Używanie pomocy

Pomoc do Pająka została skonstruowana w ten sposób, aby maksymalnie ułatwić wyszukiwanie haseł związanych z tym właśnie tematem czy narzędziem. Większość okienek dialogowych, w tym głównie okienka narzędzi, posiadają w swoim oknie przycisk "Pomoc", który błyskawicznie przywołuje na ekran odpowiedni temat pomocy.

Pomoc może być także przywołana w łatwy sposób poprzez naciśnięcie klawisza F1. W okienkach dialogowych pomoc jest dostępna w równie prosty sposób. Aby poznać znaczenie wybranego elementu kliknij przycisk na górnym pasku okna, a następnie kliknij wybrany element.

Podczas tworzenia kodu w językach HTML, PHP i CSS bardzo przydatna jest pomoc kontekstowa. Wystarczy postawić kursor na znaczniku HTML, nazwie wbudowanej funkcji PHP, czy własności CSS i wcisnąć kombinacje klawiszy Ctrl+F1, by uzyskać pomoc to tego elementu.

Ponadto na zakładce Pomoc do programu na dolnym panelu dostępne są specyfikacje, kursy i instrukcje do HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript.

Pokrewne tematy

Do góry