Wspomaganie dla PHP - Mapowanie ścieżki do pliku na adres URL

Aby móc zobaczyć efekty działania skryptu PHP musi on zostać wykonany przez interpreter PHP. W tym celu należy przeglądać taki skrypt nie bezpośrednio odczytując go z twardego dysku, ale jako stronę wysyłaną przez serwer. Dlatego trzeba ustawić mapowanie ścieżki do pliku na adres serwera. Możesz to zrobić w oknie ustawień serwisu (dla każdego serwisu trzeba ustawić osobne mapowanie).

Pamiętaj, że aby obejrzeć stronę, musisz mieć uruchomiony serwer http. Najpopularniejszym obecnie takim serwerem jest Apache (www.apache.org). Serwer ten musi udostępniać dokumenty Twojego serwisu.

Możliwe jest ustawienie większej mapowań dla jednego serwisu. Jest to przydatne w sytuacji, gdy elementy serwisu dostępne są nie pod jednym, ale pod większą ilością adresów, np. w poddomenach itp.

Przykładowe mapowanie

Załóżmy, że Twój serwis umieszczony jest w folderze:
D:\moje_serwisy\nazwa_serwisu1\

Serwer udostępnia dokumenty ego serwisu pod adresem:
https://127.0.0.1/nazwa_serwisu1

Aby móc przeglądać wykonane skrypty PHP z poziomu okna Pająka w oknie Przeglądanie, musisz ustawić mapowanie sieciowe w oknie Właściwości serwisu.

  • Nazwa: Dowolna nazwa mapowania
  • Mapowany folder: \ (ścieżka względna względem katalogu głównego serwisu)
  • Na adres URL: https://127.0.0.1/nazwa_serwisu1

Edycja plików online

Jeśli nie masz uruchomionego lokalnego serwera http, możesz edytować pliki bezpośrednio z serwera, otwierając plik z zakładki Moje serwery.

Aby oglądać strony edytowane online, należy ustawić mapowanie ścieżki na serwerze na adres URL. Jest to konieczne, by Pająk wiedział pod jaki adres ma skierować żądanie wyświetlanie strony.

Możliwe jest ustawienie większej mapowań dla jednego serwera. Jest to przydatne w sytuacji, gdy elementy serwisu dostępne są nie pod jednym, ale pod większą ilością adresów, np. w poddomenach itp.

Przykładowe mapowanie

Załóżmy, że Twój serwis umieszczony jest na serwerze w folderze:
/www/public_html

Serwer udostępnia dokumenty ego serwisu pod adresem:
https://moja_nazwa.pl/

W takim wypadku należy w oknie Właściwości serwera FTP w zakładce Ustawienia mapowania utworzyć mapowanie:

  • Nazwa: Dowolna nazwa mapowania
  • Mapowany folder: /www/public_html
  • Na adres URL: https://moja_nazwa.pl/

Pokrewne tematy

Do góry