activation

 

Rozdział 5 – Aktywacja

 

W tym rozdziale

Rozdział 5 – Aktywacja

5.1         Aktywacja kluczem programowym – jak to działa?.

5.1.1       Osiągnięto maksymalną liczbę aktywacji

5.2         Aktywcaja online

5.2.1       Rozwiązywanie problemów z aktywacją online

5.3         Aktywacja offline

5.3.1       Rozwiązywanie problemów z aktywacją online

5.4         Aktywacja kluczem sprzętowym (licencja Technician)

5.4.1       Identyfikacja swojego klucza sprzętowego Recover My Files

5.5         Utracony klucz licencji

 

 

 


5.1      Aktywacja kluczem programowym – jak to działa?

Licencja na program Recover My Files jest udstępniana z kluczem aktywacyjnym. Klucz pozwala na aktywację na dwóch komputerach (np. komputerze stacjonarnym i laptopie). Więcej informacji w punkcie 4.2 "Typy licencji".

Recover My Files używa systemu blokady aktywacji. Każdy komputer, gdzie użyty zostaje klucz aktywacyjny jest identyfikowany na serwerze aktywacji GetData poprzez "identyfikator sprzętowy", który jest unikalną sumą kontrolną obliczaną na podstawie określonych komponentów sprzętowych komputera.

Aktywacja może być wykonana nielimitowaną liczbę razy na komputerze o zgodnym identyfikatorze sprzętowym.

5.1.1      Osiągnięto maksymalną liczbę aktywacji

Podczas próby aktywacji licencji na trzecim komputerze (czyli na komputerze z innym identyfikatorem sprzętowym), serwer aktywacyjny zwraca komunikat błędu "Osiągnięto maksymalną liczbę aktywacji" (ang. "max activations reached").

Jeśli potrzebujesz zainstalować Recover My Files na wielu komputerach, licencja Technician jest najlepszą opcją. W tym wypadku oprócz możliwości instalacji na dwóch komputerach, udostępniany jest sprzętowy klucz USB, który pozwala na przenoszenie licencji między komputerami w sytuacji, gdy zainstalowany jest na nich klucz sprzętowy. Gdy w slocie USB umieszczony jest klucz sprzętowy, oprogramowanie staje się aktywowane. Po jego usunięciu działa ponownie jako wersja testowa. Jeśli posiadasz licencję Standard lub Professional i chciałbyś dokonać aktualizacji licencji do licencji Technician, prosimy kontakt na email.

5.2      Aktywacja online

Aktywacja online ma miejsce na komputerze, który jest podłączony do sieci Internet.

1.                   Aby aktywować, kliknij przycisk "Aktywuj" na pasku narzędzi głównego okna programu, aby otworzyć okno aktywacji:

2.                   Wybierz opcję Aktywacja online i kliknij przycisk Dalej:

Rysunek 13, okno aktywacji online

Description: C:\Users\GRAHAM~1.GRA\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1372d0e.PNG

3.                   Wprowadź klucz aktywacyjny, który otrzymałeś po zakupie (klucz aktywacyjny dostarczany jest na adres email, po opłaceniu zamówienia). Kliknij Dalej:

Rysunek 14, Wprowadzanie klucza licencji

Description: C:\Users\GRAHAM~1.GRA\AppData\Local\Temp\SNAGHTML13962ed.PNG

4.                   Kolejny ekran wyświetla informację o udanej aktywacji:

Rysunek 15, Informacja o udanej aktywacji

Description: C:\Users\GRAHAM~1.GRA\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1386f3c.PNG

 

5.2.1      Rozwiązywanie problemów z aktywacją online

Jeśli program nie może zostać aktywowany w trybie online, przyczyną jest zazwyczaj problem z komunikacją z serwerem aktywacji GetData. Najczęstszą przyczyną jest blokada na lokalnym firewall lub korzystanie z serwerów Proxy:

Rysunek 16, Aktywacja online zablokowana przez firewall lub korzystanie z serwera Proxy

Description: C:\Users\GRAHAM~1.GRA\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6cf1ee.PNG

W takim wypadku prosimy o dostosowanie ustawień swojego firewall i spróbowanie ponownie. Jeśli korzystasz z serwera Proxy, kliknij w link "Ustawienia Proxy", aby wprowadzić wymagane ustawienia.:

 

Rysunek 17, Ustawienia Proxy dla aktywacji online

Description: C:\Users\GRAHAM~1.GRA\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6ab848.PNG

Jeżeli nadal występują problemy z aktywacją online, prosimy spróbować aktywacji offline, opisanej poniżej. Jeśli i w tym wypadku pojawia się problem, prosimy o kontakt z pomocą techniczną i załączenie dokładnej informacji o otrzymanym komunikacie błędu.

