Pajączek 5.9.8 z nowym kursem HTML oraz licznymi ulepszeniami

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji Pajączka, czyli naszego programu dla webmasterów

icon 256 Pajączek 5.9.8 z nowym kursem HTML oraz licznymi ulepszeniami
4.7/5 - (3 votes)

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji Pajączka, czyli naszego programu dla webmasterów, wspomagającego tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych. W nowej wersji blisko 100 zmian i poprawek. Poprawiliśmy mechanizmy publikowania FTP, wprowadzając funkcję bezpiecznego zapisu dokumentów edytowanych z serwera (domyślnie wyłączona). Ulepszyliśmy wewnętrzne (niewidoczne) mechanizmy edycyjne, jak i te widoczne (np. zarządzanie otwartymi dokumentami, publikowanie poprzez drag&drop zakładek, itp), dodane zostało nowe narzędzie generatora tekstów „Lorem Ipsum” oraz nowy kurs HTML!. W tej wersji również zmianie uległ interfejs 90% okien programu. Po prostu zapraszamy!

Pajączek 5 NxG Professional - wsparcie dla HTML, PHP, CSS, JavaScript i wielu innych

Czy wszyscy wiedzą, że Pajączek w wersji Professional pozwala na tworzenie dokumentacji pomocy HTML Help? HTML Help to system tworzenia elektronicznej dokumentacji do programów, ale nie tylko. Można w ten sposób publikować np. swoją bazę wiedzy. Korzystając z Pajączka możesz szybko przekształcić cały serwis lub pojedynczą stronę w profesjonalną dokumentację HTML Help. W Pajączku znajduje się edytor spisu treści, skorowidza i projektu. Kompilacja jest szybka, aby po chwili cieszyć się elektroniczną dokumentacją.

Do Pajączka dołączona jest przebogata dokumentacja. Wśród niej nie tylko obszerna pomoc do programu (po przeliczeniu to ponad 500 stron maszynopisu), ale również liczne poradniki i kursy np. tworzenia stron WWW, CSS, PHP, JavaScript, specyfikacje i dokumenty techniczne. W nowej wersji z poziomu programu można uzyskać szybki dostęp do świetnego kursu HTML Pawła Wimmera, ale również, co jest obecne od wersji 5.9.8, do równie przydatnego i bogatego w wiele przykładów kursu HTML Sławomira Kokłowskiego. Zapraszamy!

S t r o n a   P a j ą c z k a Pobierz P a j ą c z k a

Informacje o aktualizacji dla posiadaczy licencji na wcześniejsze wersje

Może się zdarzyć, że Twoja licencja nie umożliwia już darmowej aktualizacji do tej najnowszej wersji. Jeśli chcesz to sprawdzić, przygotowaliśmy specjalną stronę, gdzie można te informacje uzyskać, podając swój identyfikator licencji:

Sprawdź czy nadal posiadasz prawo do bezpłatnej aktualizacji

Możesz to również sprawdzić w samym programie. Od wersji 5.9.4 wprowadziliśmy mechanizm, który pozwala na sprawdzenie prawa do bezpłatnej aktualizacji bezpośrednio z programu z poziomu okna „O programie” oraz w momencie wyświetlania informacji o dostępności nowej wersji.

Jeśli Twój okres bezpłatnych aktualizacji nadal jest ważny, możesz po prostu pobrać najnowszą wersję (przyciski powyżej) i bezpłatnie zaktualizować posiadane przez Ciebie starsze wydanie do tej najnowszej wersji i aktywować ją za pomocą posiadanych kodów odblokowujących.

W przypadku, gdyby okres bezpłatnych aktualizacji dla Twojej licencji już się skończył, możesz nadal korzystać z poprzednio zainstalowanej i aktywowanej wersji programu, gdyż wszystkie licencje są bezterminowe (limitowany jest jedynie dostęp do nowych wersji przez wybrany przez siebie okres czasu). Możesz również, co jest zdecydowanie dobrym pomysłem, zamówić odnowienie licencji.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla użytkowników Pajączka, dzięki której za odnowienia nie trzeba płacić pełnej kwoty, jak za pierwszym razem. Nową licencję z nowym, wybranym przez Ciebie okresem bezpłatnych aktualizacji można zakupić za znacznie niższą cenę niż wersja podstawowa.

Warto również rozważyć zamówienie licencji lub odnowienia z bezpłatnymi aktualizacjami na zawsze, gdyż wtedy problem dostępu do nowych wersji nie istnieje. Można zawsze pobierać i używać najnowsze dostępne wersje. Przypomnę tylko, że Pajączek w pierwszej wersji komercyjnej powstał w 1997 roku, ile to już lat ? Jej…! Tyle czasu w tak zmiennej dziedzinie informatyki jak Internet, naprawdę mówi wiele o programie.

