Książka o Pajączku. Oficjalny podręcznik. Nowe wydanie.

header bg2 Książka o Pajączku. Oficjalny podręcznik. Nowe wydanie.
4.7/5 - (4 votes)

Kilka dni temu ukazało się długo oczekiwane uaktualnienie najbardziej obszernego kompendium wiedzy o Pajączku – oficjalny podręcznik Pajączka. Na 640 stronach książki napisanej przez autorów Pajączka zapoznać się można z wszystkimi funkcjami Pajączka.

Książkę można zamówić poprzez stronę Wydawnictwa Helion. Wkrótce będzie również dostępna w księgarniach na terenie całego kraju, więc pewnie można ją już zamawiać również w księgarni w swoim mieście.

Informacje o książce z Wydawnictwa Helion

Pajączek ma już ponad dziesięć lat i z pewnością zasługuje na miano „kultowego”. Program ten pozwala na wydajne tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem języków HTML i XHTML. Zapewnia również wsparcie dla takich rozwiązań, jak PHP, XML, JavaScript, SQL oraz wiele innych. W dodatku kontroluje składnię, pisownię i formatuje kod! Twoje strony też mogą być wolne od błędów, a proces ich tworzenia nadzwyczaj przyjemny!

Książka ta została napisana przez autorów Pajączka. Ten fakt gwarantuje Ci kompletność informacji, przedstawionych w rzetelny sposób. Dzięki niej dowiesz się, jak w wydajny sposób wykorzystać możliwości tej aplikacji. Nauczysz się tworzyć dokumenty, edytować je oraz nawigować w kodzie strony. Ponadto poznasz zasady formatowania tekstów na stronie WWW oraz tworzenia list punktowanych i numerowanych. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, jak używać wizualnego edytora stron WWW, oraz zdobędziesz wiedzę na temat tworzenia formularzy, tabel i ramek. Pajączek w najnowszej wersji pozwala w wygodny sposób osadzać na stronie elementy multimedialne, więc również i te zadania przestaną sprawiać Ci trudności. Rafał Płatek oraz Marek Reinowski nie pomijają żadnego aspektu pracy z Pajączkiem: wykorzystania możliwości makrokodów, sposobów zarządzania projektami oraz metod ich łatwej publikacji na serwerze. Książka ta jest zatem kompletnym, oficjalnym podręcznikiem, w całości poświęconym Pajączkowi!

 • Porównanie wersji Professional i Standard
 • Rozpoczęcie pracy z programem
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Definiowanie strony kodowej
 • Sposoby efektywnej edycji kodu
 • Nawigowanie wśród otwartych dokumentów
 • Edycja oraz reedycja znaczników
 • Umieszczanie tekstów na stronie WWW
 • Projektowanie stron z wykorzystaniem edytora wizualnego WYSIWG
 • Tworzenie tabel, formularzy oraz ramek
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstów w ramach projektu
 • Osadzanie grafik oraz elementów multimedialnych na tworzonej stronie WWW
 • Zastosowanie makrokodów
 • Sposoby testowania i formatowania kodu
 • Przegląd efektów pracy
 • Sposoby zarządzania projektowanymi serwisami
 • Publikowanie stworzonej strony w sieci
 • Dostosowywanie programu do własnych upodobań
 • Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów CSS
 • Wsparcie dla JavaScript oraz VBScript
 • Tworzenie poleceń SQL
 • Sposoby tworzenia plików pomocy
 • Wykorzystanie apletów Java oraz elementów ActiveX

Spis treści:

Wstęp (9)
Druga książka, piąty Pajączek (9)
Czym jest Pajączek? (9)
Wersje Pajączka NxG (10)
Co znajdziesz w środku? (11)

Rozdział 1. Zanim zaczniesz (13)
Tekstowo czy graficznie (13)
Czym jest HTML (14)
WWW to nie tylko HTML (16)
Czy naprawdę jest potrzebny edytor (17)

Rozdział 2. Pierwsze kroki (21)
Dwie wersje programu (Professional, Standard) (21)
Instalacja i uruchomienie programu (22)
Pierwszy rzut oka (23)
Główny obszar roboczy (25)
Lewy panel zasobów (27)
Prawy panel zasobów (31)
Dolny panel wyników (34)
Menu główne (3
Paski narzędzi (41)
Gdzie szukać pomocy (44)

