Wspomaganie dla JavaScript i VBScript - Zakładka "Języki programowania"

Jeśli nie pamiętasz do czego służy dana funkcja JavaScript, lub VBScript, bądź szukasz funkcji odpowiedniej do wykonania określonego zadania, bardzo przydatna jest zakładka Języki programowania.

Opis narzędzia

Zakładka ta składa się z menu, w którym możesz przełączać języki programowania oraz drzewka z danymi. Jeśli wybierzesz widok dla JavaScript lub VBScript na drzewku znajdą się gałęzie zawierające listę obiektów, a w gałęziach każdego obiektu listę obsługiwanych przez niego metod.

Opisywana zakładka może być np. ściągawką. Niełatwo bowiem spamiętać funkcje, stałe i zmienne JavaScript i VBScript. Dla wybieranych na drzewku elementów, w dolnej części zakładki wyświetlany jest obszar podpowiedzi udostępniający więcej informacji o wybranej funkcji. Na przykład dla obiektu Textarea uzyskamy podpowiedź:

Nazwa: Textarea
Opis: Reprezentuje wieloliniowe pole edycyjne

Z tej zakładki możesz nie tylko korzystać jako ze ściągawki. Możesz również wstawiać wybrane elementy do dokumentu. Zrobisz to na dwa sposoby: za pomocą przycisku w lewej części zakładki lub po dwukliku na wybranym elemencie. Pająk przy tym ostrzeże jeśli będziesz chciał umieścić element w nieodpowiednim miejscu.

Edytowanie pliku definicyjnego

Do edycji danych, z których korzysta narzędzie służy Edytor pliku definicyjnego dla JavaScript i VBScript. Przy jego pomocy możesz zmienić opis istniejącej funkcji, dodawać nowe funkcje itd.

Pokrewne tematy

Do góry