Twórz strony WWW, aplikacje JavaScript i PHP

Pająk to program dla Windows do tworzenia stron w HTML i CSS, aplikacji JavaScript oraz PHP. Zawiera kilkadziesiąt szablonów stron, moduł FTP do publikacji oraz narzędzia do zarządzania bazami danych.

Strony WWW

Twórz strony internetowe w HTML i CSS. Kilkadziesiąt szablonów.

Aplikacje

Programuj aplikacje mobilne w JavaScript

Backend

Rozwijaj aplikacje serwerowe w PHP i mySQL. Testuj i publikuj przez FTP.

ŚCIĄGNIJ TERAZ
5.9.9 dla Windows

md5: f41d525b87e2575d83cce272eb464066

Ściągnij Pajączka dla Windows® gdyż nic więcej nie jest Ci potrzebne do tworzenia i publikacji w Internecie. Pajączek to program do tworzenia stron i aplikacji internetowych, który oferuje wszystko, czego może potrzebować współczesny webmaster.

Pajączek zawiera kilkadziesiąt narzędzi usprawniających tworzenie rozbudowanych projektów oraz liczne ułatwienia pozwalające na szybką i wydajną pracę zarówno nad prostymi stronami w HTML 5 i 4, XHTML, CSS jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, mySQL, JavaScript, VBScript, a także na ich publikację.

W program, oprócz funkcji związanych z tworzeniem stron i aplikacji, wbudowaliśmy moduł bezpiecznej publikacji FTP i WebDAV, liczne szablony gotowych stron, narzędzia kompresji i formatowania kodu, sprawdzania składni, pisowni i odsyłaczy, generatory skomplikowanych struktur (np. tabel, ramek, formularzy) oraz rozbudowaną i wygodną pomoc elektroniczną do programu, kurs tworzenia stron, programowania w PHP i JavaScript. Cream Software

 

Nic więcej nie potrzebujesz do tworzenia w Internecie

Pajączek w wersji Professional oferuje wszystko, czego może potrzebować współczesny webmaster. Program zawiera kilkadziesiąt narzędzi usprawniających tworzenie rozbudowanych projektów internetowych oraz liczne ułatwienia pozwalające na szybką i wydajną pracę nad zarówno stronami HTML 5, HTML 4 i XHTML jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, JavaScript, VBScript, ASP i działającymi na WWW, a także na ich publikację.

Świetny edytor z podpowiedziami i autouzupełnianiem

Pajączek zawiera edytor kodu z wieloma, różnorodnymi schematami kolorowania, podpowiedziami i automatycznym uzupełnianiem kodu, a także pomocą kontekstową (np. do funkcji PHP czy znaczników HTML 5, HTML 4), a dla początkujących również edytor graficzny WYSIWYG.

Nie musisz używać innych programów do publikowania FTP

Nasz program udostępnia panel, gdzie w sposób znany z Windows możesz przeglądać zawartość zdalnych serwerów FTP i WebDAV. Możesz edytować pliki otwierając je bezpośrednio z serwera, a także przesyłać na serwer całe katalogi. W Pajączku znajdziesz również funkcję automatycznej synchronizacji lokalnej kopii serwisu ze zdalną na serwerze. Komunikacja z serwerami jest bezpieczna, gdyż można korzystać z szyfrowania SSL/TLS.

Liczne udogodnienia w tworzeniu znaczników i stron

Wygodna praca nad kodem HTML 5 była naszym głównym założeniem. Wychodząc z tego założenia, zdecydowaliśmy się udostępnić w Pajączku jak najwięcej udogodnień. Pajączek zawiera kilkadziesiąt okienek narzędziowych do tworzenia np. odsyłaczy, obrazków, multimediów, tabel, formularzy. Zawiera generatory rozbudowanych struktur jak spisy treści czy list słów kluczowych, tworzeone na podstawie zawartości stron, a także liczne ułatwienia bezpośredniej edycji jak inspektor kodu czy podpowiedzi dla znaczników. Dodatkową pomocą są kontekstowe wyjaśnienia dla znaczników.

Testowanie strony czy aplikacji PHP jest proste

Oprócz możliwości szybkiego wywoływania podglądu zewnętrznego w dowolnej przeglądarce, Pajączek oferuje również szybki podgląd wewnętrzny w Internet Explorer oraz Mozilla (Firefox). Dostępne jest narzędzie dynamicznego podglądu, automatycznie aktualizowane po każdej zmianie w treści strony. Aplikacje PHP mogą być łatwo testowane na lokalnym komputerze przy użyciu funkcji mapowania, która jest wbudowana w program.

CSS - łatwe tworzenie i edycja arkuszy stylów

Kaskadowe arkusze stylów CSS pozwalają na oddzielenie kodu od stylów prezentacji i wyglądu elementów strony. Pajączek posiada wiele narzędzi ułatwiających tworzenie stylów. Style można definiować w oknach tworzenia znaczników, jak również łatwo modyfikować przy użyciu inspektora stylów CSS dostępnego w głównym oknie programu. Wbudowany w Pajączka nawigator, umożliwia szybkie wyszukiwanie wybranych definicji stylów, a mechanizmy edytora w postaci podpowiedzi kodu CSS i wartości stylów czynią pracę naprawdę szybką i wygodną.

phpMyAdmin jest fajny, ale nie niezbędny

Współczesne strony, to już nie tylko treść statyczna, ale również bazy danych. Z myślą o użytkownikach dodany został do Pajączka moduł obsługi baz danych mySQL. Bazy można przeglądać w specjalnym nawigatorze oraz oczywiście modyfikować. W programie znajduje się łatwy w obsłudze kreator zapytań oraz import i eksport danych z bazy.

Nie musisz korzystać z innych narzędzi sprawdzania składni

Pajączek oferuje kilka różnych narzędzi pozwalających na tworzenie poprawnych stron. Począwszy od sprawdzania pisowni, narzędzia korekty typograficznej, po mechanizmy sprawdzania poprawności odsyłaczy i składni kodu strony. Możesz korzystać z wbudowanego walidatora lub wysyłać stronę do sprawdzenia w walidatorze W3CŽ. Program sprawdza również poprawność arkuszy CSS, a także oferuje możliwość ładnego formatowania kodu za pomocą Tidy lub Pajączka.

Gotowe i atrakcyjne szablony stron WWW pod ręką

Aby ułatwić start w Internecie, wbudowaliśmy w Pajączka kilkadziesiąt gotowych do użycia szablonów kompletnych serwisów. Za pomocą kilku kliknięć można wygenerować serwis z podstronami i tylko wypełnić go treścią.

