciśnięcie oznaczy znacznik HTML jako nadrzędny i wspomniany błąd nie będzie się już pojawiał. Plik TDF będzie skorygowany w wersji kolejnej.
Odpowiedz