Ustawienia programu - Lista plików

Kategoria o nazwie "Lista plików i otwieranie" pozwala na określenie zachowania listy plików w panelu "Moje serwisy", a także działanie funkcji "Przenieś i upuść". Możesz tutaj również przypisać rozszerzenia do określonych kategorii plików. W grupie tej znajdują się następujące podgrupy: "Lista plików i otwieranie", "Obsługa Przenieś i upuść", "Filtry plików".

Lista plików i otwieranie

Ta podgrupa ustawień dotyczy bezpośrednio zachowania się listy plików. Dostępne są tutaj następujące opcje:

Wyświetlaj foldery na liście plików
Zaznacz tę opcję, aby spowodować wyświetlanie folderów na liście plików. Jeśli wyłączysz tę opcje, na liście plików będą wyświetlane wyłącznie pliki.

Zmieniaj folder na folder otwieranego dokumentu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w momencie otwierania pliku, aktualny folder był zmieniany na folder, w którym znajduje się otwierany dokument.

Zmieniaj folder na folder zapisywanego dokumentu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w momencie zapisywania pliku, aktualny folder był zmieniany na folder, do którego zapisywany jest dokument.

Zmieniaj folder na folder uaktywnianego dokumentu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby podczas przełączania się między dokumentami, aktualny folder był zmieniany na folder, w którym zapisany jest dokument, na który się przełączasz.

Wstawiaj odnośniki lokalne małymi literami
Zaznacz tę opcję, aby odnośniki do plików wstawianych do dokumentów były zawsze wstawiane małymi literami.

Ukrywaj pliki kopii bezpieczeństwa BAK na liście plików
Zaznacz tę opcje, jeśli chcesz ukryć na liście plików kopie bezpieczeństwa (BAK) wykonywane podczas pracy nad dokumentami.

Przenoś usuwane pliki do Kosza
Zaznacz tę opcję, aby pliki, które usuwasz, trafiały do kosza Windows i mogły być ewentualnie odzyskane.

Usuwając pliki z dysku usuwaj także ich kopie zapasowe
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz usuwać pliki kopii bezpieczeństwa BAK razem z plikami oryginalnymi, których kopiami są pliki BAK.

Ukryj pasek przycisków listy plików i drzewa katalogów
Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby obok listy plików i drzewa katalogów na zakładce "Moje serwisy" umieszczony był pasek przycisków do obsługi tej listy.

Wyświetlaj ikony overlay na liście plików i folderów
Wyłącz tę opcję, aby program nie wyświetlał 'nakładek' na ikonach plików i folderów. Przyspieszy to odświeżanie listy plików.
Ikony overlay są stosowane przez różne programy, jak np. systemy kontroli wersji CVS itp.

Obsługa "Przenieś i upuść"

Ta podgrupa ustawień dotyczy operacji przenoszenia i upuszczania plików w ramach listy plików. Dostępne są tutaj następujące opcje:

Przenosząc pliki HTML z listy plików wstawiaj odnośnik
Zaznacz tę opcję, aby przenoszenie za pomocą myszki plików z listy plików nad edytor nie powodowało otwierania ich do edycji, ale wstawienie odsyłacza do nich.

Przenosząc inne pliki z listy plików edytuj w narzędziu
Zaznacz tę opcję, aby przenoszenie za pomocą myszki plików innych niż dokumenty HTML z listy plików nad edytor powodowało otwieranie ich do edycji w odpowiednim narzędziu.

Przenosząc pliki HTML/PHP do bloku PHP włączaj do dokumentu
Zaznacz tę opcję, aby przenoszenie za pomocą myszki plików dokumentów HTML oraz PHP z listy plików nad edytor nie powodowało otwierania ich do edycji, ale wstawienie konstrukcji włączającej w stylu PHP, np. include ("nazwa_pliku").

Filtry plików

Ta podgrupa ustawień pozwala przypisać wybrane rozszerzenia do określonych grup plików i w ten sposób umożliwia odpowiednie filtrowanie plików na liście plików. Dostępne są następujące ustawienia:

Filtr plików - Dokumenty HTML
W tym polu wprowadź rozdzielone średnikami nazwy rozszerzeń dla tych typów plików, których chcesz używać jako dokumentów HTML. Rozszerzenia powinny mieć postać np. *.html;*.php.

Filtr plików - Pliki graficzne
W tym polu wprowadź rozdzielone średnikami nazwy rozszerzeń dla tych typów plików, których chcesz używać jako plików graficznych. Rozszerzenia powinny mieć postać np. *.gif;*.jpg

Filtr plików - Pliki Web
W tym polu wprowadź rozdzielone średnikami nazwy rozszerzeń dla tych typów plików, których chcesz używać jako plików web, czyli plików wykorzystywanych na stronach (np. animacje). Rozszerzenia powinny mieć postać np. *.avi;*.swf.

Filtr plików - Ukrywaj pliki
W tym polu wprowadź rozdzielone średnikami nazwy rozszerzeń dla tych typów plików, które mają być zawsze ukryte na liście plików na zakładce "Moje serwisy".

Ostrzegaj przy otwieraniu plików bez rozszerzenia
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby program wyświetlał ostrzeżenie podczas próby otwarcia pliku bez rozszerzenia.

Powiązania plików z Pająkiem

W tej grupie ustawień masz możliwość powiązania Pająka z wybranymi typami plików. Znajdziesz tutaj listę z typami, oraz przyciski do nadawania powiązania oraz usuwania go.

Na liście znajdziesz nazwy typów oraz rozszerzenia plików, dla których możesz przypisać powiązanie z Pająkiem w menu kontekstowym eksploratora Windows. Dodatkowo powiązanie ustala dla plików wybranego typu ikony w stylu Pająka.

Aby powiązać z Pająkiem wybrane typy plików, zaznacz je używając przełącznika i wciśnij przycisk przypisania.

Aby usunąć powiązanie dla wybranych typów, odznacz te typy na liście i wciśnij przycisk przypisania..

Uwaga! Do zmiany powiązań w systemie wymagane są odpowiednie uprawnienia!

Pokrewne tematy

Do góry