HTMLHelp również dostępny w Pajączku

HTML Help to system tworzenia elektronicznej dokumentacji do programów. Korzystając z Pajączka możesz szybko przekształcić cały serwis lub pojedynczą stronę w profesjonalną dokumentację HTMLHelp. W Pajączku znajduje się edytor spisu treści, skorowidza i projektu. Kompilacja jest szybka, aby po chwili cieszyć się elektroniczną dokumentacją.

Łatwe tworzenie stron dla początkujących

WYSIWYG to tryb tworzenia strony na podglądzie, dzięki czemu od razu widać wprowadzane zmiany, a początkujący mają ułatwioną możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia stron i docelowo przejście na bardziej zaawansowany poziom do edycji kodu HTML 5. W programie Pajączek dostępny jest uproszczony moduł trybu graficznego, co pozwala na szybkie stworzenie strony jak w edytorze tekstu.

Chcesz się uczyć, dobrze trafiłeś

Do Pajączka dołączona jest przebogata dokumentacja. Wśród niej nie tylko obszerna pomoc do programu (po przeliczeniu to ponad 500 stron maszynopisu), ale również liczne poradniki i kursy np. tworzenia stron WWW, CSS, PHP, JavaScript, specyfikacje i dokumenty techniczne.

Pajączek Professional to nasza największa duma. Otrzymaliśmy wiele nagród za ten program (np. Produkt Roku wg PC World, Produkt Roku PC Kurier, Chip Tip i inne...), a liczba jego użytkowników wciąż rośnie. Nie ma chyba osoby w Polsce, mającej coś wspólnego z tworzeniem WWW, aby nie znała tej nazwy.Poniżej znajdziesz listę najważniejszych funkcji programu. Poszczególne funkcje są pogrupowane. Zachęcamy do pobrania programu i samodzielnej oceny jego funkcjonalności.
wsparcie dla języków znacznikowych
pełne wsparcie dla HTML
wsparcie dla innych języków znacznikowych, np. XHTML, XML, SMIL, SVG, RSS, MATHML, WLM, itd.
inspektor dokumentów HTML
inspektor dokumentów dla innych języków znacznikowych
autouzupełnianie znaczników podczas tworzenia HTML
autouzupełnianie podczas tworzenia w innych językach znacznikowych
dynamiczne podpowiedzi dla znaczników HTML
dynamiczne podpowiedzi w innych językach znacznikowych
kontekstowa pomoc dla znaczników HTML pod CTRL+F1
wbudowana dokumentacja dla HTML
kurs tworzenia stron w HTML
weryfikacja składni HTML
weryfikacja składni w innych językach znacznikowych
skategoryzowany nawigator dokumentów HTML
skategoryzowany nawigator dokumentów w innych językach znacznikowych
nawigator struktury dokumentów w dowolnym języku
dynamiczny podgląd lokalnych dokumentów HTML
dynamiczny podgląd lokalnych dokumentów w innych językach znacznikowych
dynamiczny podgląd zdalnie edytowanych dokumentów
wbudowany podgląd lokalnych dokumentów HTML
wbudowany podgląd lokalnych dokumentów w innych językach znacznikowych
wbudowany podgląd zdalnie edytowanych dokumentów
kolorowanie składni dokumentów HTML
kolorowanie składni dokumentów w innych językach znacznikowych
edycja w trybie graficznym WYSIWYG
formatowanie kodu dokumentów znacznikowych
liczne kreatory znaczników
obsługa dodatkowych atrybutów i zdarzeń znaczników w okienkach narzędziowych
import dokumentów do formatu HTML, np. RTF, Excell, TXT
eksport kodu HTML do postaci dokumentów RTF i HTML z kolorowaniem
możliwość wstawiania znaczników z okienek w różnych formatach (np. z formatowaniem dla PHP)
możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji języków znacznikowych
możliwość obsługi dowolnego języka znacznikowego w oparciu o DTD
kreator transformacji XSLT (XML/XSL)
kreator kanałów RSS 2.0
podgląd kanałów RSS 2.0
wsparcie dla arkuszy stylów CSS
obsługa CSS 1.0, 2.0, 2.1, 3.0, Mobile Profile, TVProfile
kolorowanie składni CSS w dokumentach HTML
kolorowanie składni CSS w dowolnych dokumentach
dynamiczny kod dla CSS
dynamiczne podpowiedzi dla CSS
pomoc kontekstowa dla CSS pod CTRL+F1
nawigator po strukturze dokumentów CSS
inspektor arkuszy css z możliwością wygodnej modyfikacji każdego selektora i własności oraz podglądem definicji
formatowanie dokumentów CSS (przejrzyste, skrócone)
weryfikacja poprawności składni CSS
weryfikacja zgodności arkuszy CSS ze specyfikacjami CSS Level 1, CSS Level 2, CSS Level 3, CSS Mobile Profile 1.0, CSS TV Profile 1.0
weryfikacja zgodności arkuszy CSS z przeglądarkami
definiowanie stylów elementów z poziomu okienek narzędziowych
podgląd arkusza CSS z domyślnym formatowaniem wyświetlania definicji
podgląd arkusza CSS za pomocą dowolnego innego dokumentu
możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji obsługiwanych standardów CSS
wirtualne dołączanie arkuszy CSS do dokumentów i serwisów dające dostęp do klas definiowanych poza edytowanym dokumentem
rozbudowany kreator selektora CSS
dostępność definicji CSS z dowolnego narzędzia edytorów znaczników
ułatwiona nawigacja pomiędzy selektorami i zaznaczanie selektorów
wsparcie dla JavaScript i VBScript
schemat kolorowania DHTML obsługujący JavaScript i VBScript
różne dodatkowe schematy kolorowania dla dokumentów z JS i VBS
obsługa zdarzeń JS i VBS w dynamicznym kodzie dla HTML
obsługa dodatkowych zdarzeń JS i VBS w oknach narzędzi
dynamiczny kod JavaScript i VBScript
dynamiczne podpowiedzi dla funkcji JavaScript i VBScript
zakładka Języki Programowania z drzewem obiektów i metod JS i VBS
nawigator dokumentów zawierających skrypty JavaScript i VBScript
ponad 50 gotowych skryptów JS i VBS z efektami specjalnymi
ponad 60 gotowych szablonów kodu JavaScript i VBScript
podgląd działania skryptów za pomocą innych dokumentów
możliwość modyfikacji i rozszerzania definicji obsługiwanych języków
wsparcie dla obiektów ASP w JavaScript i VBScript
formatowanie kodu JavaScript
wbudowany kurs JavaScript
wsparcie dla języków skryptowych PHP i ASP
dynamiczny kod PHP z obsługą deklaracji z dokumentów include
dynamiczne podpowiedzi dla PHP
kontekstowa pomoc dla PHP
wbudowany kurs i specyfikacja dla PHP
nawigator funkcji PHP wraz ze zdefiniowanymi w plikach include
