Kopie zapasowe przy zapisie BAK

Podczas zapisu dokumentu otwartego w edytorze (z dysku lokalnego i z serwera FTP) automatycznie tworzona jest jego kopia zapasowa. Kopia ta tworzona jest z poprzedniej wersji pliku zapisanego na dysku. Dzięki tej funkcji masz możliwość przywrócenia pliku do jego ostatniej wersji, jeśli niechcący dokument został uszkodzony, bądź nieumyślnie zmieniony.

Kopie zapasowe mogą być tworzone:

Tworzenie kopii zapasowych podczas pracy Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany jest niezależne od wybranej opcji w Ustawieniach programu, możesz je włączyć i wyłączyć w oknie narzędzia.

Nazwa pliku kopii zapasowej

Nazwa pliku kopii zapasowej tworzonego na dysku lokalny generowana jest z użyciem przedrostka bak. oraz nazwy oryginalnego dokumentu. Na przykład:
  • Nazwa dokumentu: index.html
  • Nazwa pliku kopii zapasowej bak.index.html

Uwaga!
Sposób tworzenia nazw plików kopii zapasowej na dysku lokalnym zmieniła się w wersji 5.6.2 i została ujednolicona z nazwą kopii zapasowej na serwerze. Dla przykładu w przypadku pliku o nazwie index.html:

  • index.html.bak - w wersji 5.6.1 (i wcześniejszych)
  • bak.index.html - od wersji 5.6.2

Odtworzenie dokumentu z kopii zapasowej

Przywróć z pliku kopii zapasowej
To polecenie znajduje się na pasku z prawej strony listy plików zakładki Moje serwisy. Kliknij, aby przywrócić ostatnią zapisaną zawartość pliku z kopii zapasowej. Polecenie to dostępne jest jedynie dla plików posiadających kopie zapasową - w przeciwnym wypadku będzie niewidoczne. Przywracanie z kopii zapasowej w tym wypadku polega na zamianie zawartości oryginalnego pliku i pliku kopii, można więc ponownie z niego skorzystać i przywrócić stan poprzedni.

Innym, 'ręcznym' sposobem przywracania zawartości z kopii zapasowej jest zamiana nazwy pliku kopii na oryginalną nazwę pliku. Wystarczy zmienić nazwę pliku usuwając rozszerzenie .bak (na dysku lokalnym), bądź usunąć przedrostek bak. (na serwerez FTP). Pliki kopii zapasowych standardowo są na liście plików ukrywane. Możesz to zmienić w oknie Ustawienia programu / lista plików (dla listy plików zakładki Moje serwisy) oraz w oknie Ustawienia programu / Wbudowany klient FTP i WebDAV (dla listy plików zakładki Moje serwery).

Co zrobić, aby pliki kopii zapasowych BAK nie były tworzone?

Tworzenie kopii zapasowych podczas zapisu edytowanego dokumentu możesz wyłączyć (domyślnie jest to włączone) w oknie Ustawienia programu / Dokumenty.

Szybkie usuwanie kopii zapasowych

Z czasem pliki kopii zapasowych w danym serwisie mogę przestać być potrzebne (np. po zakończeniu prac). Aby je wszystkie szybko usunąć skorzystaj z polecenia w menu Serwisy / Własności serwisu / Oczyszczanie serwisu.

Pokrewne tematy

Do góry