Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Dzięki cookies nasz serwis działa poprawnie. Treść polityki cookies znajduje się tutaj.

Historia rozwoju wersji Pajączek - tworzenie stron WWW

Jeśli chcesz zapoznać się ze zmianami wprowadzanymi w kolejnych wersjach programu, skorzystaj z poniższego menu.

Wybierz wersję Pajączka 5 NxG:

Historia wersji 5.9.1

Wersja wprowadzona 21 maja 2009. Zmiany w tej wersji:

Tylko w wersji Professional

 1. Poprawiony błąd zawieszania programu podczas synchronizacji plików z serwerem, gdy w edytorze otwarty był lokalnie dokument synchronizowany z serwerem i wyświetlane było okno powiadomienia o zmianie edytowanego dokumentu poza edytorem. Powodem była zmiana daty lokalnej wskutek synchronizacji, co alarmowało mechanizm wykrywania modyfikacji poza edytorem.
 2. Usunięcie komunikatu błędu w nagrywarce czynności, gdy nagrywarka nie mogła być wykorzystana w niektórych systemach.
 3. Poprawiony błąd Access Violation w niektórych przypadkach podczas wywoływania listy Dynamicznych Podpowiedzi dla PHP.
 4. Poprawiona funkcja odróżniania bloku kodu PHP <? ... ?> od znacznika <?xml ... ?>, dzięki czemu lepiej działają mechanizmy Dynamicznych Podpowiedzi dla PHP w kontekście funkcji obsługi XML.
 5. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu w różnych sytuacjach, jeśli w przetwarzanym dokumencie znajduje się ciąg <?, miedzy innymi podczas tworzenia nowego dokumentu PHP przy wyświetlonym Nawigatorze, czy podczas publikowania dokumentów ze sprawdzaniem wielkości liter w odsyłaczach itd.
 6. Zmienione zachowanie Inspektora MySQL. Teraz przełącznik umożliwiający porcjowanie danych podczas przeglądania zawartości tabeli jest aktywny także w momencie przetwarzania własnego zapytania. Dzięki temu można go włączyć przed obejrzeniem zawartości wybranej tabeli z drzewa, zamiast pobierać wstępnie całą jej zawartość.

W wersjach Professional i Standard

 1. W ustawieniach edytora dodana opcja umożliwiająca określenie stylu linii używanej do podświetlania bieżącego wiersza w edytorze.
 2. Nowe okienka komunikatów i informacji z pytaniem o wybór użytkownika w stylu Windows Vista.
 3. Dodanie przeglądarek Google Chrome oraz Safari do listy przeglądarek obsługiwanych przez funkcję podglądu w zewnętrznej przeglądarce.
 4. Zmiana sposobu poszukiwania przeglądarek stron WWW zainstalowanych w systemie w funkcji uruchamianej przy pierwszym starcie programu lub poprzez narzędzie wyszukiwania przeglądarek w ustawieniach programu.
 5. Okno kopiowania plików ustawień uruchamiane przy pierwszym starcie wersji 5.9.0 zezwalało na interakcję w trakcie kopiowania plików. Obecnie okno do czasu zakończenia kopiowania jest nieaktywne.
 6. Poprawiony błąd braku reakcji na przycisk przerywania aktualnej operacji na zakładce "Moje Serwery", co uniemożliwiało opuszczenie programu i konieczność wyłączenia poprzez Menedżer Zadań.
 7. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie programu w sytuacji, gdy widoczne było okienko dialogowe z pytaniem TAK / NIE, lub prośbą o potwierdzenie, a w tle pokazało się kolejne okno identyczne okienko w wyniku działania funkcji sprawdzania aktualności wersji.
 8. Poprawiony błąd występujący podczas próby przypisania powiązania z rozszerzeniem pliku w ustawieniach Listy plików w systemie Vista w trybie użytkownika zwykłego.
 9. Usunięcie polecenia 'Pomoc kontekstowa' z menu Pomoc, która wyświetlała opisy do elementów interfejsu głównego okna.
 10. Poprawiony błąd powodujący wyświetlenie komunikatu 'Browser not in valid state' w przypadku włączenia inspektora znaczników, gdy do podglądu wykorzystywana była kontrolka Mozilla zamiast MSIE.
 11. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę nazwy Mapowania przy przeglądaniu w oknie Własności serwisu na podobną, różniąca się jedynie wielkością liter.
 12. W podmenu Zaznacz wszystko (obecnym m. in. w menu podręcznym edytora i menu Edycja) dodano polecenie "Zaznacz tekst pomiędzy nawiasami (bez nawiasów)" i utworzono dla niego domyślny skrót klawiszowy Ctrl+Alt+9 (łatwo skojarzyć z nawiasem "nad" dziewiątką).
 13. Do istniejącego polecenia "Zaznacz tekst pomiędzy nawiasami" dodano domyślny skrót klawiszowy Shift+Ctrl+Alt+9 (podobnie jak w powyższym, łatwo skojarzyć z nawiasem "nad" dziewiątką, a Shift zmienia zachowanie zaznaczając również nawiasy).
 14. System sprawdzania aktualności wersji pozwala obecnie na informowanie o dostępności wersji beta, które są nieoficjalnymi wydaniami programu, a które są udostępniane pomiędzy właściwymi, publicznymi aktualizacjami. Aby korzystać z powiadomień o nowych wersjach beta, należy włączyć stosowną opcję w ustawieniach sprawdzania wersji w oknie ustawień na zakładce 'Użytkownik i sprawdzanie wersji'.
 15. Poprawiony błąd w wyświetlaniu listy wyników sprawdzania poprawności odsyłaczy polegający na oznaczaniu plików CSS zaimportowanych do arkusza CSS przy pomocy dyrektywy IMPORT jako obrazów.
 16. Zmiana domyślnego wyglądu pasków i menu, aby uniknąć białych czcionek w menu pod aktywnym elementem.
 17. W narzędziu kreatora nowej strony dodano kategorię "Szablony dokumentów", w której znalazły się przykładowe szablony Arkusza CSS, Dokumentu HTML, HTML + CSS, itp.
 18. Poprawiony błąd powodujący czyszczenie listy dodatkowych programów w momencie pierwszego uruchomienia wersji 5.9.0.

Zobacz jakie programy aktualnie oferujemy


Nasze najważniejsze strony

Możesz zaufać naszemu doświadczeniu

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Cream Software to firma założona 8 maja 1997 roku. Siedziba firmy znajduje się w Myślenicach, ok. 30 km na południe od Krakowa. Przede wszystkim jednak, nasza działalność rozwija się w sieci Internet, która jest głównym miejscem kontaktu z naszymi klientami, jak i między nami samymi. Poprzez sieć Internet oferujemy również nasze produkty.

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Jeśli chciałbyś zakupić nasze oprogramowanie, zapraszamy do naszego sklepu online. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub dystrybucją naszego oprogramowania, zajrzyj do działu Partnerzy. Jeśli szukasz pomocy technicznej, zajrzyj na stronę pomocy lub forum naszych użytkowników.