wbudowany podgląd PHP za pomocą serwerów przy użyciu mapowań (także z parametrami)
dynamiczny podgląd PHP za pomocą lokalnego lub zdalnego serwera
wiele rodzajów schematów kolorowania składni PHP
formatowanie kodu PHP
możliwość wstawiania kodu znaczników z okienek w formacie PHP
uzupełnianie i wstawianie znaczników w formacie zgodnym z PHP
możliwość modyfikacji i rozszerzania wbudowanej definicji PHP
zakładka Języki Programowania z drzewem funkcji i stałych PHP
szablony kodu PHP
wirtualne dołączanie plików include dające dostęp w dynamicznym kodzie PHP do funkcji zadeklarowanych poza bieżącym dokumentem
nawigator struktury ASP dla języków skryptowych używanych w ASP
kolorowanie składni ASP
zakładka Języki Programowania z elementami dostępnymi w ASP
wsparcie dla baz danych SQL
inspektor MySQL
wbudowana przeglądarka i centrum zarządzania bazami MySQL
wysyłanie zapytań do bazy MySQL również bezpośrednio z edytora
kreator zapytań SQL
eksport danych z bazy MySQL do HTML, XML, CSV, RTF, Excell, SQL
kolorowanie składni SQL, mySQL, PostgreSQL, FoxPro
wsparcie dla HTML Help
tworzenie HTML Help na bazie całych folderów
edycja projektów HTML Help
edycja spisu treści
edycja skorowidza
kompilacja HTML Help bezpośrednio z programu
podgląd skompilowanego projektu HTML Help z programu
łatwe tworzenie HTML Help z wykorzystaniem wszystkich narzędzi HTML wbudowanych w program
pełne wsparcie dla HTML Help 1.1
zarządzanie projektami serwisów
tworzenie i zarządzanie jednym projektem serwisu
tworzenie i zarządzanie wieloma kompleksowymi projektami
serwis może być projektem HTML Help
przypisywanie notatek i zadań do wykonania do serwisów
wsparcie dla TortoiseCVS, projektów z kontrolą wersji
synchronizacja serwisu lokalnego ze zdalnym i vice wersa
archiwizacja i przywracanie z archiwum kompletnych serwisów wraz z ustawieniami
weryfikacja składni w dokumentach składowych serwisu
weryfikacja odsyłaczy w dokumentach składowych serwisu
sprawdzanie spójności serwisu czyli wyszukiwania nieużywanych dokumentów, plików i deklaracji stylów CSS
wyszukiwanie i zmiana tekstu w całym serwisie
wyszukiwanie plików i folderów w serwisie
konwersja znaków narodowych w całym serwisie
mapa graficzna serwisu
ustawienia zbiorcze mapowania serwisu na adres URL dla podglądu i publikowania dokumentów serwisu
predefiniowane ustawienia META dla wszystkich nowych dokumentów serwisu
rozbudowane statystyki plików używanych w serwisie
dodatkowe statystyki dla tłumaczy (ilość znaków, stron tekstu, itp.)
szybki podgląd dokumentów serwisu
wbudowany edytor dokumentów i jego ułatwienia
podstawowe schematy kolorowania DHTML, CSS i TXT
ponad 40 dodatkowych schematów kolorowania wielu języków
możliwość określania kolorystyki używanej w schematach kolorowania
modyfikowanie i tworzenie własnych schematów kolorowania
edycja wielu dokumentów na raz
edycja dokumentów otwieranych zdalnie z serwerów FTP i WebDAV
możliwość edycji dwóch różnych części tego samego dokumentu
tworzenie zakładek numerowanych i nazwanych
numerowanie wierszy dokumentu
podkreślanie błędów pisowni w różnych językach
poprawianie błędów pisowni poprzez menu kontekstowe
słownik synonimów dla języka angielskiego
automatyczna korekta typowych błędów pisowni
dynamiczny kod, uzupełnianie i pomoc kontekstowa
zawijanie wierszy dłuższych niż widok (wordwrap)
zawijanie wierszy na prawym marginesie
wykrywanie zmian w edytowanych dokumentach poza programem
łatwa nawigacja między dokumentami i zmiana kolejności wyświetlania
wyświetlanie niewidocznych znaków specjalnych
podświetlanie odpowiadających sobie par nawiasów, klamer, itp.
liczne skróty klawiszowe ułatwiające edycję
dynamiczny podgląd dokumentów odświeżany automatycznie
podgląd dokumentu za pomocą dowolnej przeglądarki
podgląd za pomocą innego dokumentu podglądu
edycja w trybie graficznym WYSIWYG
funkcja wieloschowka pozwalająca na wiele tekstów do wklejania
możliwość wklejania zawartości schowka w róznych formatach
powtarzanie poprzednio wykonanej operacji
nielimitowane funkcje cofnij (undo) i ponów (redo)
liczne formaty wstawiania daty i czasu
dodatkowy edytorek Unicode do wstawiania dowolnych alfabetów
liczne formaty konwersji zaznaczonego tekstu na struktury
proste wyszukiwanie i zamiana w dokumencie
wyszukiwanie i zamiana w dokumencie z obsługą wyrażeń regularnych
wyszukiwanie i zamiana w wielu dokumentach na raz
wyszukiwanie i zamiana w wielu dokumentach na raz z obsługą wyrażeń regularnych
narzędzie automatycznej korekty typograficznej
obsługa wielu narodowych formatów kodowania znaków przy zapisie i odczycie (pełny ISO i UTF-8 oraz UTF-16)
automatyczna konwersja znaków narodowych na bazie zawartości dokumentu lub domyślnych ustawień
łatwa nawigacja między dokumentami i zmiana kolejności wyświetlania
szeroka konfigurowalność edytora
obsługa automatycznych wcięć tekstu
funkcje przenieść&upuść do edytora i z edytora oraz w edytorze
zaznaczanie kolumnowych bloków tekstu
pamiętanie ustawień edytora dla każdego dokumentu z osobna
podświetlanie bieżącej linii z kursorem
graficzna reprezentacja miejsc z oznaczonymi zakładkami i zadaniami do wykonania
możliwość przypisywania i odczytywania rozbudowanych informacji o dokumencie oraz statystyk
dodatkowe statystyki dla tłumaczy (ilość znaków, stron tekstu, itp)
publikowanie w sieci za pomocą FTP i WebDAV
wbudowany klient FTP
wbudowany klient WebDAV
obsługa dowolnej liczby serwerów FTP i WebDAV
edycja dokumentów otwieranych bezpośrednio z serwera FTP
edycja dokumentów otwieranych bezpośrednio z serwera WebDAV
funkcja "bezpieczny transfer" zabezpieczająca przed zerwaniem połączenia i nadpisaniem niedokończonym plikiem
kopiowanie całych folderów na serwer i z serwera FTP
kopiowanie całych folderów na serwer i z serwera WebDAV
kolejka plików z możliwością wykonywania w tle
