Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Re: problem z zdarzeniami

Wiadomosc nadesłana przez Słoń Trąbalski
dnia Maj 14, 2001 at 21:37:52

W odpowiedzi na wiadomosc: Re: problem z zdarzeniami nadesłana przez Rafal Platek dnia origdate


: Witam,

: Zdarzenie "onblur" jest przeciwieństwem zdarzenia "onfocus". Jest wywoływane, gdy obiekt traci aktywność (np. kursor jest przemieszczany z pola aktywnego do innego).

: Zdarzenie "onclick" występuje, gdy obiekt jest klikany.

: Obsługa zdarzeń jest możliwa przez przypisanie im albo bezpośredniego, prostego kodu jako parametru zdarzenia lub nazwy funkcji, która ma być wywołana w momencie wystąpienia zdarzenia. Przykład:

: Przykład obsługi OnClick z kodem bezpośrednim:

: IMG SRC="obrazek.gif" onclick="alert('Kliknięcie');"

: Przykład obsługi OnBlur z wywołaniem funkcji:

: (SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
: (!--
: function obsluga() {
: alert("nieaktywne!");
: }
: //--)
: (/SCRIPT)

: (FORM ACTION="mailto:[email protected] METHOD="POST")
: (INPUT TYPE="TEXT" NAME="pole" onblur="obsluga()")
: (INPUT TYPE="TEXT" NAME="inne")
: (/FORM)

: Chyba już wszystko jasne ? 🙂

: Pozdrawiam,
: Rafał

Bardzo dziękuje za wytłumaczenie.pozdrawiam


Odpowiedzi na ta wiadomosc:

    Przejdź do paska narzędzi