Przegląd nowości w wersji 5.9.8

 1. Poprawka w funkcji parsowania komentarzy CSS, co miało wpływ na poprawność działania funkcji dynamicznych podpowiedzi do CSS, weryfikacji składni CSS i HTML, dostępu do selektorów w arkuszach CSS, nawigatora CSS, itp.
 2. Poprawka w sposobie zapisu informacji o folderach/plikach wykorzystywanych w oknach formatowania kodu i rozszerzonego wyszukiwania w rejestrze Windows.
 3. Nowy wygląd okna rozszerzonego wyszukiwania i zamiany. Okno zostało również powiększone, aby praca z nim była wygodniejsza.
 4. Okno rozszerzonego wyszukiwania i zamiany nie jest już modalne i pozwala na obsługę edytora i dokumentów bez wychodzenia z okna.
 5. Okno rozszerzonego wyszukiwania i zamiany posiada nowy przycisk, dzięki któremu można go zwinąć do niewiele zajmującego ekranu obszaru.
 6. W oknie rozszerzonego wyszukiwania dodano przyciski umożliwiające skopiowanie zaznaczonego tekstu z głównego edytora do okna tekstu do wyszukania lub zamiany.
 7. Dodano nowe narzędzie, służące do generowania tekstów wypełniaczy tzw. „lorem ipsum dolor sit amet”. Funkcja jest dostępna z menu „Narzędzia” kategoria „Tekst” i pozwala na wstawianie tekstu wypełniacza w postaci akapitów, list wyliczeniowych, zdań o określonej liczbie słów czy określonej liczby zdań. Dodatkowo można w tekst wmieszać znaczniki pogrubień i pochyleń, stosować różne znaki interpunkcyjne na zakończenie zdania oraz obejmować teksty znacznikami <p>, <div>, <span>, <h1> lub żadnym. Tekst można wstawiać w HTML lub z konwersją na kod PHP lub JavaScript. (pro)
 8. W menu pod prawym przyciskiem myszki na zakładkach dokumentów dodano polecenia umożliwiające zamknięcie wszystkich dokumentów znajdujących się przed lub po bieżącym dokumencie.
 9. Dodanie obsługi komendy MLSD do obsługi serwerów oferujących tylko taką formę listowania zawartości katalogów FTP.
 10. Aktualizacja bibliotek FTP.
 11. Poprawiony problem zawieszania się edytora tabel przy wychodzeniu z okna edytora.
 12. Nowe okno generatora formularzy.
 13. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji pływających ramek (znacznik <iframe>).
 14. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji ramek (znacznik <frame>).
 15. Usunięcie przestarzałego narzędzia do wstawiania innych elementów formularzy.
 16. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia znacznika struktury ramkowej (znacznik <frameset>).
 17. Usunięcie przestarzałego narzędzia do tworzenia i edycji animowanego tekstu (znacznik <marquee>).
 18. Usunięcie pozycji „Ramki” w menu „Kod HTML” oraz „Narzędzia”.
 19. Usunięcie poleceń wstawiających przestarzałe znaczniki <tt>, <acronym> z menu „Formatowanie tekstu” w menu „Kod HTML”.
 20. Zmiana sposobu działania poleceń wstawiających przestarzałe znaczniki <strike> oraz <big> na znacznik <span> z odpowiednim stylem.
 21. Nowy wygląd okna tworzenia formularza.
 22. Nowy wygląd okna tworzenia pola listy wyboru formularza. Dodane nowe atrybuty.
 23. Nowy wygląd okna tworzenia pola tekstowego formularza. Dodane nowe atrybuty.
 24. Nowy wygląd okna zakładania blokady na pliku FTP.
 25. Nowy wygląd okna przeglądarki grafik.
 26. Nowy wygląd okna przeglądania zawartości pomocy HTML Help.
 27. Nowy wygląd okna kompilacji dokumentu HTML Help do postaci pomocy binarnej.
 28. Nowy wygląd okna postępu kompilacji HTML Help.
 29. Nowy wygląd okna definiowania informacji dla kompilatora HTML Help.
 30. Nowy wygląd okna edytora projektu HTML Help.
 31. Nowy wygląd okna edytora skorowidzu (indeksu) HTML Help.
 32. Nowy wygląd okna edytora spisu treści HTML Help.
 33. Nowy wygląd okna kompilatora zawartości wybranego folderu do postaci HTML Help.
 34. Nowy wygląd okna definiowania rozmiaru i układu okna pomocy HTML Help.