automatyczna synchronizacja lokalnej zawartości serwisu z zawartością online na serwerze i vice versa
wyświetlanie zapisu komunikacji (log) programu z serwerem FTP
bezpieczne połączenia FTP z szyfrowaniem za pomocą SSL/TLS
bezpieczne połączenia WebDAV z szyfrowaniem za pomocą HTTPS
funkcja mapowania serwera na folder lokalny dzięki czemu możliwy jest podgląd plików zdalnych
obsługa trybu pasywnego połączeń FTP
automatyczne komunikaty przy wysyłaniu na serwer dokumentów z nieprawidłowymi odwołaniami do plików
automatyczna zmiana wielkości znaków w nazwach plików przesyłanych na serwer
tryb pracy offline (bez połączenia z siecią) na serwerze FTP
tryb pracy offline (bez połączenia z siecią) na serwerze WebDAV
blokowanie plików na serwerze podczas edycji
natychmiastowe publikowanie edytowanych dokumentów lokalnych
ulubione foldery ułatwiające poruszanie się po serwerach FTP
ulubione foldery ułatwiające poruszanie się po serwerach WebDAV
możliwość nadawania praw dostępu plikom i katalogom
filtrowanie widoku plików wg reguł
obsługa wielu formatów wyświetlania zawartości przez serwery FTP
poprawność kodu i testowanie
weryfikacja składni HTML
weryfikacja składni HTML online
weryfikacja składni w innych językach znacznikowych
weryfikacja składni w innych językach znacznikowych online
weryfikacja składni w dokumentach składowych serwisu
weryfikacja poprawności składni CSS
weryfikacja poprawności składni CSS online
weryfikacja zgodności arkuszy CSS z przeglądarkami
weryfikacja zgodności arkuszy CSS ze specyfikacjami CSS Level 1, CSS Level 2, CSS Level 3, CSS Mobile Profile 1.0, CSS TV Profile 1.0
pośrednia weryfikacja składni za pomocą dokumentu podglądu
sprawdzanie poprawności odsyłaczy lokalnych i zdalnych w dokumentach
sprawdzanie spójności serwisu czyli wyszukiwanie nieużywanych dokumentów, plików i deklaracji stylów CSS
oczyszczanie serwisu z plików tymczasowych
zgodność z najnowszymi specyfikacjami HTML
zgodność z najnowszymi specyfikacjami innych języków
testowanie stron w różnych przeglądarkach
testowanie stron w różnych rozdzielczościach ekranu
wyświetlanie linijki na podglądzie wbudowanym dokumentów
testowanie skryptów (np. php) za pomocą serwera
przejrzysty kod HTML dzięki funkcji formatowania
przejrzysty kod dokumentów innych typów dzięki funkcji formatowania
konwersja znaków między różnymi standardami kodowania
narzędzie korekty typograficznej (np. przenoszenie spójników, itp)
sprawdzanie pisowni w locie (podkreślanie błędów pisowni)
sprawdzanie pisowni w dokumentach i serwisach
słownik poprawności pisowni języka polskiego
słowniki poprawności pisowni innych języków (16 dodatkowych języków)
automatyczna korekta typowych błędów pisowni
niektóre dodatkowe narzędzia
edytor map odsyłaczy na grafikach
kreator internetowych galerii grafik
narzędzie konwersji między formatami graficznymi
możliwość uruchamiania zewnętrznych programów z parametrami
narzędzie szkła powiększającego ułatwiające korzystanie z programu niepełnosprawnym
osadzanie grafik i multimediów typu Flash
osadzanie multimediów typu RealMedia, ShockWave i QuickTime
przeglądarka plików graficznych
zamiana tekstu na tabele
narzędzie wsparcia dla SSI+
generator spisu treści
szybki podgląd dokumentów i plików innych typów na liście plików
widok miniatur plików graficznych na liście plików
drukowanie dokumentów z kolorowaniem składni
paleta kolorów obsługująca wiele palet i pobieranie kolorów z ekranu
funkcja wieloschowka pozwalająca na wiele tekstów do wklejania
generator słów kluczowych na podstawie zawartości bieżącego dokumentu
generator słów kluczowych na podstawie zawartości dowolnych dokumentów i serwisów
rozbudowane narzędzie tworzenia sekcji META
obsługa różnych sposobów indeksowania dokumentów przez wyszukiwarki
definiowanie przejść (transitions) pomiędzy dokumentami
definiowanie klasyfikacji zawartości dokumentu wg RSAci (PICS)
nagrywanie i automatyczne odtwarzanie czynności wykonywanych w programie
kreator list wyliczeniowych
generator komentarzy HTML
generator komentarzy dla wielu języków wstawianych w formacie zależnym od kontekstu
możliwość wstawiana znaczników w formacie zależnym od kontekstu
edytory tabel
edytory formularzy
kreator dokumentów o strukturze ramek
narzędzie obejmowania tekstu dowolnymi tekstami
narzędzie informacji o czasie ładowania strony do przeglądarki
narzędzie zmiany nazw wielu plików jednocześnie
narzędzie osadzania obiektów Java i ActiveX
tworzenie kopii zapasowych dokumentów
przywracanie dokumentów z kopii zapasowych
wygodne skróty klawiszowe dostępu do funkcji programu
możliwość modyfikacji skrótów klawiszowych
wygodne i dokowalne w dowolnym miejscu ekranu paski narzędzi
modyfikacja zawartości pasków narzędzi i tworzenie własnych
możliwość modyfikacji zawartości menu podręcznego edytora
możliwość tworzenia własnych szablonów makrokodów
możliwość tworzenia makrokodów z wykorzystaniem zmiennych i bloków edytowanych na zakładce makrokody
narzędzie sprawdzania aktualności zainstalowanej wersji programu
pomoc i dokumentacja
ponad 500 stronicowa dokumentacja do programu w HTML Help
podpowiedzi i sztuczki dotyczące programu
pomoc kontekstowa do elementów okien programu
pomoc kontekstowa dla znaczników HTML
dynamiczne podpowiedzi dla znaczników HTML
dynamiczne podpowiedzi dla JavaScript i VBScript
pomoc kontekstowa dla innych języków znacznikowych
dynamiczne podpowiedzi dla innych języków znacznikowych
pomoc kontekstowa dla PHP
dynamiczne podpowiedzi dla PHP
pomoc kontekstowa dla CSS
dynamiczne podpowiedzi dla CSS
pomoc techniczna online w formie forum dyskusyjnego
biuletyn informacyjny nowości
FAQ - pytania i odpowiedzi online
kurs tworzenia stron HTML
kurs tworzenia XHTML
kurs PHP
kurs JavaScript
kurs WML
specyfikacja języka HTML
specyfikacja języka CSS
podręcznik i specyfikacja PHP
specyfikacja języka RSS
specyfikacja języka P3P
specyfikacja języka MathML

