Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Pozdrowienie

Wiadomosc nadesłana przez Werner I. Juretzko
dnia Marzec 23, 2001 at 04:52:21

Greetings from Juretzko to Jureczko.
http://members.tripod.de/Juretzko

Odpowiedzi na ta wiadomosc: