Pająk w nowej wersji już jest

Po niedługiej przerwie nowa wersja Pająka V6, edytora stron, skryptów PHP i JavaScript jest już dostępna do pobrania. Zapraszam.

Pająk V6 6.1.0.0
5/5 - (1 vote)

Po niedługiej przerwie nowa wersja Pająka V6 jest już dostępna do pobrania. Zapraszam.

Główna nowość to dostosowanie do Windows 11, jak również pełne wsparcie trybu ciemnego pracy. Oczy podziękują 🙂 Ważną nowością jest również przepisany moduł zakładek, co na pewno ułatwi i przyspieszy pracę nad kodem i tekstami. Poniżej prezentuję pełną listę zmian i zapraszam do pobrania nowej wersji ze strony Pająka.

Wersja opublikowana w dniu 6.03.2022

 • zgodność z Windows 11
 • napisana od nowa obsługa zakładek (bookmark) w edytorze – shift+ctrl+cyfra ustawia/wyłącza zakładkę, ctrl+cyfra pozwala na przemieszczanie się do wskazanych cyfrą zakładek, a F2 i SHIFT+F2 to przemieszczanie się w przód/w tył między zakładkami
 • w związku z powyższym skróty ctrl+cyfra nie powodują już przełączania między panelami głównego okna, proszę o ustawienie preferowanych skrótów w ustawieniach pasków
 • dodana funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie linii z zakładkami (w menu zakładek)
 • dodanie możliwości zmiany zestawu ikon programu na mniejsze w ustawieniach ogólnych / przy starcie
 • wyszukiwanie plików i katalogów po nazwach z filtrami przeniesione do okna rozszerzonego wyszukiwania i zamiany
 • dodanie opcji wyboru tła dla podświetlenie bieżącej linii z kursorem
 • podczas przełączania dokumentów otwartych z ftp, zmieniany jest obecnie katalog na drzewie plików ftp
 • umożliwienie zdefiniowania osobnych kolorów zaznaczeń tekstu w trybie jasnym i ciemnym
 • poprawki zgłoszonych problemów z interfejsem
 • kolorowanie tła bieżącego wiersza z kursorem
 • poprawka wyświetlania informacji o funkcjach na zakładce Języki oraz wstawiania ich do edycji
 • poprawka dla przywracania programu, gdy włączona opcja działania jednej kopii w tle
 • poprawka kolorystyki w nawigatorze php
 • wyłączenie ograniczenia wysokości dolnego panelu podczas skalowania
 • zmiana wyglądu okna właściwości projektów
 • poprawienie funkcji przenoszenia plików między folderami na ftp
 • zmiana sposobu wstawiania odsyłaczy do plików przenoszonych do edycji z ftp
 • przyspieszone kasowanie większej liczby plików na ftp
 • poprawka kolorystyki w panelu wyników wyszukiwania
 • zmieniona czcionka logu połączenia ftp
 • poprawka kolorów panelu z podpowiedziami kodu
 • poprawka dotycząca zbyt długich tekstów podpowiedzi na pasku statusu pod edytorem
 • poprawka dla podglądu plików w zewnętrznych przeglądarkach, gdy ścieżka ze spacjami
 • poprawki wizualne interfejsu w niektórych oknach
 • poprawka zakładki głównego okna „Języki”, która wyświetlała błąd AV
 • poprawka podglądu wbudowanego w widoku pod edytorem, którego wielkości nie można było zmienić
 • niewielkie zmiany w kolorach trybu jasnego (nie wszystko całkowicie białe)
 • poprawka we właściwym ustawianiu kolorystyki terminala w zależności od trybu dark/light
 • poprawka dotycząca informacji o licencji wyświetlanej w oknie „O programie”
 • poprawka w kreatorze tabel
 • w trybie ciemnym dostosowanie elementów, które posiadały niektóre jasne elementy (kolumny, paski przesuwu)
 • uporządkowanie ustawień kolorów tekstu edytora w oknie ustawień edytora, zakładka „Kolory i czcionka”
 • domyślna czcionka edytora to obecnie rozmiar 11px – zmiana możliwa w ustawieniach edytora
 • design a la Windows 11 również w Windows 10 (paski przesuwu głównie)
 • optymalizacja odczytu informacji o projekcie

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.