Pajączek jest świetnym narzędziem dydaktycznym, gdyż wymaga od użytkownika zdobywania i poszerzania wiedzy w zakresie tworzenia stron internetowych, a nie tylko bezmyślnego wyklikania strony. Nasz program daje możliwość nauczania najnowszych technologii internetowych oraz niezbędnych współcześnie umiejętności publikowania w sieci Internet.

Program spełnia większość wymagań podanych w rozporządzeniu z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w zakresie wyposażenia pracowni aplikacji internetowych dla zawodu technik informatyk do realizacji kształcenia w kwalifikacji "E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami", i tym podobne.

Wiele szkół skorzystało już z możliwości kształcenia swoich uczniów na naszym programie. Obecnie zakup Pajączka przez szkoły jest nie tylko dobrym pomysłem informatyka, ale również posunięciem zalecanym przez Ministra właściwego do spraw oświaty i edukacji.

Dodatkowo, aby zachęcić szkoły do wyposażenia własnych pracowni komputerowych oferujemy wysoki rabat dla szkół, uczelni, firm szkoleniowych na wyposażenie pracowni w oprogramowanie Pajączek z przeznaczeniem do nauczania. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania oferty.

treść zalecenia Ministra dla Pajączek 5 NxG Professional:

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki, na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie rozszerzonym, do nauczania technologii informacyjnej, na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie podstawowym oraz zasadniczej szkoły zawodowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr inż. Anny Koludo zarekomendowanej przez Politechnikę Warszawską, dr. Rafała Kołodzieja zarekomendowanego przez Uniwersytet Warszawski. Numer zalecenia 1744/2004.

treść zalecenia Ministra dla Pajączek 5 NxG Standard:

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie rozszerzonym, do nauczania technologii informacyjnej, na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie podstawowym oraz zasadniczej szkoły zawodowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr inż. Anny Koludo zarekomendowanej przez Politechnikę Warszawską, dr. Rafała Kołodzieja zarekomendowanego przez Uniwersytet Warszawski. Numer zalecenia 1743/2004.

Pajączek 5 NxG Professional został wpisany do wykazu środków przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie rozszerzonym, do nauczania technologii informacyjnej, na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie w zakresie podstawowym oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Numer zalecenia: 1744/2004

Pajączek 5 NxG Standard uzyskał dodatkowo zalecenie w zakresie kształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej. Numer zalecenia: 1744/2004.

Sprawdź teraz rabaty dla szkół dla szkół i wyposaż pracownię w Pajączka.

Pierwsza wersja Pajączka ukazała się w 1997 roku. Od tamtej pory program jest wciąż rozwijany i dostosowywany do zmieniających się realiów tworzenia stron internetowych oraz nowych technologii, wykorzystywanych przy tworzeniu aplikacji i stron internetowych.

Poniżej znajdują się zmiany wprowadzone w najnowszej wersji. Historia rozwoju programu jest dostępna na stronie przedstawiającej listę wprowadzonych zmian.