5.3      Aktywacja offline

W sytuacji, gdy aktywowana licencja znajduje się na komputerze bez dostępu do sieci Internet, inny komputer z dostępem do sieci może być wykorzystany do aktywacji. Proces aktywacji wygląda wtedy następująco:

·         Eksport pliku licencji z programu do pliku;

·         Wgranie pliku licencji wraz z podanie, swojego adresu email, który był użyty przy składaniu zamówienia oraz otrzymanego klucza licencji przez stronę producenta (używając dowolnego komputera podłączonego do Internetu);

·         Ściągnięcie pliku aktywacyjnego wygenerowanego na serwerze i zaimportowanie go do programu.

Aby dokonać aktywacji offline:

1.       Kliknij opcję "Aktywacja offline" w oknie aktywacji, a następnie przycisk "Dalej";

Rysunek 18, Okno aktywacji offline

2.       Kliknij przycisk "Zapisz", aby wyeksportować plik licencji do pliku o nazwie "GetData.GDActRequest":

Rysunek 19, Aktywacja offline (wersji testowej), eksport pliku licencji

3.       Używając przeglądarki stron na dowolnym komputerze podłączonym do sieci, przejdź na stronę https://support.getdata.com/offline-wibu.php i wypełnij wymagane pola:

Rysunek 20, Aktywacja offline (wersja testowa), wgranie pliku licencji i szczegóły aktywacji

Kliknij przycisk "Upload", aby przesłać do serwera szczegóły swojej licencji:

Przesłane dane są weryfikowane przez serwer i w rezultacie plik o nazwie "GetData.GDActResponse" jest zwracany i należy zapisać go na swoim dysku.

Rysunek 21, Aktywacja offline (wersja testowa), pobranie pliku aktywacyjnego

Zapisz plik "GetData.GDActResponse" i przenieś go na komputer, który chcesz aktywować.

Następnie wciśnij przycisk "Importuj" w oknie aktywacji offline, aby zaimportować plik "GetData.GDActResponse". Program zostanie aktywowany:

Rysunek 22, Udana aktywacja offline

Description: C:\Users\GRAHAM~1.GRA\AppData\Local\Temp\SNAGHTML130a623.PNG

5.3.1      Rozwiązanie problemów z aktywacją offline

Ustawienia bezpieczeństwa niektórych przeglądarek mogą blokować możliwość wgrywania lub pobierania pliku "GetData.GDActRequest" i/lub "GetData.GDActResponse". Jeśli wgrywanie lub pobieranie jest zablokowane:

1.       Spróbuj innej przeglądarki, np. Firefox, Opera, Chrome; lub

2.       Send wyślij plik licencji o nazwie "GetData.GDActRequest" na adres email support@getdata.com, a producent wygeneruje dla Ciebie plik aktywacyjny "GetData.GDActResponse" file to you.

5.4      Aktywacja kluczem sprzętowym (licencja Technician)

Licencja Technician jest udzielana wraz z programowym kluczem aktywacyjnym oraz kluczem sprzętowym USB.

Klucz sprzętowy USB zawiera własny klucz aktywacyjny. Dzięki kluczowi sprzętowemu licencja jest przenośna tak, jak klucz USB, który może być podłączany do różnych komputerów. Kiedy klucz sprzętowy jest umieszczany w wejściu USB komputera z zainstalowaną wersją testową, staje się ona wersją aktywowaną. Jeśli życzysz sobie zmienić posiadaną już licencję na licencję Technician, prosimy o kontakt na email.

5.4.1      Identyfikacja swojego klucza sprzętowego Recover My Files

Otrzymany klucz sprzętowy jest marki Wibu Codemeter. Identyfikowany jest poprzez numer seryjny na wtyczce USB, jak pokazano na rysunku 23 poniżej:

Rysunek 23, Klucz sprzętowy Recover My Files marki Wibu Codemeter z widocznym numerem seryjnym

Title: Recover My Files Dongle

 

5.5      Utracony klucz aktywacyjny

Utracony klucz aktywacyjny

Aby odzyskać swój klucz aktywacyjny, prosimy zalogować się na konto klienta na stronie producenta. Są dwie możliwości:

·         Wizyta na stronie www.recovermyfiles.com i kliknięcie odsyłacza Account; lub,

·         Przejście bezpośrednio na stronę https://support.getdata.com/my/

, gdzie można znaleźć informację o swoim zakupie, która zawiera również klucz aktywacyjny. Jeśli nie znasz hasła do swojego konta, proszę użyć polecenia “zapomniałem hasła” (ang. "forgot your password"). Aby zmienić adres email w systemie, prosimy o kontakt z pomocą techniczną na email: support@getdata.com.

Utracony klucz sprzętowy

Aby odtworzyć zagubiony lub zniszczony klucz sprzętowy USB, prosimy o kontakt z pomocą techniczną producenta pod adresem email sales@getdata.com. Odtworzenie klucz sprzętowego USB może być objęte opłatą.