Menu podręczne edytora w trybie tekstowym

Menu podręczne edytora w trybie edycji kodu tekstowego zawiera polecenia uruchamiające najczęściej używane w tym trybie funkcje i narzędzia:

Popraw znacznik w narzędziu
Kliknij, aby otworzyć narzędzie do edycji znacznika, na którym stoi kursor (domyślny skrót F5).

Obejmij tekstem, lub zdejmij objęcie
Kliknij, aby otworzyć narzędzie umożliwiające objęcie zaznaczonego tekstu podanym tekstem. Możliwe jest również usunięcie objęcia znakami komentarza itp.

Schowek
Wyświetla podmenu zawierające polecenia obsługi schowka:

 • Wytnij
  Kliknij, aby wyciąć zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+X).

 • Kopiuj
  Kliknij, aby skopiować zaznaczenie do schowka (domyślny skrót Ctrl+C).

 • Kopiuj linię
  Kliknij, aby skopiować do schowka całą linię, w której znajduje się kursor.

 • Wklej
  Kliknij, aby wkleić zawartość schowka (domyślny skrót Ctrl+V).

 • Wklej ze schowka z zamianą
  Kliknij, aby wybrać sposób zamiany tekstu podczas wklejania. Podmenu to jest identyczne, jak menu Edycja / Wklej ze schowka z zamianą.

 • Wieloschowek
  Kliknij, aby wyświetlić okno Wieloschowka (domyślny skrót Ctrl+Shift+W). Polecenie posiada podmenu wyświetlające zapamiętane w Wieloschowku elementy - aby wstawić odpowiedni fragment do edytora kliknij na wybranej pozycji. Identyczne polecenie znajdziesz w menu Edycja.

Zaznacz wszystko
Kliknij, aby zaznaczyć cały tekst w edytorze (domyślny skrót Ctrl+A). Rozwinięcie przypisanego do tej pozycji menu daje dostęp do dodatkowych poleceń pozwalających na zaznaczanie znaczników, selektorów, tekstów między nawiasami itp. Ich opis znajdziesz w temacie pomocy Menu Narzędzia / Nawigacja po dokumencie.

Zaznaczony tekst na...
Kliknij, aby otworzyć podmenu i wybrać sposób zamiany zaznaczonego tekstu. Podmenu to jest identyczne, jak menu Edycja / Zaznaczony tekst na....

Język dokumentu
Kliknij, aby wskazać język znacznikowy, w którym tworzony jest dokument (polecenie jest przydatne, gdy Pająk nie rozpozna samodzielnie języka na podstawie sekcji META, czy znacznika DOCTYPE).

Kodowanie
Kliknij, aby skorzystać z poleceń zmiany kodowania znaków w bieżącym dokumencie.


Edytor wizualny
Kliknij, aby włączyć tryb edycji wizualnej.

Przeglądanie
Kliknij, aby włączyć zakładkę Przeglądanie w celu obejrzenia bieżącego dokumentu. Jeśli w Ustawieniach programu / Przeglądanie ustawiłeś zewnętrzne przeglądarki, możesz wybrać przeglądarkę, która wyświetli stronę w swoim oknie. Standardowy skrót F11.

Widok
Kliknij, aby wyświetlić, bądź schować paski narzędzi lub panele. Polecenie wyświetla podmenu pozwalające na zmianę ustawień wyglądu głównego okna.

Funkcje edytora
Kliknij, aby wyświetlić podmenu zawierające polecenia sterujące pracą edytora.

Schemat kolorowania
Kliknij, aby wyświetlić listę dostępnych schematów kolorowania i zmienić schemat dla bieżącego dokumentu. W zależności od ustawień programu schematy mogą być pogrupowane, lub nie.


Otwórz odnośnik
Kliknij, aby otworzyć w edytorze dokument, do którego prowadzi odnośnik w bieżącym znaczniku (domyślny skrót Shift+Ctrl+O).

Przeglądaj odnośnik
Kliknij, aby obejrzeć w nowym oknie przeglądarki dokument, do którego prowadzi odnośnik w bieżącym znaczniku.

Wyświetl pomoc do bieżącego elementu
Kliknij, aby wyświetlić temat pomocy do elementu, na którym stoi kursor, w zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" na dolnym panelu. Pomoc dostępna jest dla języków HTML, CSS, PHP.

Sprawdź poprawność bieżącego słowa
Kliknij,aby sprawdzić poprawność bieżącego słowa w dokumencie.


Nawigacja po dokumencie
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia ułatwiające poruszanie się po dokumencie i orientację w kodzie. Podmenu to ma polecenia ułożone identycznie, jak w menu Narzędzia / Nawigacja po dokumencie.

Informacje o dokumencie
Kliknij, aby otworzyć okno informacji o bieżącym dokumencie. Korzystając z podmenu możesz otworzyć od razu wybraną zakładkę tego okna:

bądź też utworzyć nowe zadanie do wykonania.

Zakładki w dokumencie
Kliknij, aby otworzyć podmenu zarządzania zakładkami i przemieszczania się po dokumencie. Podmenu to ma polecenia ułożone identycznie, jak w menu Narzędzia / Zakładki w dokumencie.


Zamknij dokument
Kliknij, aby zamknąć bieżący dokument. Jeśli w dokumencie są niezapisane zmiany, program zapyta, czy go zapisać.

Dostosuj paski, menu i skróty
Kliknij, aby otworzyć okno, w którym będzie można dostosować ww. elementy programu.

Pomoc do edytora
Ten przycisk wyświetla stronę pomocy dla edytora.

Dostosowanie menu podręcznego

Możliwe jest także dostosowanie menu kontekstowego. Najłatwiej można to zrobić klikając wymienione wyżej polecenie "Dostosuj paski, menu i skróty" i w oknie które się otworzy, przejść do kategorii Menu kontekstowe edytora.

Pokrewne tematy

Do góry