Dynamiczny kod

Współczesne edytory kodu wspomagają programistów w znaczącym stopniu. W wielu wypadkach programista nie musi pamiętać dokładnej składni polecenia, kolejności argumentów wywołania funkcji itp., gdyż z pomocą przychodzi mu mechanizm Dynamicznego kodu.

Tak na prawdę na Dynamiczny kod składają się w Pająku trzy mechanizmy

Automatyczne uzupełniane znaczników

Automatyczne uzupełniane znaczników jest bardzo pomocne podczas tworzenia kodu w języku znacznikowym (jak HTML, WML, MathML, SVG itd). Dzięki tej funkcji wystarczy wpisać początek znacznika - reszta wklei się sama.

Automatyczne uzupełniane znaczników możesz włączyć klikając na ikonę na mini pasku edytora.

Więcej o automatycznym uzupełnianiu znaczników możesz przeczytać w temacie dotyczącym wspomagania dla języków znacznikowych.

Dynamiczny kod

Dynamiczny kod podpowiada co możesz w danej chwili wstawić do dokumentu. Najpierw rozpoznaje język, w którym aktualnie tworzysz kod, analizuje go, a następnie porównując z danymi w plikach definicyjnych przedstawia listę kostrukcji możliwych do użycia w bieżącym kontekście.

Dynamiczny kod możesz wywołać na dwa sposoby:

  1. za pomocą polecenia aktywowania dynamicznego kodu na mini pasku edytora (ikona pokazana obok). Podpowiedzi będą pojawiać się po chwili nieaktywności.
  2. za pomocą skrótu klawiszowego - możesz w każdej chwili wywołać dymek z podpowiedzią do aktualnie wpisywanej funkcji wciskając skrót klawiszowy Ctrl+Spacja

Więcej o Dynamicznym kodzie możesz przeczytać w tematach dotyczących:

Dynamiczne podpowiedzi

Dynamiczne podpowiedzi wyświetlają w dymkach podpowiedzi dla bieżącego znacznika (w językach znacznikowych), lub listę argumentów bieżącej funkcji (w językach JavaScript i PHP). narzedzie automatycznie rozpoznaje język, w którym aktualnie pracujesz i dostosowuje do niego podpowiedzi.

Narzędzie można wywołać na dwa sposoby:

  1. automatyczne podpowiadanie - skorzystaj z polecenia na mini pasku edytora. Po wpisaniu nazwy znacznika (w języku znacznikowym), bądź nazwy funkcji (w skryptach) odczekaj chwilę, a pojawi się podpowiedź. Ikona polecenia została pokazana obok.
  2. za pomocą skrótu klawiszowego - możesz w każdej chwili wywołać dymek z podpowiedzią do aktualnego znacznika, bądź funkcji, wciskając skrót klawiszowy ctrl+\

Więcej na temat dynamicznych podpowiedzi możesz przeczytać w tematach dotyczących:

Pokrewne tematy

Do góry