Nowe znaczniki HTML 5 i usunięte elementy z HTML 4.01

Większość przestarzałych znaczników została usunięta lub zmieniła sposób działania w najnowszej specyfikacji HTML 5.

Jak tworzyć strony na Wordpress?
4/5 - (1 vote)

Od czasu, gdy w 1999 roku HTML 4.01 stał się standardem, Internet i korzystanie z niego bardzo się zmieniły. Historia pokazała, że niektóre znaczniki HTML 4.01 nigdy nie były używane lub były stosowane na inne sposoby niż te, dla których zostały stworzone. Większość takich znaczników została usunięta lub zmieniła sposób działania w najnowszej specyfikacji HTML 5. W artykule znajduje się lista usuniętych oraz nowych znaczników w HTML 5.

Oprócz usunięcia lub modyfikacji niepotrzebnych znaczników i elementów (atrybuty, zdarzenia), HTML 5 zawiera również nowe elementy, które pozwalają na skuteczniejsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez współczesne przeglądarki i szerokopasmowy Internet. Pojawiły się więc w języku HTML 5 nowe znaczniki do obsługi zawartości multimedialnej (audio i video), do bezpośredniego rysowania grafiki w treści strony. Sam język umożliwia również tworzenie dokumentów o lepszej strukturze, wygodniejsze zarządzanie formularzami i dodatkowe funkcje do geolokalizacji, obsługę drag&drop, zarządzanie cache, itp.

Dzięki zmianom semantycznym w HTML 5 łatwiej jest obecnie zobaczyć, podczas tworzenia kodu, które części strony są nagłówkami, elementami nawigacyjnymi, stopkami, itp. gdyż dostępne są odrębne znaczniki dla tych sekcji.

HTML 5 posiada również wiele cech, które pozwalają na wykorzystanie możliwości oferowanych przez nowoczesne przeglądarki wbudowane w urządzenia mobilne. Twórcy stron mogą korzystać z tego samego zestawu rozwiązań do tworzenia aplikacji i stron dla komórek i tabletów, z których korzystają przy budowaniu aplikacji internetowych dla dużych ekranów.

Nowe znaczniki obsługi treści multimedialnej

ZnacznikOpis
<audio>Znacznik odpowiadający strumieniowi audio
<video>Znacznik osadzania materiału filmowego
<source>Umożliwia definiowanie kilku różnych źródeł dla elementów (znaczników) audio/video
<embed>Osadzenie zewnętrznej zawartości (np. plug-in)
<track>Dodatkowa ścieżka dla audio lub video (np. napisy)

Nowe znaczniki obsługi formularzy

ZnacznikOpis
<datalist>Definiuje zestaw elementów option z domyślnymi własnościami
<keygen>Kontrolka do generowania pary kluczów publicznego i prywatnego
<output>Przedstawia wynik obliczeń

Nowy znacznik <canvas>

ZnacznikOpis
<canvas>Obszar zależny od rozdzielczości, służący do wyświetlania dynamicznej grafiki

Nowy znaczniki strukturalne i semantyczne

 

ZnacznikOpis
<audio>Znacznik odpowiadający strumieniowi audio
<video>Znacznik osadzania materiału filmowego
<source>Umożliwia definiowanie kilku różnych źródeł dla elementów (znaczników) audio/video
<embed>Osadzenie zewnętrznej zawartości (np. plug-in)
<track>Dodatkowa ścieżka dla audio lub video (np. napisy)

Nowe znaczniki obsługi formularzy

 

ZnacznikOpis
<datalist>Definiuje zestaw elementów option z domyślnymi własnościami
<keygen>Kontrolka do generowania pary kluczów publicznego i prywatnego
<output>Przedstawia wynik obliczeń

Nowy znacznik <canvas>

 

ZnacznikOpis
<canvas>Obszar zależny od rozdzielczości, służący do wyświetlania dynamicznej grafiki

Nowy znaczniki strukturalne i semantyczne

ZnacznikOpis
<article>Określa sekcję reprezentującą pojedyczną część serwisu (np. artykuł)
<aside>Dodatkowa, poboczna treść w stosunku do artykułu
<bdi>Oznaczenie dla fragmentu tekstu zapisanego w formacie dwukierunkowym
<command>Definicja komendy wywoływanej przez użytkownika np. polecenie menu
<details>Definiuje kontrolkę prezentującą dodatkowe informacje
<summary>Podsumowanie, etykieta lub legendla dla elementu details
<figure>Określa ilustrację i jej zawartość
<figcaption>Opis lub legenda elementu znacznika figure
<footer>Określa stopkę dla elementu, do którego się odnosi
<header>Określa nagłówek dla elementu, do którego się odnosi
<mark>Uwydatnienie tekstu
<meter>Wartość skalarna lub liczba z przedziału np. wolne miejsce na dysku
<nav>Sekcja odsyłaczy nawigacyjnych do innych stron lub w ramach dokumentu
<progress>Postęp wykonywania procesu lub zadania
<ruby>Adnotacja RUBY
<rt>Znacznik RUBY RT
<rp>Znacznik RUBY RP – wyznacza ramy, w których ukazuje się adnotacja w przeglądarce, która nie interpretuje RUBY
<section>Sekcja dokumentu
<time>Oznacza datę i/lub czas/time
<wbr>Łamanie wiersza

Elementy usunięte z HTML 5 w stosunku do HTML 4.01

Następujące znaczniki ze specyfikacji HTML 4.01 zostały usunięte z obecnej (w czasie pisania artykułu) wersji HTML 5. HTML 5 jest nadal standardem w wersji rozwojowej, więc do przedstawionej listy mogą zostać wprowadzone pewne zmiany w przyszłości.

 • <acronym>
 • <applet>
 • <basefont>
 • <big>
 • <center>
 • <dir>
 • <font>
 • <frame>
 • <frameset>
 • <noframes>
 • <strike>
 • <tt>

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.