Pająk w nowej wersji już jest

Po niedługiej przerwie nowa wersja Pająka V6, edytora stron, skryptów PHP i JavaScript jest już dostępna do pobrania. Zapraszam.

Pająk V6 6.1.0.0
Rate this post

Po niedługiej przerwie nowa wersja Pająka V6 jest już dostępna do pobrania. Zapraszam.

Główna nowość to dostosowanie do Windows 11, jak również pełne wsparcie trybu ciemnego pracy. Oczy podziękują 🙂 Ważną nowością jest również przepisany moduł zakładek, co na pewno ułatwi i przyspieszy pracę nad kodem i tekstami. Poniżej prezentuję pełną listę zmian i zapraszam do pobrania nowej wersji ze strony Pająka.

Wersja opublikowana w dniu 6.03.2022

 • zgodność z Windows 11
 • napisana od nowa obsługa zakładek (bookmark) w edytorze – shift+ctrl+cyfra ustawia/wyłącza zakładkę, ctrl+cyfra pozwala na przemieszczanie się do wskazanych cyfrą zakładek, a F2 i SHIFT+F2 to przemieszczanie się w przód/w tył między zakładkami
 • w związku z powyższym skróty ctrl+cyfra nie powodują już przełączania między panelami głównego okna, proszę o ustawienie preferowanych skrótów w ustawieniach pasków
 • dodana funkcja umożliwiająca szybkie usunięcie linii z zakładkami (w menu zakładek)
 • dodanie możliwości zmiany zestawu ikon programu na mniejsze w ustawieniach ogólnych / przy starcie
 • wyszukiwanie plików i katalogów po nazwach z filtrami przeniesione do okna rozszerzonego wyszukiwania i zamiany
 • dodanie opcji wyboru tła dla podświetlenie bieżącej linii z kursorem
 • podczas przełączania dokumentów otwartych z ftp, zmieniany jest obecnie katalog na drzewie plików ftp
 • umożliwienie zdefiniowania osobnych kolorów zaznaczeń tekstu w trybie jasnym i ciemnym
 • poprawki zgłoszonych problemów z interfejsem
 • kolorowanie tła bieżącego wiersza z kursorem
 • poprawka wyświetlania informacji o funkcjach na zakładce Języki oraz wstawiania ich do edycji
 • poprawka dla przywracania programu, gdy włączona opcja działania jednej kopii w tle
 • poprawka kolorystyki w nawigatorze php
 • wyłączenie ograniczenia wysokości dolnego panelu podczas skalowania
 • zmiana wyglądu okna właściwości projektów
 • poprawienie funkcji przenoszenia plików między folderami na ftp
 • zmiana sposobu wstawiania odsyłaczy do plików przenoszonych do edycji z ftp
 • przyspieszone kasowanie większej liczby plików na ftp
 • poprawka kolorystyki w panelu wyników wyszukiwania
 • zmieniona czcionka logu połączenia ftp
 • poprawka kolorów panelu z podpowiedziami kodu
 • poprawka dotycząca zbyt długich tekstów podpowiedzi na pasku statusu pod edytorem
 • poprawka dla podglądu plików w zewnętrznych przeglądarkach, gdy ścieżka ze spacjami
 • poprawki wizualne interfejsu w niektórych oknach
 • poprawka zakładki głównego okna „Języki”, która wyświetlała błąd AV
 • poprawka podglądu wbudowanego w widoku pod edytorem, którego wielkości nie można było zmienić
 • niewielkie zmiany w kolorach trybu jasnego (nie wszystko całkowicie białe)
 • poprawka we właściwym ustawianiu kolorystyki terminala w zależności od trybu dark/light
 • poprawka dotycząca informacji o licencji wyświetlanej w oknie „O programie”
 • poprawka w kreatorze tabel
 • w trybie ciemnym dostosowanie elementów, które posiadały niektóre jasne elementy (kolumny, paski przesuwu)
 • uporządkowanie ustawień kolorów tekstu edytora w oknie ustawień edytora, zakładka „Kolory i czcionka”
 • domyślna czcionka edytora to obecnie rozmiar 11px – zmiana możliwa w ustawieniach edytora
 • design a la Windows 11 również w Windows 10 (paski przesuwu głównie)
 • optymalizacja odczytu informacji o projekcie

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.