Zmiany w najnowszej wersji 5.9.9

 1. Poprawka błędu powodującego niemożliwość otworzenia dokumentu zdalnego z FTP w momencie, gdy w kolejce uruchomiona było zadanie pobierania lub ściągania pliku z innego serwera FTP.
 2. Poprawka w oknach edytorów znaczników TABLE, TD, TH, SCRIPT, które utrudniały reedycję tych znaczników informując o braku pliku definicyjnego. Przeoczenie podczas modyfikacji wyglądu okienek.
 3. Nowy wygląd okna edytorka Unicode.
 4. Nowy wygląd okna listy zadań do wykonania w dokumencie lub projekcie.
 5. Nowy wygląd okna wstawiania kolorów i palety kolorów.
 6. Nowy wygląd okienka wieloschowka.
 7. Włączenie możliwości sortowania listy zdefiniowanych w ustawieniach serwerów również po adresie serwera i nazwie użytkownika.
 8. Nowy wygląd okna ustawień ogólnych programu.
 9. Nowy wygląd okna ustawień edytora i dokumentów.
 10. Nowy wygląd okna ustawień połączeń sieciowych i konfiguracji serwerów.
 11. Nowy wygląd okna ustawień dotyczących uzupełniania znaczników, podpowiedzi i formatowania kodu.
 12. Nowy wygląd okna ustawień dodatkowych narzędzi.
 13. Nowy wygląd okna ustawień zawartości pasków i menu oraz skrótów klawiszowych.
 14. Poprawka edytora map, który powodował błędy przy bardzo rozbudowanych mapach.
 15. Poprawka błędu powodującego AV w momencie uruchamiania wyszukiwania i zamiany z poziomu menu wybranego projektu.
 16. Po wciśnięciu skrótu klawiszowego aktywującego skróty makrokodów (domyślnie CTRL+J), na pasku stanu wyświetlany jest stosowny komunikat.
 17. Poprawka błędu powodującego AV w momencie uruchamiania konwertera polskich znaków czy funkcji sprawdzania pisowni z poziomu menu wybranego projektu.
 18. Poprawka w obsłudze skrótów klawiszowych makrokodów. Dotychczas nie działały skróty, które były już przypisane do innych poleceń głównych programu.
 19. Nowy wygląd okienek sprawdzania pisowni.
 20. Dodana informacja o rozmiarze pliku do dymku z informacjami o dokumencie, który jest wyświetlany nad zakładką dokumentu.
 21. Poprawiony błąd w odczytywaniu dokumentów UTF przy włączonej opcji usuwania zbędnych spacji z końca wierszy przy odczycie.
 22. Poprawiony błąd w edytorze tabel przy ustalaniu wymiarów tabeli za pomocą narzędzia szybka tabela.
 23. Poprawiony błąd w wyszukiwarce plików na dolnym panelu, który powodował, że dwuklik na znalezionym pliku nie otwierał go do edycji lecz wyświetlał komunikat błędu.
 24. Polecenie "Wyszukaj pliki lub foldery" z paska narzędzi listy plików lokalnych uwzględnia już bieżący katalog, jako źródłowy dla uruchamianego wyszukiwania plików.
 25. Poprawiony błąd Access Violation w przypadku uruchamiania Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany z poziomu paska narzędzi listy plików lokalnych w sytuacji, gdy na liście plików nie był wybrany żaden element.
 26. Wbudowanie narzędzia do automatycznej aktualizacji wersji programu. Narzędzie jest uruchamiane poprzez polecenie sprawdzenia nowej wersji. Jeśli nowa wersja jest dostępna, program umożliwia jej pobranie i aktualizację posiadanej licencji.
 27. Poprawka w Rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie, dzięki której program wyszukuje już poprawnie w źródłach będących listą folderów i uwzględnia ignorowane pliki lub foldery.
 28. Poprawka w funkcji "Publikuj bieżący w sieci", która uniemożliwiała publikację plików z serwisów zlokalizowanych w głównym katalogu dysku (np. D:).
 29. Dodane nowe profile weryfikowania składni do mechanizmu analizy składni online za pomocą parsera W3C.
 30. Pytanie o wyłączenie podświetlania nawiasów i błędów pisowni dotyczy obecnie tylko funkcji otwierania dokumentów, a nie innych funkcji, które analizują dokument, jak np. rozszerzonego wyszukiwania i zamiany.
 31. W przypadku niepoprawnej instalacji, gdy program nie potrafił znaleźć plików konfiguracyjnych schematów kolorowania czy informacji o językach znacznikowych, funkcjonowanie programu nie było stabilne i niedziałały niektóre funkcje zależne od tych plików. Obecnie w takim przypadku program proponuje skopiowanie plików konfiguracyjnych na właściwe miejsce.
 32. Zaktualizowane schematy kolorowania o znaczniki, atrybuty i zdarzenia obecne w specyfikacji HTML 5. Dotyczy schematów: Dynamic HTML, HTML+ASP, HTML+ColdFusion, HTML+CSS, HTML+JavaScript, HTML+JSP, HTML+PHP extended, HTML+PHP simple, HTML+PHP+CSS, HTML+PHP+PostNuke, HTML+PHP+Smarty, HTML+VBScript, PajMacroCodes, Perl+HTML, Plain text.
 33. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 w narzędziu podpowiada kodu (np. skrócie CTRL+spacja wewnątrz znacznika).
 34. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 w narzędziu inspektora znaczników i inspektora głównego okna.
 35. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 na zakładce "Języki programowania" głównego okna programu.
 36. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci możliwości weryfikacji składni dla dokumentów HTML 5.
 37. Dodana specyfikacja HTML 5 do dokumentacji instalowanych wraz z Pajączkiem i dostępnych w menu Pomoc oraz w postaci pomocy kontekstowej dla znacznika po wciśnięciu CTRL+F1 na znaczniku w kodzie.
 38. Poprawka w funkcji wysyłającej zgłoszenia błędów do naszego systemu raportowania błędów.
 39. Zmiana języka dla domyślnie tworzonych dokumentów na HTML 5.
 40. Inne, mniej widoczne poprawki związane z HTML 5.
 41. Dodanie kolorowania CSS do schematu "HTML+PHP Extended".
 42. Usunięcie wsparcia dla biblioteki Alladyn Lite (pro).
 43. Rozpoznawanie kodowania dokumentu przy odczycie i zapisie na podstawie <meta charset..> specyficznego dla HTML 5.
 44. Poprawne definiowanie kodowania dokumentu przez narzędzie META dla dokumentów typu HTML 5.
 45. Pierwsze użycie funkcji "Znajdź następny" klawisz F3, zawsze wyszukiwało "do tyłu" dokumentu. Obecnie kierunek ten odczytywany jest z rejestru zgodnie z ustawieniem okna wyszukiwania prostego.
 46. Zmiana wykorzystywanego pola w meta z 'Authoring-tool' na 'Generator' dla informacji o narzędziu.
 47. Polecenie menu podręcznego edytora w trybie wysiwyg nie ukrywa już polecenia "Popraw znacznik w narzędziu".
 48. Poprawione zachowanie podglądu wbudowanego opartego o MSIE, który czasami powodował zanikanie kursora w edytorze.
 49. Poprawione działanie funkcji podpowiedzi do atrybutów, która nie potrafiła na systemach 64 bitowych, ustawiać pozycji na liście na bazie pierwszych znaków wprowadzonych przez użytkownika po otworzeniu listy.
 50. Domyślna zawartość podręcznego menu edytora zawiera obecnie polecenia obsługi schowka Windows na głównym poziomie menu.
 51. Usprawnione wyszukiwanie przeglądarek zainstalowanych w systemie w celu udostępnienia ich jako zewnętrzny podgląd.
 52. Nowe funkcje okna osadzania multimediów (menu Narzędzia / Grafika i multimedia / Osadzanie multimediów). Obecnie za pośrednictwem okna można wstawiać filmy i muzykę z wykorzystaniem znaczników <video> oraz <audio> języka HTML w specyfikacji HTML 5.
 53. W przypadku reedycji znacznika za pomocą polecenia "Popraw znacznik w narzędziu" (skrót klawiszowy F5) dla znaczników, które nie posiadają własnego okna edycyjnego, nie jest już wyświetlany komunikat z propozycją użycia inspektora w głównym oknie programu lecz wyświetlane jest modalne okno inspektora.
 54. Zmiana sposobu automatycznego uzupełniania atrybuty ALT znacznika IMG z postaci "[ Rozmiar: n bajtów ]" na: "Nazwa_Pliku_Bez_Rozszerzenia (n kB)".
 55. Jeśli w oknie wstawiania obrazka IMG podano parametr TITLE (tytuł obrazka), to w przypadku automatycznego uzupełniania atrybutu ALT, tytuł jest wpisywany również do ALT.
 56. Program nie zgłasza już komunikatu o nadpisywaniu plików ADD przy publikowaniu dokumentów za pośrednictwem kolejki FTP.
 57. Usunięcie pozycji "Promuj Pajączka" z menu "Pomoc online".
 58. W oknie ustawień serwerów FTP na liście serwerów FTP dodano kolumnę grupa, która umożliwia sortowanie listy wg grupy, do której przypisany jest serwer.
 59. W oknie "Szybkiego podglądu" plików z listy plików lokalnych dodano możliwość podglądu plików PDF. Do poprawnego działania wymagana jest zainstalowana i poprawnie zarejestrowana w systemie co najmniej 9-ta wersja programu Adobe Acrobat.
 60. Zmiana domyślnego schematu kolorowania z "Dynamic HTML" na "HTML+PHP Extended".(Pro)
 61. W oknie ustawień serwerów FTP dodany został przycisk umożliwiający przetestowanie połączenia ze wszystkimi serwerami na liście w jednym przebiegu.
 62. W oknie ustawień serwerów FTP na liście serwerów FTP dodano kolumnę "Status połączenia" gdzie przechowywana jest informacja na temat poprawności połączenia z serwerem.
 63. Wprowadzenie modyfikacji, która wyłącza wyświetlanie okna powiadomień o błędach w skryptach JS w podglądzie budowanym opartym o MS Internet Explorer. Można ponownie włączyć wyświetlanie tych komunikatów za pomocą opcji w Ustawienia / Podgląd.
 64. Poprawka, która powoduje, że rozmiar okna niezmaksymalizowanego jest zachowywany między sesjami programu niezależnie od tego, czy poprzednia sesja była zamknięta w trybie pełnoekranowym, czy nie.
 65. Dodana nowa funkcja pozwalająca na zapis i odczyt tzw. sesji edytora, czyli listy otwartych w edytorze dokumentów. Sesje można zapisywać pod wybraną przez siebie nazwą i szybko ładować poprzez przygotowane dla obsługi sesji okno. Polecenia zapisu i odczytu sesji znajdują się w menu Plik oraz pod prawym przyciskiem myszki na liście zakładek dokumentów. Dostępne w wersji Professional.
 66. Nowy schemat kolorowania o nazwie "HTML + CSS + Invisible", który ułatwia edycję tekstu w treści stron WWW poprzez zastosowanie prawie niewidocznej kolorystyki dla znaczników przy wyraźnych, pogrubionych tekstach widocznych w przeglądarce. Dostępne w wersji Professional.
 67. Nieznacznie zmodyfikowane okno wyświetlające podpowiedzi dymkowe do kodu.
 68. Uaktualnione ikony programu. Dostępne są obecnie w rozmiarach 32x32, 48x48, 64x64, 128x128 oraz 256x256. Ikony korzystają z pełnej palety kolorów oraz przezroczystości Alfa, dzięki czemu prezentują się dobrze na każdym tle Windows.
 69. Poprawka związana z przesyłaniem nowych plików na serwery FTP poprzez kolejkę plików. Gdy w ustawieniach serwera nie było podane hasło, a plik był wgrywany po raz pierwszy, program wpadał w nieskończoną pętlę.
 70. Od bieżącej wersji szyfrowanie SSL połączeń FTP jest również dostępne w wersji Standard.

