Polityka prywatności i plików cookies

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.creamsoft.com/

Informacja formalna na początek – administratorem strony jestem ja, Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, ul. Dąbrowskiego 58d, 32-400 Myślenice, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55, email: [email protected].

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres email lub poprzez formularz kontaktowy.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Zakładając konto użytkownika, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, dodając komentarz czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

 4. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

 5. Korzystamy z narzędzi analitycznych Whitepress Sp. z o.o., które zbierają informacje na temat odwiedzin artykułów publikowanych w ramach naszego bloga. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

 6. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, ul. Dąbrowskiego 58d, 32-400 Myślenice, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 6. prawo do przenoszenia danych,

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub na nasz adres email. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

 1. dhosting.pl Sp. z o. o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Konto użytkownika. Do korzystania z niektórych naszych programów lub funkcjonalności, konieczne jest założenie konta użytkownika. W tym celu wymagane jest podanie danych niezbędnych do założenia konta tj. przynajmniej adresu e-mail oraz ewentualnie imienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Apple Health / Google Health Connect. Niektóre nasze aplikacje korzystają z usługi Apple Health / Google Health Connect w celu polepszenia funkcjonalności aplikacji i dostarczania Ci lepszych usług. Korzystanie z Apple Health / Google Health Connect  jest uwarunkowane wyrażeniem przez Ciebie zgody na synchronizację danych z daną usługą. Jeżeli wyrazisz zgodę na synchronizację danych, udostępniasz aplikacji informacje o formach Twojej aktywności takich jak bieganie, albo uprawianie innego sportu; spalonych kaloriach i pokonanym dystansie; cechach swojego ciała takich jak waga, wzrost, procentowa ilości tkanki tłuszczowej, obwodzie talii, ciśnieniu krwi oraz pomiarach glukozy; w celach rejestrowania w aplikacji Twojej aktywności, prowadzenia dziennika wagi, ciśnienia czy poziomu glukozy oraz przygotowywania statystyk i wykresów. Dane pozyskane z usług Apple Health / Google Health Connect są przechowywane na Twoim urządzeniu. W przypadku skorzystania przez Ciebie z usługi backupu (kopii bezpieczeństwa) danych aplikacji, dane aplikacji są przechowywane na naszym serwerze do czasu ich usunięcia przez Ciebie, co możesz wykonać z poziomu aplikacji.

Nasze aplikacje nie wykorzystują informacji uzyskanych dzięki Apple Health lub Google Health Connect do celów reklamowych lub podobnych usług. Nie ujawniamy żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Apple Health lub Google Health Connect bez wyraźnej zgody użytkownika. Nie sprzedajemy informacji uzyskanych za pośrednictwem Apple Health lub Google Health Connect platformom reklamowym, brokerom danych ani podmiotom zajmującym się odsprzedażą informacji. Tylko za zgodą użytkownika możemy udostępnić jego dane Apple Health lub Google Health Connect w celu przeprowadzenia badań medycznych.

W celu zaprzestania korzystania z usługi Apple Health / Google Health Connect możesz w każdej chwili wyłączyć synchronizację danych z poziomu profilu użytkownika w sposób wskazany w dokumentacji usługi Apple Health lub Google Health Connect

Dostęp do Wrażliwych Danych Użytkownika
Nasza aplikacja uzyskuje dostęp do określonych danych zdrowotnych, w tym ciśnienia krwi, tętna, wagi oraz spożycia składników odżywczych, aby zapewnić spersonalizowany wgląd w stan zdrowia i udostępniać zalecenia.

Zbieranie, Używanie i Udostępnianie Danych
Zbieramy i używamy Twoich danych zdrowotnych, aby poprawić funkcjonalność aplikacji i doświadczenie użytkownika. Dane mogą być udostępniane dostawcom opieki zdrowotnej tylko za Twoją zgodą, aby ułatwić lepsze zarządzanie zdrowiem.

Ograniczenie Użycia Danych
Dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia funkcjonalności aplikacji. Nie używamy danych zdrowotnych do celów reklamowych lub niepowiązanych.

Zgoda Użytkownika
Dostęp do danych wymaga Twojej wyraźnej zgody zanim rozpoczniemy zbieranie danych lub ich używanie.

Ochrona Danych
Wdrażamy rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub naruszeniem, zapewniając, że Twoje informacje zdrowotne pozostaną poufne i bezpieczne.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub podczas zakładania Konta użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. W każdym przypadku stosowana jest metoda double opt-in, wymagająca potwierdzenia zapisu lub założenia Konta.

Przekazane nam dane wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera lub zakładania Konta użytkownika. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku informowania o czynnościach związanych ze świadczeniem usług, informowania o bieżącej oraz planowanej działalności.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona oraz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka z Twojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji. W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. Poniżej znajdziesz linki do przykładowych instrukcji:

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Statystyki użytkowania. Korzystamy z narzędzia do prowadzenia statystyk korzystania z naszych usług. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Oprogramowanie statystyk w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje nie są przekazywane do podmiotów trzecich i są przetwarzane na naszym serwerze.

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli nie chcesz, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

Reklamy. Nasze bezpłatne aplikacje (wyłączając wersje Premium) używają sieci Google AdMob jako dostawcy reklam. Reklamy pozwalają nam na obniżenie kosztów działalności, hostingu naszej strony www, części kosztów wytworzenia aplikacji i dostarczają środków na dalszy rozwój. Sieć AdMob optymalizuje wyświetlanie reklam bardziej skutecznych i używa w związku z tym środków do identyfikacji urządzenia, aby wyświetlać bardziej dopasowane reklamy, bazujące na zainteresowaniach użytkowników. Możesz wyłączyć personalizację reklam na stronie ustawień personalizacji reklam. Informacje na temat prywatności danych w przypadku AdMob znajdziesz na stronie Polityki Prywatności Google oraz sposobu używania danych przez Google.

Whitepress Sp. zo.o. Korzystamy z narzędzi analitycznych Whitepress Sp. z o.o., ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała, które zbierają informacje na temat odwiedzin artykułów publikowanych w ramach naszego bloga. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies. W ramach plików cookies nie są przechowywane jakiegokolwiek dane osobowe. Informacje techniczne przechowywane w ramach plików cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego działania funkcji analitycznych. Whitepress Sp. z o.o. gwarantuje poszanowanie prywatności. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Whitepress Sp. z o.o. https://www.whitepress.pl/polityka-prywatnosci

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.