 35. Nowy wygląd okna tworzenia kodu JavaScript okna dialogowego.
 36. Nowy wygląd okna tworzenia kodu JavaScript otwierającego nowe okno popup.
 37. Nowy wygląd okna tworzenia listy wyliczeniowych <ul> <ol> oraz definicyjnych <dl>.
 38. Nowy wygląd okna tworzenia i edycji makrokodu.
 39. Nowy wygląd okna tworzenia i edycji zmiennych makrokodów.
 40. Nowy wygląd okna tworzenia i edycji bloków makrokodów.
 41. Nowy wygląd okna edytora map odsyłaczy.
 42. Nowy wygląd okna edytora treści wieloliniowych w bazie SQL.
 43. Nowy wygląd okna definiowania wartości wielokrotnych atrybutów znaczników.
 44. Nowy wygląd okna definiowania atrybutów selektora CSS.
 45. Ulepszony wygląd zakładek otwartych dokumentów w głównym oknie programu i łatwiejsze trafianie w przycisk zamykania dokumentu.
 46. Nowy wygląd okna definiowania znacznika <noscript>
 47. Nowy wygląd okna kreatora nowego selektora CSS.
 48. Nowy wygląd okna otwierania dokumentu z sieci WWW (do odczytu) i FTP.
 49. Nowy wygląd okna definiowania innych zdarzeń i atrybutów dla znaczników.
 50. Nowy wygląd okna wstawiania parametru obiektu.
 51. Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego PHP.
 52. Nowy wygląd okna definiowania nowej funkcji PHP.
 53. Nowy wygląd okna drukowania dokumentu z kodem źródłowym.
 54. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu PHP.
 55. Poprawiony błąd w funkcji wyświetlania podpowiedzi do kodu PHP.
 56. Nowy wygląd okna definiowania ustawień i tworzenia archiwum serwisu (projektu) i jego kompresji.
 57. Nowy wygląd okna przywracania serwisu (projektu) z wcześniej utworzonego archiwum.
 58. Nowy wygląd okna synchronizacji serwisu (projektu).
 59. Nowy wygląd okna szybkiego podglądu plików.
 60. Nowy wygląd okna tworzenia kanału RSS.
 61. W ustawieniach klienta FTP dodana opcja bezpiecznego zapisywania plików na serwerze podczas ich zdalnej edycji. Zabezpiecza to przed chwilowymi przerwami w działaniu na serwerze aplikacji, której pliki są modyfikowane i akurat zapisywane, a w trakcie zapisu, serwer próbuje uzyskać do nich dostęp i powstają błędy zanim plik zostanie do końca zapisany. Nowa funkcja wgrywa zapisuje plik pod tymczasową nazwą, a następnie wykonuje operację szybkiego usunięcia oryginalnego pliku i podmiany na ten zapisany z nazwą tymczasową.(pro)
 62. Nowy wygląd okna definiowania własności wybranego schematu kolorowania.
 63. Nowy wygląd okna edytora schematów kolorowania dla dokumentów.
 64. Nowy wygląd okna definiowana stylu elementu należącego do schematu kolorowania.
 65. Nowe okna podrzędne edytora schematów kolorowania dokumentów.
 66. Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego dla języków skryptowych.
 67. Nowy wygląd okna edytora elementu języka skryptowego.
 68. Nowy wygląd okna edytora właściwości lub metody języka skryptowego.
 69. Nowy wygląd okna edytora listy obiektów globalnych i typów dla edytora plików definicyjnych języków skryptowych.
 70. Nowy wygląd okna definiowania właściwości typu obiektowego dla edytora plików definicyjnych języków skryptowych.
 71. Nowy wygląd okna wyboru rozszerzenia przy zaznaczaniu na liście plików o określonych rozszerzeniach.
 72. Nowy wygląd okna definiowania zakresu ustawień programu przeznaczonych do eksportu.
 73. Nowy wygląd okna podpowiedzi i sztuczek.
 74. Nowy wygląd okna dodawania nowego elementu (przycisku) do paska narzędzi.
 75. Nowy wygląd okna ustawień narzędzia weryfikacji składni arkuszy CSS online.
 76. Nowy wygląd okna ustawień weryfikacji składni znaczników online.
 77. Nowy wygląd okna definicji znacznika <script> (nagłówka skryptu).
 78. Usunięcie narzędzia do tworzenia znaczników rozszerzeń SSI+ jako przestarzałego.
 79. Nowy wygląd okna generatora spisu treści odsyłaczy.
