Narzędzia - Kreator selektora CSS - Atrybut selektora

W oknie tym możesz podać nazwę oraz ewentualnie wartość atrybutu, jaki musi posiadać znacznik, aby tworzony właśnie selektor został dla niego zastosowany.

Nazwa

W tym polu podaj nazwę atrybutu bieżącego znacznika.

Wartość

W tym polu podaj wymaganą wartość bieżącego atrybutu znacznika. Pole to może być aktywne, bądź nieaktywne w zależności od poniższych opcji:

  • atrybut musi istnieć - wybierz, jeśli wymagana jest tylko obecność atrybutu w znaczniku, bez względu na jego wartość (pole wartość będzie nieaktywne)
  • atrybut musi istnieć i posiadać podaną wartość (dla tej i dla następnych opcji pole wartość będzie aktywne)
  • atrybut musi istnieć, a jego oddzielana spacjami lista wartości musi zawierać podaną wartość
  • atrybut musi istnieć, a pierwszym elementem jego oddzielanej myślnikami listy wartości musi być podana wartość

Pokrewne tematy

Do góry