Ustawienia programu - Dynamiczne podpowiedzi dla znaczników

Ta grupa ustawień pozwala na określenie sposobu działania funkcji dynamicznych podpowiedzi dla języków znacznikowych czy zasad uzupełniania znaczników. W oknie tym znajdziesz kilka grup, z których każda dotyczy trochę innych aspektów działania tych funkcji.

Ogólne

Tutaj znajdują się ogólne opcje zarządzające działaniem funkcji dynamicznych podpowiedzi:

Wyłącz funkcje dynamicznych podpowiedzi
Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć działanie funkcji podpowiedzi dymkowych do znaczników, a także automatycznego wyświetlania listy atrybutów znaczników. Po wyłączeniu dynamicznych podpowiedzi i znaczników zawsze możesz wyświetlić taką listę korzystając ze skrótów klawiszowych Ctrl+Space i Ctrl+\.

Dynamiczne podpowiedzi do znaczników, atrybutów i wartości
Zaznacz tę opcję, aby włączyć automatyczne wyświetlanie listy znaczników, atrybutów i ich proponowanych wartości wyświetlane po upływie określonego niżej czasu. Zakres informacji możesz ustawieć za pomocą opcji z grup Lista znaczników i Lista atrybutów i zdarzeń (poniżej na tej planszy).

Nie wyświetlaj automatycznie podpowiedzi podczas klikania
Jeśli nie chcesz, aby podczas automatycznego wyświetlania listy podpowiedzi, po każdym kliknięciu myszką w obrębie znacznika lub kodu php, przywracane było okienko listy podpowiedzi, zaznacz tę opcję.

Dynamiczna pomoc do znaczników i atrybutów
Zaznacz tę opcję, aby włączyć automatyczne wyświetlanie w dymkach pomocy do bieżącego znacznika po upływie określonego niżej czasu. Zakres informacji możesz ustawieć za pomocą opcji z grupy Dynamiczna pomoc do znaczników i atrybutów (u dołu tej planszy).

Wyświetla po upływie... sekund
Za pomocą tego suwaka ustaw czas (w sekundach), po którym w wypadku nieaktywności użytkownika, wyświetlona zostanie lista znaczników czy atrybutów lub dynamiczna podpowiedź dymkowa.

Lista znaczników

W tej grupie znajdują się opcje ustawień wyświetlania podpowiedzi dla znaczników.

Zaznacz odpowiednie opcje zależnie od tego, co chciałbyś widzieć na liście podpowiedzi. Nazwy opcji tłumaczą ich zastosowanie.

Lista atrybutów i zdarzeń

W tej grupie znajdują się opcje ustawień wyświetlania podpowiedzi dla atrybutów i zdarzeń znacznika.

Zaznacz odpowiednie opcje zależnie od tego, co chciałbyś widzieć na liście podpowiedzi. Nazwy opcji tłumaczą ich zastosowanie.

Dynamiczna pomoc do znaczników i atrybutów

W tej grupie znajdują się opcje ustawień wyświetlania pomocy dla znaczników.

Zaznacz odpowiednie opcje zależnie od tego, co chciałbyś widzieć w dymku pomocy. Nazwy opcji tłumaczą ich zastosowanie.

Edytor plików definicyjnych

Korzystając z przycisku znajdującego się w tej grupie włączysz narzędzie edytora plików definicyjnych znaczników, które pozwala na tworzenie definicji dla nowych znaczników czy też modyfikację definicji dla zdefiniowanych już w Pająku języków znacznikowych np. zasad automatycznego uzupełniania czy obsługiwanych przez znaczniki atrybutów.

Pokrewne tematy

Do góry