Rozdział 3. Dla niecierpliwych (49)
Tworzenie nowego dokumentu (49)
Pora obejrzeć dzieło (50)
Pokazać się światu (52)

Rozdział 4. Tworzenie nowego dokumentu (55)
Nowy dokument na wiele sposobów (55)
Nowe dokumenty z makrokodów (57)
Szybki start (5
Ustawienia META (60)
Ustawienia BODY (65)
Galeria grafik (66)
Strona korzystająca z ramek (frames) (66)
Otwieranie plików, lista plików (67)

Rozdział 5. Edycja, czyli to, co najlepsze (69)
Cztery w jednym (70)
Ogólne zasady pracy (74)
Poruszanie się po dokumentach (81)
Edycja i reedycja znaczników (95)
Edycja kodu języków skryptowych i CSS (106)
Wyszukiwanie i zamiana tekstu w dokumencie (107)
Podział okna edytora (108)
Pliki dodatkowe BAK i ADD (109)
Nagrywarka czynności (109)
Reakcja na zmiany w dokumencie poza programem (110)

Rozdział 6. Tekst na stronach WWW (111)
Podstawy formatowania tekstu (112)
Inne operacje na tekście (117)
Linie rozdzielające (122)
Kolory na stronach WWW (123)
Pisownia i typografia (124)
Kodowanie znaków narodowych (131)

Rozdział 7. Edycja w trybie wizualnym (137)
Ograniczenia trybu edycji wizualnej (137)
Wstawianie i edycja znaczników (138)
Automatyczne formatowanie kodu (141)
Nowy dokument w trybie graficznym (141)

Rozdział 8. Tabele, formularze, ramki (143)
Tabele w Pajączku (143)
Wstawianie tabeli (144)
Edycja znaczników tabeli (150)
Formularze (153)
Ramki (Frames) (158)

Rozdział 9. Wyszukiwanie i zamiana (165)
Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie… (165)
Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana (167)
Wyrażenia regularne (174)
Wyszukiwanie plików i katalogów (174)
Kameleon – zamiana nazw plików (175)

Rozdział 10. Grafika, multimedia, Flash (179)
Przeglądanie plików graficznych (179)
Grafiki w dokumencie HTML (183)
Odsyłacze graficzne i mapy odsyłaczy (187)
Tworzenie galerii grafik (192)
Konwerter grafik (198)
Multimedia na stronie WWW (201)

Rozdział 11. Makrokody (209)
Do czego służą makrokody? (209)
Korzystanie z makrokodów (210)
Tworzenie i edycja makrokodów (220)
Import makroznaczników z Pajączka 2000 (230)
Makrokody dostarczone z programem (230)

Rozdział 12. Testowanie i formatowanie kodu (233)
Sprawdzanie poprawności składniowej kodu (234)
Weryfikacja odsyłaczy (243)
Formatowanie kodu za pomocą narzędzi wbudowanych (246)
Formatowanie znaczników za pomocą TIDY (260)

Rozdział 13. Oglądanie efektów pracy (265)
Wbudowany podgląd (265)
Podgląd za pomocą zewnętrznych przeglądarek (270)
Mapowanie przy podglądzie (270)
Przeglądanie przy użyciu dokumentu podglądu (272)
Drukowanie (275)

Rozdział 14. Zarządzanie serwisami (279)
Serwisy w Pajączku (279)
Zarządzanie serwisami (281)
Właściwości serwisu (284)
Lista plików (294)
Narzędzia konserwacji serwisu (300)
Dokumenty w serwisach (304)

Rozdział 15. Publikowanie i praca na serwerze (307)
Dla całkiem, ale to całkiem początkujących… (307)
Obsługa WebDAV (308)
Publikowanie w Pajączku – podstawy (308)
Zaawansowane operacje na serwerze (321)
Synchronizacja serwisów (331)

Rozdział 16. Ustawienia programu (339)
Dostosowanie interfejsu (340)
Opis okna Ustawienia programu (341)

Rozdział 17. Import, eksport, transformacja dokumentów (401)
Trzy kroki z Excela do tabeli HTML (401)
Importowanie plików (402)
Eksport plików (407)
Kreator transformacji XSLT (408)

Rozdział 18. Kolorowanie składni (413)
Krótki wstęp – po co mi te kolory? (413)
Dostosowanie kolorowania do własnych potrzeb (414)
Edytor schematów kolorowania (417)

Rozdział 19. CSS – kaskadowe arkusze stylów (427)
Po co korzystać z CSS? (427)
Jak wygląda kod CSS? (428)
Wspomaganie dla CSS w Pajączku (429)

Rozdział 20. Wspomaganie dla JavaScript i VBScript (449)
Wstawianie skryptów do dokumentu (450)
Kolorowanie składni (451)
Dynamiczny kod, dynamiczne podpowiedzi (452)
Obsługa zdarzeń w kodzie znaczników (452)
Nawigatory JavaScript, VBScript (454)
Zakładka Języki programowania (457)
Makrokody JavaScript i VBScript (458)
Formatowanie kodu źródłowego JavaScript (459)
Kurs JavaScript (459)

Rozdział 21. Wspomaganie dla technologii server-side (461)
Mapowanie ścieżki na dysku na adres URL (462)
Wymuszanie dołączania plików (463)
Wspomaganie dla PHP (464)
Wspomaganie dla innych technologii (472)

Rozdział 22. Wspomaganie dla MySQL (475)
Budowa zakładki Inspektor MySQL (476)
Konfigurowanie połączeń (476)
Drzewo struktury bazy danych (477)
Własne zapytania, import danych (483)
Kreator zapytania SQL (485)
Kreator eksportu z bazy danych (487)
Ułatwienia podczas tworzenia kodu z użyciem poleceń SQL (492)

Rozdział 23. Edytory plików definicyjnych TDF i LDF (495)
Edytor pliku definicyjnego dla języków znacznikowych (495)
Edytor pliku definicyjnego PHP (503)
Edytor pliku definicyjnego CSS (506)
Edytor pliku definicyjnego języków skryptowych (509)

Rozdział 24. Tworzenie pomocy HTML Help (515)
Co to jest HTML Help? (515)
Przygotowanie Pajączka do tworzenia plików pomocy (515)
Szybka kompilacja folderu do HTML Help (516)
Edytor projektu HTML Help (520)
Edytor spisu treści HTML Help (533)
Edytor indeksu (skorowidza) HTML Help (538)
Dodawanie słów kluczowych HTML Help do dokumentów HTML (542)
Serwis jako projekt HTML Help (543)
Kompilacja istniejącego projektu (544)

Rozdział 25. Java, ActiveX i inne obiekty (545)
Java (545)
Obiekty ActiveX (546)
Narzędzie Wstawianie obiektu (548)
Narzędzie do edycji parametrów (550)
Obiekt EMBED (551)

Dodatek A: Różnice pomiędzy wersjami Professional i Standard (553)
Edycja, czyli to, co najlepsze (553)
Praca z tekstem (554)
Tabele i formularze (554)
Wyszukiwanie i zamiana w Pajączku (555)
Grafika, multimedia, Flash (555)
Makrokody (555)
Formatowanie, testowanie dokumentu, pisownia (555)
Oglądanie efektów pracy (556)
Zarządzanie rozbudowanymi serwisami (556)
Publikowanie i praca na serwerze (556)
Konfiguracja programu (557)
Import, eksport, transformacja dokumentów (557)
Kolorowanie składni (557)
CSS – kaskadowe arkusze stylów (557)
Wspomaganie tworzenia skryptów typu client-side (558)
Wspomaganie dla technologii server-side (558)
Wspomaganie dla MySQL (558)
Tworzenie pomocy HTML Help (558)
Osadzanie obiektów (558)

Dodatek B: Opis menu programu (559)
Menu główne (559)
Menu kontekstowe edytora (583)

Dodatek C: Opis pasków narzędzi (585)
Główny pasek narzędzi (586)
Często używane (587)
Odsyłacze, tekst i formatowanie (588)
Tabele i formularze (589)
Grafika i multimedia (590)
Java, ActiveX, SSi i inne (591)
Minipasek edytora (592)
Narzędzia HTML Help (593)

Dodatek D: Predefiniowane skróty klawiszowe (595)
Lista predefiniowanych skrótów klawiszowych menu głównego (596)

Dodatek E: Wyrażenia regularne (601)

Dodatek F: Jak zamówić Pajączka? (609)

Skorowidz (611)

Zobacz więcej informacji o książce lub zamów ją dla siebie.

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.