Ustawienia programu - Ustawienia kanałów RSS

Kanały RSS (ang. Really Simple Syndication) umożliwiają łatwe przeglądanie najnowszych wiadomości udostępnianych przez różne serwisy internetowe. Również Cream Software udostępnia własne kanały RSS, w których możesz przeczytać najnowsze artykułu w serwisie, czy wątki na forum dyskusyjnym.

W tej kategorii ustawień masz możliwość zdefiniowania kanałów RSS, jakie chcesz przeglądac z poziomu Pająka. Oprócz predefiniowanych kanałów Cream Software, możesz dodawać inne. Wiele portali internetowych podaje adresy plików RSS dla własnych kanałów, które możesz dodać na listę kanałów dostępnych w Pająku.

Dodaj
Kliknij, aby dodać nowy kanał. Pojawi się okienko, w którym należy podać Nazwę kanału (pod którą chcesz widzieć kanał na liście) oraz Adres pliku RSS udostępniony przez serwis internetowy, którego wiadomości chcesz przeglądać.

Usuń
Kliknij, aby usunąć kanał z listy.

Edytuj
Kliknij, aby edytować nazwę kanału, bądź adres pliku RSS.

Usuń wszystkie
Kliknij, aby usunąć wszystkie kanały z listy.

Przywróć domyślne
Kliknij, aby przywrócić domyśłne kanały RSS Pająka.

"Wyczyść pamięć cache kanałów
Treść kanałów jest zapisywana na dysku w tzw. pamięci cache (pamięci podręcznej). Kliknij ten przycisk, aby wyczyścić zawartość cache. Przy kolejnych odwiedzinach kanału, jego cała zawartość zostanie pobrana ponownie.

Pokrewne tematy

Do góry