Menu główne - Pomoc

Za pomocą tego menu masz dostęp do poleceń ułatwiających uzyskiwanie pomocy w zakresie używania programu i technologii internetowych. Menu składa się z następujących poleceń:

Sprawdź czy jest nowa wersja
To polecenie pozwala na sprawdzenie, czy dostępna jest już nowa wersja programu.

Informacje o nowościach Cream Software
Wyświetla informacje o ciekawych artykułach na blogu Cream Software.

Tak, chcę kupić Pająka
Kliknij, jeśli Pająk spodobał Ci się i zdecydowałeś się wykupić licencję. Otworzy się okienko wymagające wybrania sposobu zamówienia.

Usuń licencję
To polecenie działa odwrotnie do powyższego - pozwala na zablokowanie programu, tzn. przekształcenie go z wersji pełnej w wersję zablokowaną. Jest bardzo przydatne w przypadku przenoszenia oprogramowania na nowy komputer, gdy nie chcesz na starym pozostawiać danych rejestracyjnych.


Kurs HTML
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści kursu HTML, który wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

Kurs XHTML
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści kursu XHTML, który wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

Kurs PHP
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści kursu PHP, który wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

Kurs JavaScript
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści kursu JavaScript, który wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

Kurs WML
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści kursu WML, który wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.


HTML 4.01 Specyfikacja
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści specyfikacji HTML 4.01, która wyświetlana jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

CSS 2 Specyfikacja
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści specyfikacji CSS2, która wyświetlana jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

PHP Podręcznik
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści podręcznika PHP, który wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

RSS 2.0 Specyfikacja
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści specyfikacji RSS 2.0, która wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

Atom 1.0 Specyfikacja
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści specyfikacji Atom 1.0, która wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

P3P 1.0 Specyfikacja
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści specyfikacji P3P 1.0, która wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.

MathML 2.0 Specyfikacja
Znajdziesz tutaj podmenu zawierające spis treści specyfikacji MathML 2.0, która wyświetlany jest na zakładce "Pomoc, dokumenty, podglądy" dolnego panelu.


Pomoc
To polecenie wyświetla Pomoc do programu, którą właśnie oglądasz. Domyślny skrót klawiszowy F1.

Pomoc kontekstowa
To polecenie włącza tryb pomocy kontekstowej do elementów głównego okna. Po użyciu kursor zmienia postać i możesz wskazać element, o którym chcesz dowiedzieć się więcej. Polecenie działa również na znaczniki w edytowanym dokumencie. Domyślny skrót klawiszowy Shift+F1.

Pomoc online
To polecenie zawiera podmenu pozwalające na uzyskanie pomocy online, tj. na witrynie internetowej Pająka. Składa się z następujących poleceń:

Kanały RSS
To polecenie zawiera podmenu pozwalające na wyświetlenie na dolnym panelu kanału RSS (ang. Really Simple Syndication) z najnowszymi wiadomościami na temat Pająka. Dostępne są następujące możliwości:

  • Najnowsze artykuły w serwisie Cream Software - wyświetla najnowsze artykuły opublikowane na blogu Cream Software
  • Co nowego na forum Cream Software - wyświetla najnowsze tematy z forum dyskusyjnego Pająka
  • FAQ - dotyczące programów Cream Software - wyświetla najnowsze tematy spośród Najczęściej Zadawanych Pytań dot. Pająka
  • Odśwież bieżący kanał - pobiera najnowszą zawartość wyświetlanego aktualnie kanału
  • Wyświetl kod źródłowy kanału - wyświetla kod XML bieżącego kanału
  • Wczytaj plik XML kanału - pozwala na wczytanie pliku XML dla dowolnego kanału RSS
  • Konfiguruj kanały RSS - otwiera okno ustawień kanałów RSS

Podpowiedzi i sztuczki
Wyświetla okno prezentujące krótkie podpowiedzi i sztuczki pozwalające lepiej poznać program.


Szkło powiększające
Kliknij, aby uruchomić szkło powiększające. Narzędzie pokazuje powiększony obraz ekrany w sąsiedztwie kursora myszy.

Aktywacja dynamicznych atrybutów
Aktywuje listę wyświetlającą dynamiczne atrybuty. Więcej o dynamicznych atrybutach znajdziesz w sekcji poświęconej tej funkcji edytora.

Aktywacja dynamicznych podpowiedzi
Aktywuje podpowiedź dla bieżącego znacznika lub kodu. Więcej o dynamicznych podpowiedziach i atrybutach znajdziesz w sekcji poświęconej tej funkcji edytora.

Wyświetl pomoc do bieżącego elementu
Wyświetla pomoc kontekstową dla znacznika lub funkcji w obrębie którego znajduje się kursor. Pomoc kontekstowa wyświetlana jest na dolnym panelu na zakładce Pomoc, dokumenty, podglądy.

Aktywuj skróty makrokodów
To polecenie pozwala na aktywowanie funkcji skrótu do makrokodu. Skróty do makrokodów są dwupoziomowe. Aby wstawić makrokod z przypisanym skrótem należy najpierw użyć tego polecenia, a następnie wcisnąć skrót odpowiadający makrokodowi. Więcej o makrokodach w rozdziale poświęconym makrokodom.


O programie
Wyświetla okno z informacjami o wersji programu oraz osobie, dla której jest zarejestrowana.

Pokrewne tematy

Do góry