Produkt Roku 2004

Gratulujemy (tytułu Produkt Roku 2004) – to ogromne wyróżnienie, bo potwierdza wartość produktu, znaczny odsetek użytkowników i znajomość marki.

PC World Komputer

Szybkość i niezawodność

To się nazywa profesjonalny program. Nie ma to jak mieć wszystko w jednym miejscu, a nie stos programów na komputerze do tworzenia stron. Wsparcie dla wszystkich języków programowania stron. Szybkość i niezawodność, a do tego

Rafał Hackenberg

Nie dla idiotów

Trzeba być idiotą, aby używać obcych programów kiedy w Polsce tworzy się tak dobrą rzecz. W programie jest genialna rzecz, czyli możliwość prowadzenia notatek dla poszczególnych stron lub całego serwisu i zadań do wykonania. Program

Adam Żyłka / WBstudio

Pająk jest produktem zaawansowanym

Pająk jest produktem zaawansowanym, ale korzystanie z niego jest bardzo proste. Dołączone szablony i generatory stron umożliwiają start osobom mniej doświadczonym w pisaniu stron WWW. Dodatkowo bardzo dobry system pomocy, zawierający opisy funkcji oraz informacje

Magazyn CHIP

Dzięki niemu stałem się webmasterem

To dzięki Pająkowi z prawnika tworzącego prostą stronę firmową stałem się w ciągu kilku lat webmasterem tworzącym rozbudowane aplikacje bazodanowe. Wszystkie narzędzia serwisu epodatnik.pl zostały przygotowane w Pająku.

Artur M. Brzeziński / epodatnik.pl

Doskonała, rozbudowana i przemyślana aplikacja

Doskonała, rozbudowana i przemyślana aplikacja, którą mogę polecić zarówno początkującym jak i zawodowym webmasterom.

Jan Molak / Interactive Design

Najlepszy do robienia stron www

Pająk jest najlepszym programem do robienia stron www z jakim się spotkałem.

Sergiusz

Nie ma sobie równych – Produkt Roku 2003

Tym razem polski program Pająk nie ma sobie równych. Awans na pierwsze miejsce zawdzięcza nie tylko prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, ale również bogatemu zestawowi narzędzi. O Produkt Roku 2003.

PC World Komputer

Lider

Liderem jest Pająk, który bez trudu zajmowałby wysokie miejsce nawet w zachodnich rankingach, gdyby był dostępny w wersji anglojęzycznej.

Paweł Wimmer / PC Kurier

Kompromis jakości i ceny

Warto rozpoznać swoje potrzeby i poszukać narzędzia stanowiącego kompromis jakości i ceny – a to z pewnością jest możliwe. W naszej opinii takim programem może być Pająk.

Magazyn CHIP 7/06

Najlepszy edytor na świecie

Bynajmniej nie patriotyczne uniesienie każe określić Pająka 5 mianem najlepszego tekstowego edytora HTML na świecie!

PC World Komputer

Najwygodniejsze ze znanych mi narzędzi

Wszystkie narzędzia serwisu epodatnik.pl zostały przygotowane w Pająku. Jest to zdecydowanie najwygodniejsze ze znanych mi narzędzi do tworzenia i publikacji stron oraz aplikacji internetowych, zarazem proste w obsłudze, dysponujące wieloma przydatnymi narzędziami, nadążające za rozwojem

Artur M. Brzeziński / epodatnik.pl

Świetny, szybki, sprawny i inteligentny

Program jest świetny, szybki, sprawny i… inteligentny. Zaskoczyło mnie jak reaguje na pisownię, w tym obcojęzyczną. Z serwerami jest znakomity kontakt i poruszam się tu bez problemów. Reasumując – jestem naprawdę zadowolony.

