Edytor schematów kolorowania - Właściwości stylu

Okno służy do definiowania kolorów i stylu tekstu dla danego stylu. Zostało podzielone na trzy części: 'Nazwa stylu', 'Kolor tła' i 'Właściwości tekstu'.

Nazwa stylu
W tym polu wpisz nazwę dla stylu.

Nazwa powinna jednoznacznie określać typ kodu, dla jakiego ma mieć zastosowanie (np. 'HTML tag name', 'JavaScript function'), co pozwoli przy budowaniu schematu łatwo przyporządkować dany styl do słów kluczowych itp. w innych oknach programu.

Kolor tła
 • domyślny
  Wybierz tę opcję, jeśli kolor tła ma pozostać domyślny (zdefiniowany w systemie). Jest to opcja zalecana i ustawiona domyślnie.
 • ten kolor
  Pozwala na wybór z listy dowolnego koloru tła. Pierwsze na liście umieszczono kilka predefiniowanych kolorów. Wybranie ostatniej pozycji 'Wybierz..." spowoduje otwarcie okna, w którym będzie można wybrać dowolny kolor.
Właściwości tekstu
 • Kolor tekstu
  Pozwala na wybór z listy dowolnego koloru dla tekstu. Pierwsze na liście jest kilka predefiniowanych kolorów. Wybranie ostatniej pozycji 'Wybierz..." spowoduje otwarcie okna, w którym będzie można wybrać dowolny kolor.
 • Styl tekstu
  Możesz zaznaczyć style, jakie mają zostać zastosowane do tekstu (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie)

Pokrewne tematy

Do góry