Narzędzia - Kameleon - Edytor reguł konwersji

Edytor reguł konwersji nazw plików jest podoknem narzędzia o nazwie Kameleon. W oknie tym możesz ustalić reguły zmiany nazw plików za pomocą znajdujących się tutaj ustawień.

Ustawiania reguł konwersji

Omówimy teraz kolejne elementy okna edytora reguł konwersji. Znajdziesz tutaj następujące ustawienia:

Reguła dla plików typu
Z tej listy możesz wybrać rozszerzenie pliku, dla którego chcesz określić regułę zmiany nazwy. Możesz też wybrać pozycję "Wszystkie", aby ustalić regułę dla wszystkich plików wybranych na wcześniejszych planszach.

Kopiuj pliki o zmienionych nazwach
Jeśli zaznaczysz to pole, pliki o zmienionych nazwach będą kopiowane do wskazanego w poniższym polu folderu, a oryginalne pliki pozostaną nienaruszone o ile nie zaznaczysz przełącznika poniże pola folderu.

Folder dla plików o zmienionych nazwach
Jeśli zaznaczyłeś przełącznik powyżej, za pomocą przycisku obok możesz wybrać folder, do którego będą skopiowane pliki o zmienionych nazwach.

Usuń skopiowane pliki z oryginalnej lokalizacji
Jeśli zaznaczysz to pole, oryginalne pliki skopiowane do folderu powyżej zostaną usunięte.

Zmiana wielkości liter w nazwach plików
Te trzy przełączniki pozwalają zmienić wielkość liter w nazwach plików poddawanych konwersji.

Ustalenie reguły zmiany nazwy
Zaznacz ten przełacznik, aby móc ustawić dodatkowe reguły zmiany nazw plików.

Nazwa wg reguły z oryginalnym rozszerzeniem
Jeśli wybierzesz ten przełącznik, nie będziesz mógł zmienić rozszerzenia pliku i pozostanie ono takie samo, jak dla oryginalnego pliku.

Nazwa wg reguły z nowym rozszerzeniem
Jeśli wybierzesz ten przełącznik, będziesz mógł oprócz reguły, ustalić również nowe rozszerzenie dla pliku.

Oryginalna nazwa
Jeśli zaznaczysz ten przełącznik, w nowej nazwie pliku znajdzie się oryginalna nazwa.

Dodatkowa część nazwy
Wpisz tutaj dodatkowy tekst, który chcesz, aby stał się częścią nowej nazwy pliku.

Numerowanie włączone
Jeśli chcesz, aby pliki były kolejno numerowane, włącz ten przełącznik.

Rozpocznij numerowanie od
Wybierz liczbę, od której ma zostać rozpoczęte numerowanie.

Indeks przed nazwą
Jeśli kolejne numery plików mają być umieszczane przed nazwą, zaznacz ten przełącznik.

Twórz indeks na polach
Zaznacz ten przełącznik, aby numerowanie było tworzone na określonej liczbie pól, na przykład: indeks na 2 polach spowoduje numerowanie wg następującej reguły: 01 02 03 04 ..., etc.

Ilość pól numerowania
Wprowadź liczbę pól, na przykład: indeks na 2 polach spowoduje numerowanie wg następującej reguły: 01 02 03 04 ..., etc.

Nowe rozszerzenie
Wprowadź nowe rozszerzenie o ile zaznaczyłeś opcję tworzenia nowych nazw z nowym rozszerzeniem i pamiętaj, że rozszerzenie musi zaczynać się od kropki i mieć mniej niż 6 znaków włącznie z kropką.

Zamień spacje na znak...
Zaznacz tę opcję, aby spacje w oryginalnych nazwach plików były zamieniane na znak wprowadzony w polu obok. Pamiętaj, że spacje w adresach URL, pomimo, iż mogą być obsługiwane przez przeglądarki poprawnie, są znakami nieprawidłowymi.

Zamien polskie znaki i znaki specjalne
Zaznacz tę opcję, aby polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę itd.),a także inne znaki specjalne, były zamieniane na znaki bez "ogonków".

Pokrewne tematy

Do góry