Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Re: Niejasności w umowie licencyjnej Pajączka

Wiadomosc nadesłana przez Rafal Platek
dnia Kwiecien 18, 2001 at 13:38:07

W odpowiedzi na wiadomosc: Niejasności w umowie licencyjnej Pajączka nadesłana przez dariusz Żwan dnia origdate


Witam,

Udało mi się wreszcie skontaktować z prawnikiem, który jest autorem umowy licencyjnej i oto odpowiedź, mam nadzieję wyjaśniająca wszystkie wątpliwości.

Ad. 1. Umowa licencyjna nie jest umową sprzedaży, a kodeks cywilny wprowadza obowiązek udzielenia rękojmi wyłącznie w odniesieniu do umowy sprzedaży. W braku przepisów szczególnych zasady odpowiedzialno?ci stron umowy licencyjnej regulują ogólne przepisy dotyczące odpowiedzialno?ci kontraktowej (art. 471 i następne kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 473 odpowiedzialno?ć wynikającą z umowy można za pomocą postanowień umownych rozszerzyć lub ograniczyć, przy czym zgodnie z art. 473 § 2 k.c. minimum odpowiedzialno?ci, to odpowiedzialno?ć za szkodę wyrządzoną umy?lnie.

Natomiast w przypadku zakupu CD-ROMu z Pajączkiem udzielana jest gwarancja na no?nik.

Ad. 2. Nie ma praktycznej możliwo?ci przetestowania Pajączka we wszystkich możliwych konfiguracjach sprzętowych i programowych. Z tego powodu nie jest możliwe zagwarantowanie, że na konkretnym komputerze, z konkretnym systemem operacyjnym i dodatkowym oprogramowaniem nie pojawią się mniejsze lub większe problemy. Ponieważ Pajączek jest programem typu shareware istnieje możliwo?ć jego sprawdzenia przed zakupem licencji.

Generalnie znaczne ograniczenia odpowiedzialno?ci producenta oprogramowania w umowie licencyjnej często budzą wątpliwo?ci użytkowników. Należy jednak pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze - rozszerzenie odpowiedzialno?ci oznacza znaczne ryzyko dla producenta. Na tyle duże, że niezbędne dla niego staje się ubezpieczenie od następstw błędów. jakie mogą pojawić się w jego programach. A to z kolei pociągało by za sobą znaczny wzrost ceny oprogramowania. Dlatego rozwiązania takie stosuje się jedynie w przypadku bardzo drogiego oprogramowania (od kilkudziesięciu- kilkuset tysięcy złotych wzwyż). Po drugie - producent wypuszcza zazwyczaj bezpłatne aktualizacje i poprawki dostrzeżonych błędów. W przypadku Pajączka oznacza to ponad 2 lata rozwoju wersji 4.x, a nowe wersje oferują nowe funkcje oraz usuwają zgłoszone przez użytkowników i wykryte przez betatesterów błędy.

Pozdrawiam,
Rafał


Odpowiedzi na ta wiadomosc: