Zakładka "Moje serwery"

Zakładka "Moje serwery" pozwala na pracę zdalną na serwerach FTP i WebDAV.

Serwery FTP to serwery sieciowe, na których umieszczane są np. pliki składowe witryn FTP.

WebDAV (ang. Web-based Distributed Authoring and Versioning) jest rozszerzeniem protokołu HTTP umożliwiającym przesyłania i zarządzanie dokumentami na serwerze. Więcej na temat WebDAV przeczytasz na stronie www.webdav.org.

Korzystając z tej zakładki możesz korzystać z serwera w podobny sposób w jaki korzystasz z eksploratora Windows czy zakładki Moje serwisy. Widzisz swoje foldery, pliki, możesz je otwierać, zmieniać nazwy, tworzyć nowe tak jakbyś pracował na własnym komputerze. Przy pierwszym połączeniu Pająk wyświetla zawartość katalogu domowego użytkownika.

Zakładkę "Moje serwery" włączysz za pomocą panelu po prawej lub skrótu klawiszowego CTRL+5, a także z menu pod przyciskiem pokazanym powyżej czy z Menu głównego / Wyświetl.

Wszystkie funkcje wykonywane na zakładce są zapisywane w tzw. logu, czyli raporcie z komunikacji między Pająkiem a serwerem. Raport ten wyświetlany jest w panelu na dole.

Z wybranym tutaj serwerem możesz pracować zarówno w trybie online (połączony) jak i offline (bez połączenia). Opis tych trybów znajduje się w temacie Praca w trybach online i offline

Zawartość - Pasek i lista serwerów

Zakładka "Moje serwery" jest podobna do zakładki Moje serwisy z tym wyjątkiem, że zakładka pozwala ona na pracę zdalną na serwerach udostępnionych w oknie Ustawienia serwerów FTP i WebDAV.

Główny pasek przycisków i wybór serwera
W górnej części zakładki znajduje się pasek z kilkoma przyciskami oraz listą pozwalającą na wybór jednego ze zdefiniowanych w ustawieniach serwerów , na którym chcesz pracować.

Grupowanie serwerów
Istnieje możliwość grupowania serwerów. Grupy umieszczone są na liście powyżej serwisów niezgrupowanych. Kliknięcie na nazwę grupy rozwinie listę zebranych w niej serwerów. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy nad dużą liczbą różnych projektów. Grupę, do której jest przypisany serwer możesz określić w oknie Własności serwera.

Przycisk "Połącz/Rozłącz"
Po prawej stronie listy serwerów znajduje się przycisk z zieloną wtyczką pozwalający na połączenie się z wybranym serwerem. Po nawiązaniu połączenia wtyczka zmienia kolor na czerwony umożliwiając rozłączenie.

Przycisk "Przerwij bieżącą operację"
Ten przycisk pozwala na przerwanie operacji aktualnie wykonywanej na serwerze. Służy on jednak do przerywania operacji wykonywanych na zakładce, a nie do przerwania wykonywania zadań z kolejki plików.

Obok drzewa katalogów zdalnego serwera znajdują się natomiast następujące przyciski:

Przycisk "Ustawienia serwerów"
Po lewej stronie powyżej opisanej listy znajdziesz przycisk uruchamiający okienko Ustawień serwerów , w którym możesz dodać nowe serwery FTP i WebDAV, czy zmodyfikować ustawienia istniejących.

Przycisk "Lista ulubionych folderów"
To menu wyświetla ulubione foldery na serwerze FTP. Ulubione foldery możesz dodawać za pomocą przycisku oznaczonego plusikiem, który znajduje się obok listy plików zdalnego serwera. Wybranie folderu na tej liście powoduje szybkie przejście do niego. Pierwszą pozycją na liście ulubionych jest pozycja "Przejdź do katalogu domowego (startowego)", dzięki której szybko przełączysz się do głównego folderu swojego konta.

Przycisk "Wyświetl kolejkę plików"
Wyświetla dolny panel z wybranym widokiem kolejki plików.

Przycisk "Wyświetl raport synchronizacji"
Wyświetla dolny panel z wybranym widokiem raportu synchronizacji serwisu.

Przycisk "Wyświetl zapis komunikacji z serwerem"
Wyświetla dolny panel z wybranym widokiem zapisu komunikacji z serwerem, tzw. log.

Przycisk "Rozpocznij wykonywanie kolejki plików"
Pozwala na rozpoczęcie wykonywania zadań umieszczonych w kolejce plików.

Przycisk "Zatrzymaj wykonywanie kolejki plików"
Pozwala na zatrzymanie wykonywanych zadań umieszczonych w kolejce plików.

Przycisk "Usunięcie zawartości cache bieżącego serwera"
Pozwala na usunięcia pamięci podręcznej dla bieżącego serwera - wyczyszczone zostanie drzewo i lista plików. Polecenie działa tylko wtedy, gdy połączenie jest nieaktywne!

Zawartość - Drzewo katalogów

Drzewo katalogów wyświetla hierarchiczny spis katalogów znajdujących się na na serwerze. Możesz kliknąć nazwę katalogu, aby przełączyć się do niego i zobaczyć jego zawartość na liście poniżej. Możesz również kliknąć plusik, aby rozwinąć katalog i zobaczyć jakie inne katalogi w nim się znajdują. Notka: Pająk na początku nie wie czy w katalogu znajdują się podkatalogi, dlatego plusik jest dostępny zawsze.

Na drzewku możesz wykonać takie operacje, jak usuwanie wybranego katalogu (klawiszem DELETE na wybranym katalogu), zmiana jego nazwy (klawiszem F2 na wybranym katalogu), bądź przeniesienie foldera do innego foldera (bez konieczności pobierania jego zawartości).

Dodatkowo dostępne jest menu podręczne zawierające następujące polecenia:

"Pokaż całe drzewo"
Pozwala na łatwe wyczyszczenie pola Folder nadrzędny w Ustawieniach serwera. Skorzystanie z tego polecenia spowoduje wyczyszczenie listy folderów i plików do pracy w trybie offline.

"Ustaw jako folder nadrzędny (root)"
Pozwala na łatwe ustawienie wybranego folderu jako Folder nadrzędny dla drzewa. Szczegóły w temacie opisującym Ustawienia serwera. Skorzystanie z tego polecenia spowoduje wyczyszczenie listy folderów i plików do pracy w trybie offline.

"Ustaw jako folder startowy"
Pozwala na łatwe ustawienie wybranego folderu jako startowego (to jego zawartość będzie domyślnie wyświetlana na liście plików poniżej po połączeniu się z serwerem). Szczegóły w temacie opisującym Ustawienia serwera.

Zawartość - Lista plików

Lista plików wyświetla zawartość aktualnie wybranego katalogu. Wyświetlane są zarówno pliki jak i foldery w sposób identyczny jak w eksploratorze Windows czy na zakładce Moje serwisy. Lista ma układ kolumnowy, a prezentowane w kolumnach informacje to:

  • Nazwa pliku - wyświetla nazwę pliku lub folderu znajdującego się na serwerze
  • Rozmiar - rozmiar pliku wyświetlany zależnie od ustawień klienta FTP i WebDAV.
  • Zmodyfikowano - data i godzina ostatniej modyfikacji.
  • Prawa dostępu - prezentuje informację o prawach dostępu do elementu. O prawach dostępu możesz poczytać w opisie okienka Zmiany atrybutów zdalnego pliku.
  • Typ - nazwa typu pliku lub folderu, np. "Dokument HTML".

Na liście plików masz również dostęp do menu podręcznego, w którym znajdują się polecenia pozwalające na operowanie na zawartości zdalnego serwera jak i na widoku listy. Zawartość menu jest identyczna z paskiem przycisków znajdującym się obok listy. Polecenia tam się znajdujące są opisane poniżej.

Zawartość - pasek przycisków obok listy plików

Obok listy przycisków znajduje się pasek z przyciskami. Identyczną zawartość ma menu listy plików i składa się z następujących przycisków:

Wczytanie wybranego dokumentu do Pająka
Za pomocą tego przycisku otworzysz do edycji w Pająku dokumenty wybrane na liście plików. Będziesz mógł je zmienić, a przy zapisie zostaną one ponownie umieszczone na serwerze.

Utworzenie nowego dokumentu na serwerze
Za pomocą tego przycisku utworzysz na serwerze pusty dokument o wskazanej nazwie. Dzięki temu możesz go potem otworzyć i od razu edytować bezpośrednio z serwera.

Utworzenie nowego folderu
To polecenie pozwala na utworzenie na serwerze nowego pustego katalogu.

Zmiana nazwy wybranego elementu
Za pomocą tego przycisku możesz zmienić nazwę zarówno katalogu jak i pliku.

Zmiana praw dostępu do wybranego elementu
Korzystając z tego przycisku zmienisz prawa dostępu do wybranego elementu. Prawa dostępu i ich ustawianie zostały opisane w okienku Zmiany atrybutów zdalnego pliku. Zmiana praw dostępu obsługiwana jest wyłącznie przez serwery FTP, w czasie korzystania z serwera WebDAV zostaje więc ukryta.

Usunięcie zaznaczonych plików
Ten przycisk pozwala na usunięcie z serwera zaznaczonych plików lub katalogów.

Odświeżenie listy plików
Jeśli chcesz odświeżyć listę wyświetlanych elementów użyj tego przycisku, który ponownie ściągnie i wyświetli zawartość aktualnego katalogu.

Zablokowanie zaznaczonych dokumentów
Pracując nad plikami możesz chcieć zablokować dostęp do aktualnie modyfikowanych dla innych użytkowników. Za pomocą tego przycisku nałożysz blokadę. Zasady pracy grupowej zostały opisane w temacie Publikowania. Zależnie od tego, czy pracujesz na serwerze FTP, czy WebDAV, otwarte zostanie odpowiednie okienko: Zablokuj plik.

Odblokowanie wybranych dokumentów
Zablokowane powyższym poleceniem dokumenty możesz odblokować za pomocą tego przycisku.

Informacje o blokadzie wybranego elementu
Tym przyciskiem możesz sprawdzić informacje o blokadzie przypisane do pliku, który jest zablokowany. Dzięki temu zobaczysz nazwę osoby, która go zablokowała oraz informację dodatkową, jeśli użytkownik ją podał.

Lista ulubionych folderów
To menu wyświetla ulubione foldery na serwerze FTP. Ulubione foldery możesz dodawać za pomocą przycisku oznaczonego plusikiem. Wybranie folderu na tej liście powoduje szybkie przejście do niego. Pierwszą pozycją na liście ulubionych jest pozycja "Przejdź do katalogu domowego", dzięki której szybko przełączysz się do głównego folderu swojego konta.

Dodanie bieżącego folderu do listy ulubionych folderów
Za pomocą tego przycisku dodasz bieżący folder do listy ulubionych folderów, dzięki czemu będziesz się mógł szybko do nich przełączać.

Usuwanie wybranych ulubionych folderów
Kliknij, aby na liście ulubionych folderów wskazać folder, który ma zostać z niej usunięty. Żaden folder nie będzie usuwany z twardego dysku!

Zaznaczenie wszystkich elementów
Ten przycisk pozwala na szybkie zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się na liście.

Filtrowanie plików wg różnych kryteriów
W menu znajdującym się pod tym przyciskiem możesz wybrać rodzaj plików, jakie są wyświetlane na liście. Nazwy plików na liście będą kolorowane w zależności od wybranego filtra.

Zmiana widoku listy
Korzystając z menu pod tym przyciskiem możesz wybrać w jaki sposób elementy mają być prezentowane na liście. Możesz wybrać różne widoki podobnie jak w eksploratorze Windows.

Kopiuj URL do schowka
Kliknij, aby skopiować do schowka odsyłacz to wskazanego pliku. Jeśli do serwera przypisane jest mapowanie do podglądu , to skopiowany odsyłacz ma postać adresu HTTP:// pod którym można przeglądać wybrany plik w przeglądarce stron WWW. Jeśli brak jest mapowania , to adres odsyłacza tworzony jest do pliku znajdującego się na serwerze FTP lub WebDAV.

Wklej URL do edytora
Kliknij aby wkleić do edytora odsyłacz to wskazanego pliku. Funkcja ta również korzysta z mapowania opisanego wyżej.

Pomoc do listy plików
Ten przycisk wyświetla tę stronę pomocy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad korzystania z zakładki Moje serwery zajrzyj do tematu pomocy poświęconego publikowaniu w Pająku. Znajdziesz tam opis wykorzystania zakładki do różnych zastosowań.

Status połączenia

U dołu zakładki znajduje się pasek wyświetlający informację o połączeniu i aktualnie wykonywanej operacji. Informacja składa się z ikony oraz opisu:

Rozłączony (offline)
Informacja ta jest wyświetlana, gdy Pająk nie jest połączony z serwerem, nie są przeprowadzane żadne operacje.

Trwa przeprowadzanie operacji na serwerze
Informacja ta wyświetlana jest w momencie przeprowadzania różnych operacji na serwerze. Dodatkowo wyświetlana jest informacja, jaka operacja jest właśnie przeprowadzana (np. Łączenie z serwerem, Pobieranie katalogu, Zmiana nazwy pliku, Pobieranie informacji o blokadzie itp.). UWAGA! W tym miejscu nie są wyświetlane informacje o operacjach przeprowadzanych za pomocą Kolejki plików FTP na dolnym panelu, w szczególności przesyłanie i pobieranie plików, nawet gdy plik został przeciągnięty do/z zakładki Moje serwery FTP i WebDAV! Operacje te odbywają się niezależnie jako odrębny proces!

Połączony (online)
Informacja ta jest wyświetlana, gdy Pająk jest połączony z serwerem, ale w danym momencie nie są przeprowadzane żadne operacje.

Połączony (online)
Informacja ta jest wyświetlana, gdy Pająk jest połączony z serwerem za pomocą bezpiecznego (szyfrowanego) połączenia, ale w danym momencie nie są przeprowadzane żadne operacje. Koniecznie kliknij TU przeczytaj więcej o obsłudze bezpiecznych połączeń w Pająku.

Pokrewne tematy

Do góry