Wspomaganie dla PHP - Pomoc kontekstowa

Bardzo pomocne podczas pracy może okazać się skorzystanie z pomocy kontekstowej dla PHP. Pomoc kontekstowa opiera się na ogólnie dostępnym podręczniku PHP.

Dzięki wbudowaniu mechanizmu obsługi podręcznika w program, możesz skorzystać z niej w dowolnej chwili i od razu przejść do tematu dotyczącego wybranej funkcji! Aby przeczytać informację na temat wybranej funkcji, postaw na niej kursor i skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+F1. Możesz również skorzystać z polecenia w menu podręcznym edytora. Tekst pomocy wyświetli się na dolnym panelu.

Przykładowo - możesz wpisać w edytorze mysql_fetch_row(), następnie postawić kursor na tej funkcji i wcisnąć Cltr+F1. Pojawi się dolny panel, a w nim od razu będzie wyświetlona strona dotycząca tej funkcji.

Uwaga!
Do chwili obecnej nie cały podręcznik PHP został przetłumaczony na język polski, w związku z czym niektóre tematy mogą być po angielsku. Podręcznik ten znajduje się w katalogu {Pająk}/Docs/PHP (gdzie {Pająk} oznacza folder, w którym zainstalowano Pająka)

Pokrewne tematy

Do góry