Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Problem z CS MoonWalker 2000 v 2.0

Wiadomosc nadesłana przez Artur Ledóchowski
dnia Luty 17, 19100 at 01:08:05

Cze! Mam problem z MoonWalkerem. Absolutnie nie widzi zakładek do Sylabu Komunikatora
( wersja 4.7), a jedynie do MSIE, a tym czasem ja używam "Szkapy" i mam ją zdefiniowaną,
jako domyślną. Może ma znaczenie fakt, że Sylaba nie jest zainstalowana w c:\Program Files,
lecz na d:

Odpowiedzi na ta wiadomosc: