Kolorowanie składni w Pająku

W programach do edycji kodu źródłowego, obojętnie w jakim języku, podstawową rzeczą jest kolorowanie składni. Dobrze przygotowane kolorowanie składni w znaczącym stopniu ułatwia orientację w kodzie.

Pająk posiada ponad 40 schematów kolorowania składni, dopasowanych optymalnie do potrzeb różnych użytkowników. Są więc schematy prostrze, kolorujące jedynie jeden, wybrany język - np. JavaScript, CSS itp. Są również bardziej zaawansowane schematy kolorujące więcej języków na raz, jak np. DHTML, który obsługuje jednocześnie HTML, JavaScript, VBScript, CSS. Wspomagane są również języki technologie server-side, jak PHP, ASP, ColdFusion, Perl, C, kolorowanie zapytań MySQL i inne.

Mniej (a może też tych bardziej) zaawansowanych użytkowników Pająka z pewnością zainteresują dwa schematy kolorowania:

  • HTML Categorized, który stosuje odmienne kolory dla różnych typów znaczników HTML (obrazki na niebiesko, odnośniki na czerwono, tabele na zielono itd.). Dzięki temu kod jest jeszcze bardziej przejrzysty, łatwiej jest zorientować się, w którym miejscu znajduje się np. szukany obrazek.
  • HTML Validator który bardziej rozbudowany w porównianiu z innymi schematami kolorowania HTML. Oprócz zwiększenia czytelności kodu HTML za pomocą podświetlania znaczników i ich atrybutów różnymi kolorami, umożliwia on zorientować się w często popełnianych błędach. Błędy te mogą dotyczyć niedomkniętych znaczników, nieprawidłowych atrybutów czy brakujących cudzysłowów wokół wartości atrybutów, a także zakresu obsługi znaczników przez różne przeglądarki. Różne rodzaje błędów podświetlane są różnymi kolorami.

Używanie schematów kolorowania na starszych komputerach
Starsze komputery mogą mieć problem podczas pracy z bardziej złożonymi schematami kolorowania, jak np. HTML+PHP, gdyż ze względu na jego skomplikowanie i wielkość może on mocno obciążyć edytor. Dlatego też, jeśli nie edytujesz zaawansowanych skryptów PHP, warto skorzystać np. z kolorowanie HTML+PHP simple. Podobnie jest w przypadku np. skryptu DHTML, zamiast którego można używać HTML+JavaScript, HTML+CSS czy HTML+VBScript w zależności od aktualnych potrzeb. Dzięki możliwości zmiany schematu kolorowania podczas pracy, nie nastręcza to najmniejszych problemów.

Edycja kolorowania składni

W Pająku możesz tworzyć nowe i edytować istniejące schematy kolorowania. Służy to tego Edytor schematów kolorowania . Pamiętaj, że zmiany wprowadzone w schemacie kolorowania nie mogą zostać cofnięte i należy używać tej opcji ostrożnie. Najlepiej zapisywać schematy pod nową nazwą, lub wykonać kopię bezpieczeństwa istniejących schematów (pliki z rozszerzeniem *.sch)

Możesz również dostosować kolory istniejącego schematu za pomocą okna Ustawienia programu - Kolorowanie składni.

Używanie schematów podczas pracy z programem

Pająk po rozszerzeniu nazwy pliku automatycznie rozpoznaje jakiego schematu kolorowania należy użyć do danego dokumentu. Ustawienie domyślnego kolorowania dla danego typu możesz zmienić w oknie Ustawienia programu - Kolorowanie składni / Właściwości schematu kolorowania. Pająk pamięta również, jaki schemat kolorowania był używany w chwili zamknięcia danego dokumentu i przy jego kolejnym otwarciu zostanie on zastosowany.

Zmiana schematu kolorowania podczas pracy
W Pająku możliwa jest zamiana schematu kolorowania stosowanego do edycji wybranego dokumentu bez przerywania pracy! W tym celu skorzystaj z polecenia Wybór schematu kolorowania składni na mini pasku narzędzi z lewej strony edytora, które rozwinie listę wszystkich dostępnych schematów.

Pokrewne tematy

Do góry