Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Dzięki cookies nasz serwis działa poprawnie. Treść polityki cookies znajduje się tutaj.

Pajączek Standard i Professional

porównanie możliwości wersji programu

Pajączek Professional to nasza największa duma. Otrzymaliśmy wiele nagród za ten program (np. Produkt Roku wg PC World, Produkt Roku PC Kurier, Chip Tip i inne...), a liczba jego użytkowników wciąż rośnie. Nie ma chyba osoby w Polsce, mającej coś wspólnego z tworzeniem WWW, aby nie znała tej nazwy. Wersja Professional to program dla ambitnych użytkowników, którzy chcą mieć pod ręką w zasadzie wszystko co potrzebne każdemu profesjonaliście.

Nawet w najwyższej wersji Professional, Pajączek jest wyjątkowo tani w porównaniu do innych, konkurencyjnych programów. Aby uczynić go jeszcze bardziej dostępnym, stworzyliśmy wersję Standard, która oferuje mniej funkcji niż jej starszy brat, ale jest znacznie tańsza i z jej pomocą można także stworzyć interesującą stronę internetową.

Poniżej znajdziesz porównanie funkcji obu wersji. Poszczególne funkcje są pogrupowane. Zielona kulka oznacza pełne wsparcie, a szara częściowe. Brak kulki oznacza brak danej funkcji w wybranej wersji. W tabelce nie są wymienione wszystkie funkcje programu, a jedynie te najważniejsze. Zachęcamy do pobrania programu i samodzielnej oceny jego funkcjonalności.


Zamów teraz!
ŚCIĄGNIJ
bezpłatną wersję testową
Pajączek 5 NxG Professional dla Windows
Wersja: 5.9.9
Rozmiar pliku: 38.08 MB
Dla: Windows: 95, 98, XP, NT, 2000, Vista, 7, 8, 10 32/64
Pobrań: 1102472 razy

Standard vs Professional

Funkcja  Professional   Standard 

wsparcie dla języków znacznikowych

   
pełne wsparcie dla HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wsparcie dla innych języków znacznikowych,
np. XHTML, XML, SMIL, SVG, RSS, MATHML, WLM, itd.
Pełne wsparcie  
inspektor dokumentów HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
inspektor dokumentów dla innych języków znacznikowych Pełne wsparcie  
autouzupełnianie znaczników podczas tworzenia HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
autouzupełnianie podczas tworzenia w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
dynamiczne podpowiedzi dla znaczników HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dynamiczne podpowiedzi w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
kontekstowa pomoc dla znaczników HTML pod CTRL+F1 Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wbudowana dokumentacja dla HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kurs tworzenia stron w HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
weryfikacja składni HTML Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
weryfikacja składni w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
skategoryzowany nawigator dokumentów HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
skategoryzowany nawigator dokumentów w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
nawigator struktury dokumentów w dowolnym języku Pełne wsparcie  
dynamiczny podgląd lokalnych dokumentów HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dynamiczny podgląd lokalnych dokumentów w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
dynamiczny podgląd zdalnie edytowanych dokumentów Pełne wsparcie  
wbudowany podgląd lokalnych dokumentów HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wbudowany podgląd lokalnych dokumentów w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
wbudowany podgląd zdalnie edytowanych dokumentów Pełne wsparcie  
kolorowanie składni dokumentów HTML Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
kolorowanie składni dokumentów w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
edycja w trybie graficznym WYSIWYG Pełne wsparcie Pełne wsparcie
formatowanie kodu dokumentów znacznikowych Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
liczne kreatory znaczników Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
obsługa dodatkowych atrybutów i zdarzeń znaczników w okienkach narzędziowych Pełne wsparcie  
import dokumentów do formatu HTML, np. RTF, Excell, TXT Pełne wsparcie  
eksport kodu HTML do postaci dokumentów RTF i HTML z kolorowaniem Pełne wsparcie  
możliwość wstawiania znaczników z okienek w różnych formatach (np. z formatowaniem dla PHP) Pełne wsparcie  
możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji języków znacznikowych Pełne wsparcie  
możliwość obsługi dowolnego języka znacznikowego w oparciu o DTD Pełne wsparcie  
kreator transformacji XSLT (XML/XSL) Pełne wsparcie  
kreator kanałów RSS 2.0 Pełne wsparcie  
podgląd kanałów RSS 2.0 Pełne wsparcie Pełne wsparcie

wsparcie dla arkuszy stylów CSS

   
obsługa CSS 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, Mobile Profile, TVProfile Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
kolorowanie składni CSS w dokumentach HTML Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
kolorowanie składni CSS w dowolnych dokumentach Pełne wsparcie  
dynamiczny kod dla CSS Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dynamiczne podpowiedzi dla CSS Pełne wsparcie Pełne wsparcie
pomoc kontekstowa dla CSS pod CTRL+F1 Pełne wsparcie Pełne wsparcie
nawigator po strukturze dokumentów CSS Pełne wsparcie  
inspektor arkuszy css z możliwością wygodnej modyfikacji każdego selektora i własności oraz podglądem definicji Pełne wsparcie  
formatowanie dokumentów CSS (przejrzyste, skrócone) Pełne wsparcie  
weryfikacja poprawności składni CSS Pełne wsparcie  
weryfikacja zgodności arkuszy CSS ze specyfikacjami CSS Level 1,
CSS Level 2, CSS Level 3, CSS Mobile Profile 1.0, CSS TV Profile 1.0
Pełne wsparcie  
weryfikacja zgodności arkuszy CSS z przeglądarkami Pełne wsparcie  
definiowanie stylów elementów z poziomu okienek narzędziowych Pełne wsparcie Pełne wsparcie
podgląd arkusza CSS z domyślnym formatowaniem wyświetlania definicji Pełne wsparcie Pełne wsparcie
podgląd arkusza CSS za pomocą dowolnego innego dokumentu Pełne wsparcie  
możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji obsługiwanych standardów CSS Pełne wsparcie  
wirtualne dołączanie arkuszy CSS do dokumentów i serwisów dające dostęp do klas definiowanych poza edytowanym dokumentem Pełne wsparcie  
rozbudowany kreator selektora CSS Pełne wsparcie  
dostępność definicji CSS z dowolnego narzędzia edytorów znaczników Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
ułatwiona nawigacja pomiędzy selektorami i zaznaczanie selektorów Pełne wsparcie  

wsparcie dla JavaScript i VBScript

   
schemat kolorowania DHTML obsługujący JavaScript i VBScript Pełne wsparcie Pełne wsparcie
różne dodatkowe schematy kolorowania dla dokumentów z JS i VBS Pełne wsparcie  
obsługa zdarzeń JS i VBS w dynamicznym kodzie dla HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
obsługa dodatkowych zdarzeń JS i VBS w oknach narzędzi Pełne wsparcie  
dynamiczny kod JavaScript i VBScript Pełne wsparcie  
dynamiczne podpowiedzi dla funkcji JavaScript i VBScript Pełne wsparcie  
zakładka Języki Programowania z drzewem obiektów i metod JS i VBS Pełne wsparcie  
nawigator dokumentów zawierających skrypty JavaScript i VBScript Pełne wsparcie  
ponad 50 gotowych skryptów JS i VBS z efektami specjalnymi Pełne wsparcie  
ponad 60 gotowych szablonów kodu JavaScript i VBScript Pełne wsparcie  
podgląd działania skryptów za pomocą innych dokumentów Pełne wsparcie  
możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji obsługiwanych języków Pełne wsparcie  
wsparcie dla obiektów ASP w JavaScript i VBScript Pełne wsparcie  
formatowanie kodu JavaScript Pełne wsparcie  
wbudowany kurs JavaScript Pełne wsparcie Pełne wsparcie

