Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

"Access violation" przy tworzeniu folderów

Wiadomosc nadesłana przez Andrzej Walczak
dnia Kwiecien 02, 19100 at 00:47:18

Opis powstania błędu:

1. Po uruchomieniu Pajączka 4.61 w zakładce zasobów otworzyłem folder
z moimi projektami stron WWW - nie otworzyłem jednak żadnego pliku.
2. Przeniosłem "focus" do dolnego okienka z plikami i, po naciśnięciu prawego klawisza myszy, wybrałem funkcję "Szybki podgląd" i przejrzałem kilka gif-ów.
3. Następnie przeniosłem się do działającego w tle Windows Commandera 2.11 i we wspomnianym folderze utworzyłem kilka folderów niższego rzędu.
4. Pajączek zaczął generować szereg komunikatów o błędzie np."Access violation at address BFBCEC2F in module 'COMCTL32.DLL'. Read of address FFFFFFFF".

Wyżej opisane czynności kilkakrotnie powtórzyłem po każdorazowym przeładowaniu systemu.
Objawy powtarzały się. Gdy tą samą czynność (tzn. tworzenie podfolderów w wybranym katalogu) wykonałem przy pomocy Eksploratora Windows (nie uruchamiałem WC, sytuacja w zasadzie się powtórzyła. Komunikat błędu był jednak inny w jednym szczgóle: odnosił się do modułu 'PAJACZEK.EXE'.

Spróbowałem utworzyć podfoldery z poziomu Pajączka bez uprzedniego używania podglądu
- wszystko było OK. Chwilę później spróbowałem użyć w opisany wyżej sposób podglądu i znowu utworzyć kolejnych klika podfolderów z poziomu Pajączka - błąd się powtórzył.

Podobnego problemu NIGDY wcześniej na tym komputerze nie doświadczyłem.

Używam Windows 98 PL, druga wersja (upgrade z Win 98 OEM). Biblioteka COMCTL32.DLL - wersja 5.00.2919.6304.


Odpowiedzi na ta wiadomosc: