Edytor schematów kolorowania - Podgląd schematu kolorowania

W oknie podglądu można śledzić na bieżąco wpływ zmian w ustawieniach schematu na kolorowanie tekstu. Przykładowy tekst podglądu można zmieniać za pomocą przycisków z prawej strony okna.

Użyj domyślnego tekst podglądu
Kliknij tu, aby włączyć tekst podglądu zapisany w aktualnym schemacie kolorowania. Jest to ustawienie domyślne.

Użyj bieżącego dokumentu jako tekst podglądu
Kliknij tu, aby wczytać do okienka podglądu dokument aktualnie otwarty w edytorze. Jeśli żaden dokument nie jest otwarty, ikona pozostaje nieaktywna.
Uwaga! Jeśli podczas zapisu schematu kolorowania ta opcja będzie aktywna, tekst skopiowany z bieżącego dokumentu zastąpi dotychczasowy domyślny tekst podglądu. Zmiany w tekście podglądu nie mają wpływu na dokument otwarty w edytorze!

Użyj wskazanego dokumentu jako tekst podglądu
Kliknij tu, aby wczytać z dysku dokument, który zostanie wyświetlony jako tekst podglądu.
Uwaga! Jeśli podczas zapisu schematu kolorowania ta opcja będzie aktywna, tekst z wczytanego dokumentu zastąpi dotychczasowy domyślny tekst podglądu. Zmiany w tekście podglądu nie mają wpływu na wczytany dokument!

Umożliwiaj modyfikację tekstu podglądu
Umożliwia ręczne wprowadzanie zmian w tekście podglądu. Opcja domyślnie jest wyłączona, co zapobiega nieumyślnemu wprowadzeniu zmian.

Pokrewne tematy

Do góry