wsparcie dla języków skryptowych PHP i ASP

   
dynamiczny kod PHP z obsługą deklaracji z dokumentów include Pełne wsparcie  
dynamiczne podpowiedzi dla PHP Pełne wsparcie  
kontekstowa pomoc dla PHP Pełne wsparcie  
wbudowany kurs i specyfikacja dla PHP Pełne wsparcie  
nawigator funkcji PHP wraz ze zdefiniowanymi w plikach include Pełne wsparcie  
wbudowany podgląd PHP za pomocą serwerów przy użyciu mapowań (także z parametrami) Pełne wsparcie  
dynamiczny podgląd PHP za pomocą lokalnego lub zdalnego serwera Pełne wsparcie  
wiele rodzajów schematów kolorowania składni PHP Pełne wsparcie  
formatowanie kodu PHP Pełne wsparcie  
możliwość wstawiania kodu znaczników z okienek w formacie PHP Pełne wsparcie  
uzupełnianie i wstawianie znaczników w formacie zgodnym z PHP Pełne wsparcie  
możliwość modyfikacji i rozszerzania wbudowanej definicji PHP Pełne wsparcie  
zakładka Języki Programowania z drzewem funkcji i stałych PHP Pełne wsparcie  
szablony kodu PHP Pełne wsparcie  
wirtualne dołączanie plików include dające dostęp w dynamicznym kodzie PHP do funkcji zadeklarowanych poza bieżącym dokumentem Pełne wsparcie  
nawigator struktury ASP dla języków skryptowych używanych w ASP Pełne wsparcie  
kolorowanie składni ASP Pełne wsparcie  
zakładka Języki Programowania z elementami dostępnymi w ASP Pełne wsparcie  

wsparcie dla baz danych SQL

   
inspektor MySQL Pełne wsparcie  
wbudowana przeglądarka i centrum zarządzania bazami MySQL Pełne wsparcie  
wysyłanie zapytań do bazy MySQL również bezpośrednio z edytora Pełne wsparcie  
kreator zapytań SQL Pełne wsparcie  
eksport danych z bazy MySQL do HTML, XML, CSV, RTF, Excell, SQL Pełne wsparcie  
kolorowanie składni SQL, mySQL, PostgreSQL, FoxPro Pełne wsparcie  

wsparcie dla HTML Help

   
tworzenie HTML Help na bazie całych folderów Pełne wsparcie  
edycja projektów HTML Help Pełne wsparcie  
edycja spisu treści Pełne wsparcie  
edycja skorowidza Pełne wsparcie  
kompilacja HTML Help bezpośrednio z programu Pełne wsparcie  
podgląd skompilowanego projektu HTML Help z programu Pełne wsparcie  
łatwe tworzenie HTML Help z wykorzystaniem wszystkich narzędzi HTML wbudowanych w program Pełne wsparcie  
pełne wsparcie dla HTML Help 1.1 Pełne wsparcie  

zarządzanie projektami serwisów

   
tworzenie i zarządzanie jednym projektem serwisu Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
tworzenie i zarządzanie wieloma kompleksowymi projektami Pełne wsparcie  
serwis może być projektem HTML Help Pełne wsparcie  
przypisywanie notatek i zadań do wykonania do serwisów Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wsparcie dla TortoiseCVS, projektów z kontrolą wersji Pełne wsparcie  
synchronizacja serwisu lokalnego ze zdalnym i vice wersa Pełne wsparcie  
archiwizacja i przywracanie z archiwum kompletnych serwisów wraz z ustawieniami Pełne wsparcie  
weryfikacja składni w dokumentach składowych serwisu Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
weryfikacja odsyłaczy w dokumentach składowych serwisu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
sprawdzanie spójności serwisu czyli wyszukiwania nieużywanych dokumentów, plików i deklaracji stylów CSS Pełne wsparcie  
wyszukiwanie i zmiana tekstu w całym serwisie Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wyszukiwanie plików i folderów w serwisie Pełne wsparcie Pełne wsparcie
konwersja znaków narodowych w całym serwisie Pełne wsparcie Pełne wsparcie
mapa graficzna serwisu Pełne wsparcie  
ustawienia zbiorcze mapowania serwisu na adres URL dla podglądu i publikowania dokumentów serwisu Pełne wsparcie  
predefiniowane ustawienia META dla wszystkich nowych dokumentów serwisu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
rozbudowane statystyki plików używanych w serwisie Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
dodatkowe statystyki dla tłumaczy (ilość znaków, stron tekstu, itp.) Pełne wsparcie  
szybki podgląd dokumentów serwisu Pełne wsparcie Częściowe wsparcie