Piotr Stanisław Król

Pająk i jeszcze raz Pająk

Pająk i jeszcze raz Pająk. Lubię go dosyć, ale czasem można się pogubić, za dużo opcji.

Odeon

Godny polecenia twórcom stron

Bez najmniejszych wątpliwości jest to aplikacja godna polecenia twórcom witryn internetowych.

Krzysztof Kowalski / Magazyn Internet

Źródło nieustającej satysfakcji

Pracuję z Pająkiem 15 lat. Jestem właścicielem licencji prywatnej i służbowej, i stwierdzam, że praca w tym programie jest dla mnie źródłem nieustającej satysfakcji.

Medycyna Weterynaryjna

Pająk jest programem epokowym

Chciałem z całego serca podziękować za stworzenie Pająka. Jestem jednym z pierwszych jego użytkowników, i co prawda, wstyd się przyznać, ale cały czas pracuję na wersji z 1998 (Pajączek) roku tworząc swoje projekty internetowe, i

Szymon Waloszek

Ergonomiczne narzędzie

Program jest silnym i ergonomicznym narzędziem, o wielu rozwiniętych funkcjach i wygodnych rozwiązaniach. Jest także bardzo urodziwym optycznie programem, co nie jest bez znaczenia.

Paweł Wimmer / kurs Webmastera Helion.pl

Naprawdę wspaniały

Bardzo dziękuję za szybką reakcję i pomoc. Wszystko pięknie zadziałało. Wasz program jest naprawdę wspaniały i nie wyobrażam sobie już pracy bez niego.

Małgorzata

Genialny, ułatwia pracę!

Program genialny, zdecydowanie ułatwia pracę, szczególnie jeżeli witryna jest „na wczoraj”. Szybciej można wykonywać projekty a masa wbudowanych generatorów znacznie ułatwiają pracę, muszę pochwalić program – jestem z niego bardzo zadowolony!

Paweł Szeląg

Jeden z nielicznych programów

Pająk jest jednym z nielicznych polskich programów, które są w stanie konkurować – przynajmniej na naszym rynku – z produktami zachodnimi.

Magazyn CHIP

Wszechstronny edytor

W naszych serwisach wykorzystujemy przede wszystkim amerykańskie oprogramowanie, jednak to Pająk jest podstawowym narzędziem, na którym przygotowujemy nasze strony i aplikacje. Co więcej, wykorzystujemy Pająka jako edytor umożliwiający wszechstronne opracowanie i edycję danych tekstowych przed

Artur M. Brzeziński / eurofisc.eu

Niesamowicie przydatne narzędzie

Pająk utwierdził nas w przekonaniu, że jest niesamowicie przydatnym narzędziem w wysiłkach naszej firmy przy tworzeniu dokumentacji dla nowej wersji naszego programu SuperMemo. Nie było w zasadzie zadania, w którym Pająk nie okazałby się przydatny…

SuperMemo World

Wygodny i wydajny

Extra! Dzięki Kajaczkowi napisałem stronę w 48 godzin, a której napisanie w innym edytorze zajęło mi kilka tygodni!

Michał Wadas

Używam od pierwszych wersji

Używam Pająka od wersji 4.8 i zauważam pewną prawidłowość, z wersji na wersję jest coraz lepszy! System upgrade jest dla mnie rewelacyjny. Uciążliwe może być tylko ściąganie całego pakietu zamiast tylko aktualizacji, jednak jest to

Waldek Kościukiewicz

Najpopularniejszy polski edytor stron

Jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich edytorów stron internetowych, oferujący przebogate opcje w ramach wygodnego i łatwego w obsłudze interfejsu.

PC World Komputer

Fenomen wśród narzędzi webmasterskich

Pająk to fenomen wśród narzędzi webmasterskich. Przede wszystkim sprawia, że nauka tworzenia stron WWW okazuje się przyjemna i nie wymaga zapamiętywania całej specyfikacji. Bardziej zaawansowanym użytkownikom pomaga przyspieszyć i zorganizować proces tworzenie stron WWW. Najbardziej

Maja Bury

Ulubiony i najczęściej używany program

Warto było zainwestować w legalny program, cena śmieszna a możliwości ogromne. Niektóre drogie programy, na których stawiałem pierwsze kroki w sztuce webmasterskiej, odstraszały mnie od tworzenia stron. Pająk, zaraz po lekturze książki jaką nabyłem drogą

Michał Wiśniewski

Najlepszy na świecie edytor HTML

A mówią, że Polacy nic nie mają, a jednak, mają, według mnie najlepszy na świecie, edytor HTML itp. Ten program nie ma sobie równych 🙂 Warto wydać parę złotych 🙂

Łukasz

Najlepszy polski edytor HTML

Najlepszy polski edytor HTML-a. Pająk przez lata wypracował sobie tę pozycję, z wersji na wersję oferując szybsze i efektywniejsze tworzenie stron WWW. O nagrodzie Chip Tip Power 2002.

Magazyn CHIP

Doskonały edytor HTML

Doskonały polski edytor HTMLa. Edycja dokumentów w tym programie jest szybka i przyjemna.

PC World Komputer
Dodaj opinię

System operacyjny

 • Windows® w wersjach 98, XP, 2000, 2003, NT, Vista, 7, 8, 10
 • Windows 95 i Windows Me mogą umożliwiać działanie programu
 • Mac OS / Linux nie są wspierane natywnie (wymagane emulatory Windows)

Sprzęt

Te same wymagania co dla posiadanego systemu operacyjnego o ile jest zgodny (patrz powyżej).

Oprogramowanie

 • Uprawnienia administracyjne do instalacji programu i aktywacji
 • Połączenie z Internetem do procesu aktywacji i publikowania
 • Przeglądarka internetowa do podglądu tworzonych dokumentów
Windows 2000/XP/2003/Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
Program dostępny jest w bezpłatnej wersji testowej. Następnie można wykupić licencję, która dostępna jest w trzech wariantach:
 • bezpłatne aktualizacje przez 1 rok - cena 159 zł brutto
 • bezpłatne aktualizacje przez 2 lata - cena 229 zł brutto
 • bezpłatne aktualizacje przez 3 lata - cena 359 zł brutto
Licencję można zamówić w naszym sklepie online.
Koniecznie

ZOBACZ MOJE INNE APLIKACJE

Jako programista z powołania, cały czas coś tworzę i udostępniam w sieci swoje programy i aplikacje. Robię to już od kilkunastu lat, a ostatnio również dla urządzeń mobilnych.

Sprawdź teraz!

Komentarze są zamknięte, ale trackbacki i pingbacki są otwarte.