Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Re: TBODY

Wiadomosc nadesłana przez Darek Borkowski
dnia Kwiecien 13, 2001 at 02:17:02

W odpowiedzi na wiadomosc: TBODY nadesłana przez Piotrek dnia origdate

:
Przeczytaj ten opis skopiowany z Kursu Pawła Wimmera:
"
Podobnie jak cały dokument, także i tabela może mieć swoją część nagłówkową, część główną i stopkę. Elementy te są (teoretycznie) przydatne przy określaniu wyglądu tabeli i wyświetlaniu tabeli:

Wydzielenie nagłówka i stopki pozwoli wyświetlać zawsze na ekranie zawarte w nich informacje, gdy tabela przekracza wielkością ekran. Przewijana jest tylko główna część tabeli (dane), a informacje nagłówka i stopki pozostają cały czas widoczne. Analogicznie, gdybyśmy drukowali większą tabelę, która nie mieści się na jednej stronie druku, nagłówek i stopka tabeli będą drukowane na każdej kolejnej stronie, a zmieniać się będą oczywiście dane zawarte w BODY. Na razie ani Internet Explorer, ani Navigator nie interpretują w ten sposób nagłówka i stopki tabeli.
Wydzielenie części tabeli pozwala, razem z grupami kolumn, definiować obramowanie.


To jest część nagłówkowa
To jest stopka
Komórka 11
Komórka 21

Znaczniki zamykające są opcjonalne we wszystkich trzech poleceniach.
""
Pozdrawiam


Odpowiedzi na ta wiadomosc:
  • Re: TBODY Darek Borkowski 02:23:07 04/13/01 (2)
    • Re: TBODY Darek Borkowski 02:40:47 04/13/01 (1)
      • Re: TBODY Darek Borkowski 02:46:05 04/13/01 (0)