wbudowany edytor dokumentów i jego ułatwienia

   
podstawowe schematy kolorowania DHTML, CSS i TXT Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
ponad 40 dodatkowych schematów kolorowania wielu języków Pełne wsparcie  
możliwość określania kolorystyki używanej w schematach kolorowania Pełne wsparcie Pełne wsparcie
modyfikowanie i tworzenie własnych schematów kolorowania Pełne wsparcie  
edycja wielu dokumentów na raz Pełne wsparcie Pełne wsparcie
edycja dokumentów otwieranych zdalnie z serwerów FTP i WebDAV Pełne wsparcie  
możliwość edycji dwóch różnych części tego samego dokumentu Pełne wsparcie  
tworzenie zakładek numerowanych i nazwanych Pełne wsparcie Pełne wsparcie
numerowanie wierszy dokumentu Pełne wsparcie  
podkreślanie błędów pisowni w różnych językach Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
poprawianie błędów pisowni poprzez menu kontekstowe Pełne wsparcie Pełne wsparcie
słownik synonimów dla języka angielskiego Pełne wsparcie  
automatyczna korekta typowych błędów pisowni Pełne wsparcie  
dynamiczny kod, uzupełnianie i pomoc kontekstowa Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
zawijanie wierszy dłuższych niż widok (wordwrap) Pełne wsparcie Pełne wsparcie
zawijanie wierszy na prawym marginesie Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wykrywanie zmian w edytowanych dokumentach poza programem Pełne wsparcie  
łatwa nawigacja między dokumentami i zmiana kolejności wyświetlania Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
wyświetlanie niewidocznych znaków specjalnych Pełne wsparcie  
podświetlanie odpowiadających sobie par nawiasów, klamer, itp. Pełne wsparcie  
liczne skróty klawiszowe ułatwiające edycję Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dynamiczny podgląd dokumentów odświeżany automatycznie Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
podgląd dokumentu za pomocą dowolnej przeglądarki Pełne wsparcie Pełne wsparcie
podgląd za pomocą innego dokumentu podglądu Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
edycja w trybie graficznym WYSIWYG Pełne wsparcie Pełne wsparcie
funkcja wieloschowka pozwalająca na wiele tekstów do wklejania Pełne wsparcie  
możliwość wklejania zawartości schowka w róznych formatach Pełne wsparcie Pełne wsparcie
powtarzanie poprzednio wykonanej operacji Pełne wsparcie Pełne wsparcie
nielimitowane funkcje cofnij (undo) i ponów (redo) Pełne wsparcie Pełne wsparcie
liczne formaty wstawiania daty i czasu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dodatkowy edytorek Unicode do wstawiania dowolnych alfabetów Pełne wsparcie  
liczne formaty konwersji zaznaczonego tekstu na struktury Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
proste wyszukiwanie i zamiana w dokumencie Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
wyszukiwanie i zamiana w dokumencie z obsługą wyrażeń regularnych Pełne wsparcie  
wyszukiwanie i zamiana w wielu dokumentach na raz Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
wyszukiwanie i zamiana w wielu dokumentach na raz z obsługą wyrażeń regularnych Pełne wsparcie  
narzędzie automatycznej korekty typograficznej Pełne wsparcie  
obsługa wielu narodowych formatów kodowania znaków przy zapisie i odczycie (pełny ISO i UTF-8 oraz UTF-16) Pełne wsparcie Pełne wsparcie
automatyczna konwersja znaków narodowych na bazie zawartości dokumentu lub domyślnych ustawień Pełne wsparcie Pełne wsparcie
łatwa nawigacja między dokumentami i zmiana kolejności wyświetlania Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
szeroka konfigurowalność edytora Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
obsługa automatycznych wcięć tekstu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
funkcje przenieść&upuść do edytora i z edytora oraz w edytorze Pełne wsparcie Pełne wsparcie
zaznaczanie kolumnowych bloków tekstu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
pamiętanie ustawień edytora dla każdego dokumentu z osobna Pełne wsparcie Pełne wsparcie
podświetlanie bieżącej linii z kursorem Pełne wsparcie Pełne wsparcie
graficzna reprezentacja miejsc z oznaczonymi zakładkami i zadaniami do wykonania Pełne wsparcie Pełne wsparcie
możliwość przypisywania i odczytywania rozbudowanych informacji o dokumencie oraz statystyk Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
dodatkowe statystyki dla tłumaczy (ilość znaków, stron tekstu, itp) Pełne wsparcie  

publikowanie w sieci za pomocą FTP i WebDAV

   
wbudowany klient FTP Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wbudowany klient WebDAV Pełne wsparcie  
obsługa dowolnej liczby serwerów FTP i WebDAV Pełne wsparcie  
edycja dokumentów otwieranych bezpośrednio z serwera FTP Pełne wsparcie  
edycja dokumentów otwieranych bezpośrednio z serwera WebDAV Pełne wsparcie  
funkcja "bezpieczny transfer" zabezpieczająca przed zerwaniem połączenia i nadpisaniem niedokończonym plikiem Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kopiowanie całych folderów na serwer i z serwera FTP Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kopiowanie całych folderów na serwer i z serwera WebDAV Pełne wsparcie  
kolejka plików z możliwością wykonywania w tle Pełne wsparcie Pełne wsparcie
automatyczna synchronizacja lokalnej zawartości serwisu z zawartością online na serwerze i vice versa Pełne wsparcie  
wyświetlanie zapisu komunikacji (log) programu z serwerem FTP Pełne wsparcie Pełne wsparcie
bezpieczne połączenia FTP z szyfrowaniem za pomocą SSL/TLS Pełne wsparcie  
bezpieczne połączenia WebDAV z szyfrowaniem za pomocą HTTPS Pełne wsparcie  
funkcja mapowania serwera na folder lokalny dzięki czemu możliwy jest podgląd plików zdalnych Pełne wsparcie  
obsługa trybu pasywnego połączeń FTP Pełne wsparcie Pełne wsparcie
automatyczne komunikaty przy wysyłaniu na serwer dokumentów z nieprawidłowymi odwołaniami do plików Pełne wsparcie Pełne wsparcie
automatyczna zmiana wielkości znaków w nazwach plików przesyłanych na serwer Pełne wsparcie Pełne wsparcie
tryb pracy offline (bez połączenia z siecią) na serwerze FTP Pełne wsparcie Pełne wsparcie
tryb pracy offline (bez połączenia z siecią) na serwerze WebDAV Pełne wsparcie  
blokowanie plików na serwerze podczas edycji Pełne wsparcie Pełne wsparcie
natychmiastowe publikowanie edytowanych dokumentów lokalnych Pełne wsparcie  
ulubione foldery ułatwiające poruszanie się po serwerach FTP Pełne wsparcie Pełne wsparcie
ulubione foldery ułatwiające poruszanie się po serwerach WebDAV Pełne wsparcie  
możliwość nadawania praw dostępu plikom i katalogom Pełne wsparcie Pełne wsparcie
filtrowanie widoku plików wg reguł Pełne wsparcie Pełne wsparcie
obsługa wielu formatów wyświetlania zawartości przez serwery FTP Pełne wsparcie Pełne wsparcie

poprawność kodu i testowanie

   
weryfikacja składni HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
weryfikacja składni HTML online Pełne wsparcie  
weryfikacja składni w innych językach znacznikowych Pełne wsparcie  
weryfikacja składni w innych językach znacznikowych online Pełne wsparcie  
weryfikacja składni w dokumentach składowych serwisu Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
weryfikacja poprawności składni CSS Pełne wsparcie  
weryfikacja poprawności składni CSS online Pełne wsparcie  
weryfikacja zgodności arkuszy CSS z przeglądarkami Pełne wsparcie  
weryfikacja zgodności arkuszy CSS ze specyfikacjami CSS Level 1,
CSS Level 2, CSS Level 3, CSS Mobile Profile 1.0, CSS TV Profile 1.0
Pełne wsparcie  
pośrednia weryfikacja składni za pomocą dokumentu podglądu Pełne wsparcie  
sprawdzanie poprawności odsyłaczy lokalnych i zdalnych w dokumentach Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
sprawdzanie spójności serwisu czyli wyszukiwanie nieużywanych dokumentów, plików i deklaracji stylów CSS Pełne wsparcie  
oczyszczanie serwisu z plików tymczasowych Pełne wsparcie Pełne wsparcie
zgodność z najnowszymi specyfikacjami HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
zgodność z najnowszymi specyfikacjami innych języków Pełne wsparcie Pełne wsparcie
testowanie stron w różnych przeglądarkach Pełne wsparcie Pełne wsparcie
testowanie stron w różnych rozdzielczościach ekranu Pełne wsparcie  
wyświetlanie linijki na podglądzie wbudowanym dokumentów Pełne wsparcie  
testowanie skryptów (np. php) za pomocą serwera Pełne wsparcie  
przejrzysty kod HTML dzięki funkcji formatowania Pełne wsparcie Pełne wsparcie
przejrzysty kod dokumentów innych typów dzięki funkcji formatowania Pełne wsparcie  
konwersja znaków między różnymi standardami kodowania Pełne wsparcie Pełne wsparcie
narzędzie korekty typograficznej (np. przenoszenie spójników, itp) Pełne wsparcie  
sprawdzanie pisowni w locie (podkreślanie błędów pisowni) Pełne wsparcie Pełne wsparcie
sprawdzanie pisowni w dokumentach i serwisach Pełne wsparcie Pełne wsparcie
słownik poprawności pisowni języka polskiego Pełne wsparcie Pełne wsparcie
słowniki poprawności pisowni innych języków (16 dodatkowych języków) Pełne wsparcie  
automatyczna korekta typowych błędów pisowni Pełne wsparcie  

niektóre dodatkowe narzędzia

   
edytor map odsyłaczy na grafikach Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kreator internetowych galerii grafik Pełne wsparcie Pełne wsparcie
narzędzie konwersji między formatami graficznymi Pełne wsparcie  
możliwość uruchamiania zewnętrznych programów z parametrami Pełne wsparcie Pełne wsparcie
narzędzie szkła powiększającego ułatwiające korzystanie z programu niepełnosprawnym Pełne wsparcie Pełne wsparcie
osadzanie grafik i multimediów typu Flash Pełne wsparcie Pełne wsparcie
osadzanie multimediów typu RealMedia, ShockWave i QuickTime Pełne wsparcie  
przeglądarka plików graficznych Pełne wsparcie Pełne wsparcie
zamiana tekstu na tabele Pełne wsparcie Pełne wsparcie
narzędzie wsparcia dla SSI+ Pełne wsparcie  
generator spisu treści Pełne wsparcie Pełne wsparcie
szybki podgląd dokumentów i plików innych typów na liście plików Pełne wsparcie Pełne wsparcie
widok miniatur plików graficznych na liście plików Pełne wsparcie  
drukowanie dokumentów z kolorowaniem składni Pełne wsparcie Pełne wsparcie
paleta kolorów obsługująca wiele palet i pobieranie kolorów z ekranu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
funkcja wieloschowka pozwalająca na wiele tekstów do wklejania Pełne wsparcie  
generator słów kluczowych na podstawie zawartości bieżącego dokumentu Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
generator słów kluczowych na podstawie zawartości dowolnych dokumentów i serwisów Pełne wsparcie  
rozbudowane narzędzie tworzenia sekcji META Pełne wsparcie Pełne wsparcie
obsługa różnych sposobów indeksowania dokumentów przez wyszukiwarki Pełne wsparcie Pełne wsparcie
definiowanie przejść (transitions) pomiędzy dokumentami Pełne wsparcie Pełne wsparcie
definiowanie klasyfikacji zawartości dokumentu wg RSAci (PICS) Pełne wsparcie Pełne wsparcie
nagrywanie i automatyczne odtwarzanie czynności wykonywanych w programie Pełne wsparcie  
kreator list wyliczeniowych Pełne wsparcie Pełne wsparcie
generator komentarzy HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
generator komentarzy dla wielu języków wstawianych w formacie zależnym od kontekstu Pełne wsparcie  
możliwość wstawiana znaczników w formacie zależnym od kontekstu Pełne wsparcie  
edytory tabel Pełne wsparcie Pełne wsparcie
edytory formularzy Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kreator dokumentów o strukturze ramek Pełne wsparcie Pełne wsparcie
narzędzie obejmowania tekstu dowolnymi tekstami Pełne wsparcie  
narzędzie informacji o czasie ładowania strony do przeglądarki Pełne wsparcie Pełne wsparcie
narzędzie zmiany nazw wielu plików jednocześnie Pełne wsparcie  
narzędzie osadzania obiektów Java i ActiveX Pełne wsparcie  
tworzenie kopii zapasowych dokumentów Pełne wsparcie Pełne wsparcie
przywracanie dokumentów z kopii zapasowych Pełne wsparcie Pełne wsparcie
wygodne skróty klawiszowe dostępu do funkcji programu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
możliwość modyfikacji skrótów klawiszowych Pełne wsparcie  
wygodne i dokowalne w dowolnym miejscu ekranu paski narzędzi Pełne wsparcie Pełne wsparcie
modyfikacja zawartości pasków narzędzi i tworzenie własnych Pełne wsparcie  
możliwość modyfikacji zawartości menu podręcznego edytora Pełne wsparcie  
możliwość tworzenia własnych szablonów makrokodów Pełne wsparcie Częściowe wsparcie
możliwość tworzenia makrokodów z wykorzystaniem zmiennych i bloków edytowanych na zakładce makrokody Pełne wsparcie  
narzędzie sprawdzania aktualności zainstalowanej wersji programu Pełne wsparcie Pełne wsparcie

