Korzystanie z GIT, SVN lub CVS w Pająku

Począwszy od wersji 5.6.0 Pająka, dostępne jest proste wsparcie dla funkcji kontroli wersji (GIT, SVN lub CVS) dla projektów na zakładce Moje serwisy. Wsparcie to polega w głównej mierze na obsłudze funkcji oferowanych przez darmowego klienta GIT, SVN lub CVS o nazwie Tortoise. Wersja GIT, wersja SVN lub wersja CVS.

Program TortoiseGIT, TortoiseSVN Lub TortoiseCVS, którego można pobrać ze strony https://www.tortoisegit.net/, https://www.tortoisesvn.net/ lub https://www.tortoisecvs.org/, oferuje możliwość dostępu zarówno do lokalnych, jak i zdalnych repozytoriów GIT, SVN lub CVS. Korzystanie z niego jest bardzo proste i odbywa się w całości za pomocą poleceń wywoływanych przy użyciu menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na folderze lub pliku na dysku lokalnym w Pająku.

Pająk oprócz oferowania dostępu do poleceń TortoiseGIT, TortoiseSVN lub TortoiseCVS w menu kontekstowym, wspiera również obecnie tzw. ikony overlay, które program TortoiseGIT, TortoiseSVN lub TortoiseCVS wykorzystuje do wizualnego oznaczania stanu lokalnych kopii plików i katalogów z repozytorium. Przykładowo zmodyfikowane lokalnie pliki, a nie wgrane jeszcze do repozytorium, posiadać mogą czerwone ikony.

Aby korzystać z funkcji wspierających GIT, SVN lub CVS i TortoiseGIT, TortoiseSVN lub TortoiseCVS z poziomu Pająka, należy pobrać pobrać TortoiseSVN, pobrać TortoiseSVN lub TortoiseCVS i zainstalować w swoim systemie. Program jest dostępny również w polskiej wersji językowej. Po instalacji można natychmiast pobrać zawartość dowolnego repozytorium i umieścić w wybranym serwisie Pająka. Aby to uczynić należy utworzyć nowy serwis w Pająku, następnie na liście zawartości katalogu serwisu kliknąć prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybrać polecenie "SVN Checkout" lub "CVS Pobierz do kontroli". Użycie tej funkcji spowoduje wyświetlenie okna pobierania modułu do kontroli, gdzie należy wskazać ustawienia serwera przechowującego główne repozytorium oraz dane autoryzacyjne dostępu do serwera.

Po pobraniu modułu do lokalnej kopii w serwisie Pająka, możemy przystąpić do edycji zawartości modułu po prostu pracując na plikach tak, jak dotychczas. W każdej chwili możemy zatwierdzić zmodyfikowany plik w repozytorium korzystając z podręcznego menu listy plików oraz polecenia "SVN Zatwierdź" lub "CVS Zatwierdź". Możemy przeglądać historię modyfikacji pliku, a posiadając zainstalowane narzędzie typu diff (np. ExamDiff), również przeglądać różnice w lokalnej kopii pliku w stosunku do oryginału w repozytorium GIT, SVN lub CVS.

TortoiseGIT, TortoiseSVN lub TortoiseCVS oferuje oczywiście o wiele więcej funkcji typowych dla GIT, SVN lub CVS, które nie sposób tutaj opisać. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją TortoiseGIT, TortoiseSVN lub TortoiseCVS w celu pełnego wykorzystania jego funkcji w Pająku.

Pokrewne tematy

Do góry