Ustawienia programu - Szablony daty i czasu

W tym oknie znajduje się lista szablonów używanych podczas wklejania daty i czasu za pomocą polecenia Godzina/Data w Menu Edycja, bądź w menu rozwijanym po kliknięciu w strzałkę obok tego polecenia. Znajdujące się obok listy przyciski umożliwiają dodawanie, usuwanie, zmianę kolejności szablonów, a także przywrócenie szablonów domyślnych.

Tworząc szablon używaj następujących symboli, które zostaną zamienione przez program na odpowiednie wartości daty i czasu:

 • y lub yy - rok (zawsze 2 cyfry, np. "99", "05")
 • yyy lub yyyy - rok (zawsze 4 cyfry, np. "1999", "2005")
 • m - numer miesiąca (1 lub 2 cyfry, od 1 do 12)
 • mm - numer miesiąca (zawsze 2 cyfry, z poprzedzającym zerem, od 01 do 12)
 • mmm - skrót nazwy miesiąca (np. "sty", "cze", "gru")
 • mmmm - pełna nazwa miesiąca (np. "stycznia", "czerwca", "grudnia")
 • d - numer dnia miesiąca (1 lub 2 cyfry, od 1 do 31)
 • dd - numer dnia miesiąca (zawsze 2 cyfry, od 01 do 31)
 • h, hh - godzina (odpowiednio 1 lub 2, oraz zawsze 2 cyfry)
 • hampm, hhampm - godzina w formacie dwunastogodzinnym (odpowiednio 1 lub 2, oraz zawsze 2 cyfry z przedziału 0-12 lub 00-12)
 • n, nn - minuta (odpowiednio 1 lub 2, oraz zawsze 2 cyfry)
 • s, ss - sekunda (odpowiednio 1 lub 2, oraz zawsze 2 cyfry)
 • unixtimestamp - unixowy znacznik czasu (liczba sekund jakie upłynęły od godziny 00:00:00 w dniu 1 stycznia 1970)

UWAGA! Wszystkie pozostałe znaki, jakie chcesz umieścić w szablonie daty i czasu, musza być objęte cudzysłowami!

Pokrewne tematy

Do góry