Ustawienia programu - Dynamiczne podpowiedzi w skryptach

Ta grupa ustawień pozwala na określenie sposobu działania funkcji dynamicznych podpowiedzi dla języków skryptowych. W oknie tym znajduje się kilka grup ustawień odpowiedzialnych za różne funkcje podpowiedzi.

Dynamiczne podpowiedzi do JavaScript

W tej grupie ustawień znajdują się przełaczniki pozwalające na określenie zawartości prezentowanej w dynamicznych podpowiedziach dla języka JavaScript. Zaznacz te opcje, które powinny być brane pod uwagę podczas tworzenia listy. Możesz określić np. czy na liście funkcji dostępnych dla dynamicznej podpowiedzi znajdą się funkcje zadeklarowane w plikach skryptów dołączonych do dokumentu, czy określić wyświetlanie elementów globalnych.

Dynamiczna pomoc do JavaScript

Ta grupa pomoże w określeniu zawartości dynamicznej pomocy dymkowej wyświetlanej dla elementów języka JavaScript.

Pozostałe opcje

Wyświetlaj tylko metody i własności zgodne z ...

Ta opcja pozwala na określenie zgodności wyświetlanych podpowiedzi z wybraną specyfikacją języka JavaScript. Nie wszystkie przeglądarki wspierają wszystkie specyfikacje dlatego korzystając z tych opcji możesz zawęzić wyświetlane podpowiedzi tylko do elementów, które Cię interesują.

Domyślnie w ASP używaj

Ta opcja pozwala na wskazanie preferowanego języka podczas pisania programów ASP. Dzięki temu dynamiczne podpowiedzi, które będą wyświetlane, będą dotyczyć tylko języka, który stosujesz. Możesz wybrać albo JavaScript albo VBScript.

Konstrukcje użytkownika w menu przycisku OK

Ta kategoria ustawień pozwala na zdefiniowanie specjalnych konstrukcji, które są wykorzystywane podczas wstawiania kodu generowanego przez narzędzia edytorów znaczników. Dzięki temu możesz określić własny typ wstawiania kodu znaczników np. na potrzeby języków skryptowych. Konstrukcje użytkownika, będą umieszczone w menu przycisku OK w okienkach narzędzi pozwalających na wstawianie znaczników. Konstrukcje możesz dodawać i modyfikować za pomocą przycisków obok listy.

Utworzenie konstrukcji polega na podaniu tekstu, wewnątrz którego znajdować się będzie symbol (litera poprzedzona znakiem procenta, np. %s), który podczas wstawiania kodu do dokumentu za pomocą tej konstrukcji zostanie zamienione właśnie na kod znacznika wygenerowanego przez narzędzie. Przykładowo możesz utworzyć własną konstrukcję w postaci sprintf("%s"). Jeśli jej użyjesz w narzędziu do tworzenia odsyłaczy, spowodujesz, że kod znacznika odsyłacza będzie wstawiony w następujący sposób:

sprintf("<a href=\"www.pajaczek.pl\" target=\"_blank\">Strona Pająka</a>");

Dostępne są cztery symbole posiadające następujące znacznie:

  • %s - wstawiany będzie kod znacznika w formatowaniu według ustawień programu
  • %h - wstawiany będzie kod znacznika w formatowaniu HTML, małymi literami
  • %H - wstawiany będzie kod znacznika w formatowaniu HTML, wielkimi literami
  • %x - wstawiany będzie kod znacznika w formatowaniu XHTML
Jeśli natomiast będziesz chciał użyć w konstrukcji znaku procenta, wstaw go za pomocą symbolu %%.

Edytor plików definicyjnych dla języków skryptowych

Korzystając z przycisku znajdującego się w tej grupie włączysz narzędzie edytora pliku definicyjnego dla skryptów, które pozwala na tworzenie definicji dla nowych elementów języków skryptowych jak również modyfikację definicji już zdefiniowanych elementów skryptowych.

Pokrewne tematy

Do góry