 80. Okno wyświetlające postęp operacji, podczas zapisywania dokumentu otwartego z serwera, wyświetla obecnie prawidłowy pasek postępu zgodny z przesłanymi danymi.
 81. Poprawka związana z zawieszaniem programu przy zamykaniu, gdy w trakcie zamykania pojawiały się nowe zadania do wykonania z poziomu funkcji operujących na zegarze, które akurat w chwili zamykania były uruchamiane.
 82. Poprawka związana z oknem wykrywania kodowania. Okno wyświetlane jest dopiero wtedy, gdy nawet domyślne kodowanie dla całego programu znajdujące się w ogólnych ustawieniach edytora, wskazuje na brak ustawionego kodowania.
 83. Poprawka w oknie wyszukiwania w bieżącym dokumencie, dotycząca nieuwzględniania ustawień przełączników w dolnej części okna w sytuacji nie znalezienia szukanego tekstu.
 84. Nowy wygląd okna edytora tabel.
 85. Nowy wygląd okna edytora znacznika <table>.
 86. Nowy wygląd okna edytora znacznika komórki tabeli <td>.
 87. Usunięcie okna edytora znacznika wiersza tabeli <tr> ze względu na brak innych atrybutów niż podstawowe w html 5.
 88. Nowy wygląd okna generatora szkieletu tabeli.
 89. Nowy wygląd okna edytora plików definicyjnych języków znacznikowych (tdf).
 90. Nowy wygląd okna edytora właściwości kategorii znaczników dla edytora plików definicyjnych języków znacznikowych.
 91. Nowy wygląd okna narzędzia automatycznej korekty typograficznej.
 92. Poprawiony błąd związany z dodawaniem na końcu dokumentów nowego pustego wiersza w przypadku włączenia opcji usuwania spacji z końca wierszy przy zapisie lub odczycie dokumentów.
 93. Nowy wygląd kreatora konwersji zdjęć wbudowanego w Pajączka.
 94. Nowy wygląd kreatora galerii zdjęć wbudowanego w Pajączka.
 95. Nowy wygląd okna graficznej mapy serwisu.
 96. Nowy wygląd okna osadzania multimediów.
 97. Nowy wygląd kreatora transformacji XSLT.
 98. Nowy wygląd okna importera plików w formatach txt, rtf, office.
 99. Dodana możliwość przenoszenia edytowanych dokumentów lokalnych na serwer FTP poprzez funkcję drag&drop, czyli uchwycenie zakładki myszką i przeniesienie jej nad wybrany folder zdalnego serwera na zakładce „Moje serwery”.
 100. Poprawa działania przycisku zatrzymującego zapisywanie bieżącego pliku na serwerze (ctrl+s). W przypadku aktywnego połączenia z serwerem FTP na zakładce „Moje serwery” przycisk zatrzymywania zapisu nie funkcjonował.
 101. Wyłączenie wymagania połączenia z serwerem FTP w przypadku chęci otwarcia dokumentu do edycji z cache offline serwera. Dotychczas prosił o połączenie. Obecnie odbywa się to na osobnym połączeniu.
 102. W oknie definiowania serwera FTP dodane sprawdzenie czy adres serwera lub nazwa użytkownika (login) zawierają znak spacji. Jeśli sytuacja ta ma miejsce, program pyta o akceptację hasła, co pozwala uniknąć błędów w konfiguracji serwerów.
 103. Poprawka funkcji „Otwórz folder w nowym oknie” z menu podręcznego listy plików lokalnych, która dla folderów otwierała foldery na liście plików Pajączka zamiast w oknie eksploratora Windows.
 104. Automatyczna modyfikacja ścieżki podglądów plików CHM w sytuacji, gdy w ścieżce znajdują się znaki / zamiast \, które powinny być w Windows używane jako separatory katalogów w ścieżkach.
 105. Do programu dołączony został nowy kurs HTML. Oprócz kursu Pawła Wimmera w Pajączku znajduje się również kurs Sławomira Kokłowskiego, dostępny w Internecie pod adresem http://www.kurshtml.edu.pl . Kurs został umieszczony za zgodą autora i znajduje się w menu POMOC. Korzystając z poleceń menu Pomoc można wyświetlać w Pajączku (na dolnym panelu) poszczególne rozdziały kursu.

S t r o n a   P a j ą c z k a Pobierz P a j ą c z k a

1 komentarz

 1. Stefan G

  Heh, na pajączku stawiałem swoje pierwsze kroki w html 🙂 Proszę, jak ten program się rozwinął. Teraz to już istny kombajn 😀

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.