pomoc i dokumentacja

   
ponad 500 stronicowa dokumentacja do programu w HTML Help Pełne wsparcie Pełne wsparcie
podpowiedzi i sztuczki dotyczące programu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
pomoc kontekstowa do elementów okien programu Pełne wsparcie Pełne wsparcie
pomoc kontekstowa dla znaczników HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dynamiczne podpowiedzi dla znaczników HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dynamiczne podpowiedzi dla JavaScript i VBScript Pełne wsparcie Pełne wsparcie
pomoc kontekstowa dla innych języków znacznikowych Pełne wsparcie  
dynamiczne podpowiedzi dla innych języków znacznikowych Pełne wsparcie  
pomoc kontekstowa dla PHP Pełne wsparcie  
dynamiczne podpowiedzi dla PHP Pełne wsparcie  
pomoc kontekstowa dla CSS Pełne wsparcie Pełne wsparcie
dynamiczne podpowiedzi dla CSS Pełne wsparcie Pełne wsparcie
pomoc techniczna online w formie forum dyskusyjnego Pełne wsparcie Pełne wsparcie
biuletyn informacyjny nowości Pełne wsparcie Pełne wsparcie
FAQ - pytania i odpowiedzi online Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kurs tworzenia stron HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kurs tworzenia XHTML Pełne wsparcie  
kurs PHP Pełne wsparcie  
kurs JavaScript Pełne wsparcie Pełne wsparcie
kurs WML Pełne wsparcie  
specyfikacja języka HTML Pełne wsparcie Pełne wsparcie
specyfikacja języka CSS Pełne wsparcie Pełne wsparcie
podręcznik i specyfikacja PHP Pełne wsparcie Pełne wsparcie
specyfikacja języka RSS Pełne wsparcie  
specyfikacja języka P3P Pełne wsparcie  
specyfikacja języka MathML Pełne wsparcie  

cena za licencję

przykładowa cena brutto najtańszej opcji


już od
182 zł
już od
95 zł

Legenda:
Pełne wsparcie pełne wsparcie funkcji
Częściowe wsparcie funkcja częściowo dostępna

Zamów teraz!
ŚCIĄGNIJ
bezpłatną wersję testową
Pajączek 5 NxG Professional dla Windows
Wersja: 5.9.9
Rozmiar pliku: 38.08 MB
Dla: Windows: 95, 98, XP, NT, 2000, Vista, 7, 8, 10 32/64
Pobrań: 1102472 razy

Nasze najważniejsze strony

Możesz zaufać naszemu doświadczeniu

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Cream Software to firma założona 8 maja 1997 roku. Siedziba firmy znajduje się w Myślenicach, ok. 30 km na południe od Krakowa. Przede wszystkim jednak, nasza działalność rozwija się w sieci Internet, która jest głównym miejscem kontaktu z naszymi klientami, jak i między nami samymi. Poprzez sieć Internet oferujemy również nasze produkty.

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Jeśli chciałbyś zakupić nasze oprogramowanie, zapraszamy do naszego sklepu online. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub dystrybucją naszego oprogramowania, zajrzyj do działu Partnerzy. Jeśli szukasz pomocy technicznej, zajrzyj na stronę pomocy lub forum naszych użytkowników.